4. října 2023

Vláda schválila novou obrannou strategii státu a schválila zavedení preventivní dočasné ochrany hranic se Slovenskem

(www.vlada.cz) Česko bude mít novou obrannou strategii, která reaguje na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě, která se zásadně zhoršila po ruském útoku na Ukrajinu. Dokument schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 4. října 2023. Podpořila také poslanecký návrh novely školského zákona, který mimo jiné zavádí elektronický systém přihlášek na střední školy a rozhodla o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem na dobu deseti dnů.

Na bývalých hraničních přechodech České republiky se Slovenskem začali čeští policisté úderem první minuty 4. října opět kontrolovat vozidla a osoby přijíždějící ze sousedního státu. Důvodem zavedení preventivního opatření na společné česko-slovenské hranici, které potrvá zatím do půlnoci 13. října, je nárůst nelegální migrace v posledních měsících a také zvýšená aktivita organizovaných skupin převaděčů.

„Počty nelegálních migrantů směřujících do Evropské unie rostou, znovu se oživují některé trasy, kterými lidé proudí i do střední Evropy, lidé, kteří jsou nelegálně na území Evropské unie, a je potřeba dělat aktivní a preventivní kroky,“ konstatoval premiér Petr Fiala. „Je potřeba dělat tyto kroky proto, abychom zabránili pašeráckým cestám, abychom zabránili obchodníkům s lidským neštěstím uskutečňovat jejich obchody, ale také abychom ochránili bezpečnost českých občanů. Abychom předešli zhoršení situace, tak nečekáme, ale děláme kroky, které jsou potřeba,“ podotkl Fiala.

Kontroly budou probíhat namátkově v místech pro překračování státních hranic. Celkem se jedná o 27 bývalých hraničních přechodů, z toho 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Kontroly zajistí Policie ČR v úzké spolupráci s Celní správou ČR.

„Neděláme to izolovaně. Postupujeme v koordinaci s Polskem, se Slovenskem a s dalšími zeměmi. A ukazuje se, že toto opatření funguje. Od dnešního rána došlo k zachycení několika desítek nelegálních migrantů,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala. Stanovisko Ministerstva vnitra.

Vláda projednala a podpořila poslanecký návrh novely školského zákona. Skupina poslanců napříč politickým spektrem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravila změny, jejichž cílem je zjednodušit a zpřehlednit přijímací řízení na střední školy, jehož součástí je jednotná zkouška, zavedením elektronické přihlášky.

„Všichni si pamatujeme, čím procházeli studenti a rodiče při přijímacím řízení na střední školy v letošním roce, a my je nechceme nadále vystavovat podobné nejistotě,“ řekl premiér Petr Fiala. „Díky připravené novele dojde už od příštího roku k zásadnímu zjednodušení, zpřehlednění a usnadnění přijímacího řízení jak pro žáky a jejich rodiče, tak také pro samotné střední školy,“ podotkl.

Návrh umožní, aby uchazeči mohli podat až tři přihlášky místo dosavadních dvou, a tyto elektronické přihlášky budou následně automaticky vyhodnoceny podle jejich preferencí a výsledku v přijímacím řízení. „O výsledku přijímaček se tak dozví brzy po vyhodnocení výsledků zkoušky a nebudou muset čekat týdny v naprosté nejistotě. I školy budou mít lepší přehled, kdo na tu školu nastoupí,“ poznamenal předseda vlády Fiala. „Je to další krok v digitalizaci státu, ale toto je skutečně krok, kterým vláda ve spolupráci s poslanci aktuálně a aktivně reaguje na vzniklý problém,“ dodal Petr Fiala. Více informací na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda schválila Obrannou strategii České republiky. Je to základní dokument, který definuje východiska, cíle a nástroje obranné politiky státu a úkoly obranného systému v reakci na stav a vývoj bezpečnostního prostředí, v němž se Česko nachází. Strategie reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě po napadení Ukrajiny Ruskem, které zahájilo největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Konstatuje nezbytnost našeho členství v Severoatlantické alianci i dostatečných investic do dalšího rozvoje schopností Armády ČR. Konstatuje ale také, že jednou z klíčových podmínek obranyschopnosti Česka je zapojení všech potřebných orgánů veřejné správy i společnosti jako celku a také efektivní spolupráce s obranným a bezpečnostním průmyslem v zemi. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Kabinet také projednal návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Novela chce zrychlit a zefektivnit proces zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zpřesnit práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci pěstounů a sjednotit instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami dítěti příbuznými nebo blízkými (svěřenectví) s nezprostředkovanou pěstounskou péčí. Novela má mimo jiné jasně odlišit zprostředkovanou pěstounskou péči, tedy péči proškolených osob o dítě, se kterým nejsou v žádném příbuzenském vztahu, od náhradní rodinné péče nezprostředkované státem, kdy o dítě pečuje osoba dítěti příbuzná či blízká dítěti nebo jeho rodině. Zvýšit se mají také státní příspěvky na výkon pěstounské péče. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda se zabývala i dalšími kroky v programu Digitální Česko a schválila jeho implementační plány pro příští rok. Implementační plán je souhrnem projektových námětů (projektů v ideovém stádiu přípravy), záměrů (projektů v přípravné fázi) a spuštěných projektů, které jsou realizovány nebo připravovány na rok 2024 a roky následující. Celkem se jedná o 631 záměrů či projektů, z toho je 269 projektů běžících s dokončením v roce 2024 a následujících letech, 303 záměrů je ve fázi přípravy a 59 ve fázi projektových námětů.