26. září 2023

Dezinformační kampaně přímo ohrožují demokracii, vláda se tímto problémem zabývá a musí jej řešit komplexně

(www.ods.cz) Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost a poslanec Pavel Žáček uspořádal v Poslanecké sněmovně PČR konferenci s názvem „Dezinformace a hybridní působení, reakce státních a veřejných institucí“, které se zúčastnili mluvčí z klíčových resortů, Bezpečnostní informační služby, dvou ústředních policejních útvarů, veřejnoprávních médií a akademické sféry. V úvodu na akci vystoupil také ministr vnitra Vít Rakušan. Pavel Žáček uvedl, že smyslem konference bylo představení činnosti jednotlivých státních a veřejných institucí, které se problematikou dezinformací a hybridních hrozeb zabývají.

„Konference se dotkla tématu dezinformací, které je komplexní a složité. Je to téma, týkající se mimo jiné negativních zahraničních vlivů a zvyšování odolnosti naší společnosti, přičemž má také svou politickou rovinu, a proto je tak náročné dobrat se k jednotnému přístupu. To však neznamená, že se mu nebudeme i nadále věnovat, ať už v pracovních skupinách ve Sněmovně či z vládní úrovně. Do diskuse jsme kromě bezpečnostních expertů, policistů, historiků přizvali také novináře veřejnoprávních médií, kteří se s tématem dezinformací potýkají dnes a denně,“ říká předseda výboru pro bezpečnost a poslanec Pavel Žáček (ODS).

„Cestou ke společnosti, která se s dezinformacemi dokáže účinně vypořádat, není větší represe, cenzura nebo nejrůznější způsoby vylučování. Řešením je důsledná strategická komunikace státu, vymáhání platných zákonů a zvyšování povědomí o fungování médií i digitálních platforem už od nejútlejšího věku. Je to cesta k odolné společnosti, která si dnes poradí s dezinformacemi a zítra třeba s jinou, zatím neznámou hrozbou,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek