Usnesení Výkonné rady ODS

19. září 2023
Usnesení Výkonné rady ODS

(www.ods.cz) Usnesení Výkonné rady ODS

  • Výkonná rada ODS podporuje vládu ve snaze o snižování schodku veřejných financí. Cesty k tomuto cíli vedou skrze snižování provozních výdajů státu. Výkonná rada vítá, že rozpočet pro rok 2024 je připravován v rámci těchto parametrů a počítá se snižováním schodku veřejných financí pod 3 % HDP. 

     
  • Výkonná rada ODS podporuje plán na Restart Česka a nastavené priority v oblasti infrastruktury, energetické bezpečnosti, vzdělávání a podpory průmyslových odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Je to cesta, aby se Česká republika stala křižovatkou Evropy.