Vládní koalice SPOLU a PirSTAN: Patříme mezi poslední země, které nepřijaly smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy. Přijetí DCA je vzhledem k agresi na Ukrajině i zásadně symbolický krok

19. července 2023
Vládní koalice SPOLU a PirSTAN: Patříme mezi poslední země, které nepřijaly smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy. Přijetí DCA je vzhledem k agresi na Ukrajině i zásadně symbolický krok

(www.ods.cz) Poslanecká sněmovna projednává ve třetím čtení zpomalení valorizace důchodů a ve druhém čtení obrannou smlouvu o spolupráci DCA.

„Obranná smlouva, tzv. DCA je v zásadě technická smlouva, která více než nějaké strategické otázky řeší konkrétní podobu případného pobytu ozbrojených sil Spojených států na našem území. Řeší daňové otázky, vízové otázky nebo například provoz vozidel. Tato smlouva je významná především svou symbolikou. Jsme jednou z posledních zemí, která ji dosud nepřijala. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu konfliktu na Ukrajině je velmi důležité, abychom tuto smlouvu přijali. Vymezuje některé vojenské, zdůrazňuji vojenské prostory, které by případně mohly sloužit pro vojenské ozbrojené složky. Tato smlouva naopak nezakládá možnost pobytu ozbrojených sil Spojených států, ani neřeší rozmisťování žádných zbraňových systémů na našem území,“ uvedl za ODS poslanec a člen výboru pro obranu Karel Krejza.

„Dnes se budeme zabývat dvěma zásadními tématy. Nejprve první částí důchodové reformy. Jde o mimořádně důležitý krok kupředu, na rozdíl od hnutí ANO, které v této problematice udělalo naopak několik kroků dozadu. Dopředu se přes své sliby neposunuli ani o píď. Je to velmi významný krok pro dlouhodobé udržení financování penzí a dobrého hospodaření naší země. Druhým tématem bude obranná smlouva České republiky se Spojenými státy americkými, takzvaná DCA. Není to smlouva nijak výjimečná, protože ji má drtivá většina členských států, a nakonec i všechny sousední země, které jsou členy NATO. Svým významem je velice důležitá. A obzvlášť v dnešní době ruské agrese na Ukrajině se jedná o zásadní symbolický krok,“ doplňuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Smyslem novely je přibrzdit další zadlužování nás všech, nastavit vyvážený a udržitelný systém a zamezit rozevírání nůžek mezi chudšími a bohatšími seniory. Na těchto principech máme v koalici jednoznačnou shodu a obdobně se vyjadřují také významní ekonomové. Skutečně nyní taháme za záchrannou brzdu. Důvodem změn, které chceme přijmout co nejdříve tak, aby účinnost byla už od tohoto září, jsou značné negativní dopady nárůstu předčasných důchodů a mimořádných valorizací důchodů na státní rozpočet. Dále už nemůžeme prohlubovat trend rychlého zadlužování, který by dopadl nejen na všechny generace budoucích důchodců, ale i na mnoho současných,“ říká za KDU-ČSL ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Důchodovou reformu bychom rádi předložili jako celek, nikoliv jako jednotlivé změny. Bohužel, kvůli neustálému odkládání reforem minulými vládami a rozpočtové situaci nyní ten luxus nemáme. Jednotlivé změny jsou však mezi sebou logicky provázané a navazují na sebe. Dnešní změna se týká valorizací a předčasných důchodů, po ní ale budou následovat již avizované změny výpočtů důchodů, věku odchodu do důchodu a další. U řádných valorizací se změnou vracíme před rok 2018. Dochází ke snížení zápočtu růstu reálné mzdy při zvyšování důchodů z jedné poloviny na jednu třetinu. Tato úprava valorizačního vzorce bude znamenat mírné snižování finanční zátěže, kterou důchodový systém vytváří vůči státnímu rozpočtu. Mimořádné valorizace budou nově nahrazeny tzv. dočasným přídavkem, jelikož v uplynulých dvou letech díky nim rostly především nadprůměrné důchody. Začalo docházet k rozevírání nůžek mezi nízko a vysokopříjmovými důchodci. Plné pokrytí inflace pak bude na začátku následujícího roku kompenzováno standardní řádnou valorizací,“ uvedl poslanec STAN a člen důchodové komise Viktor Vojtko.

„Za Piráty jsem ráda, že jsme jako vláda našli odvahu provést důchodovou reformu. Cílem je ochránit důchody pro další generace a nastavit udržitelnější systém. Pokud to neuděláme, tak přijde náraz. Mnozí před námi to věděli, říkali to nahlas a neudělali nic. Chceme spravedlivý důchodový systém, který bude fungovat pro všechny. Jak experti, tak politici léta upozorňovali, že současný systém, který je průběžný, se musí změnit. Žádná z předchozích vlád nedokázala důchodovou reformu dotáhnout. Ti, kteří měli zodpovědnost, tak před ní utekli. My se k tomu stavíme čelem," uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová.