30. června 2023

Lepší ochrana vnější hranice, rychlejší návratová politika a více peněz pro Česko. Petr Fiala uspěl na Evropské radě

(www.vlada.cz) Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve dnech 29. a 30. června 2023 zúčastnil jednání Evropské rady. Hlavními tématy byly tentokrát migrace, Ukrajina, vnější vztahy a obrana i strategická komunikace EU s Čínou.

Klíčovým tématem summitu byla migrace. Evropská rada podle českého premiéra Petra Fialy uznala úsilí ČR a dalších států, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Závěry k části věnované migraci byly kvůli blokaci ze strany dvou členských států přijaty formou prohlášení předsedy Evropské rady Charlese Michela. „Na můj návrh většina členů Evropské rady potvrdila, že Česko a další státy mají obdržet dodatečnou finanční podporu z rozpočtu EU,“ uvedl Fiala.

„Jasně se ukazuje, že konstruktivní přístup, kterým naše vláda brání české zájmy v Unii, přináší své ovoce,“ uvedl po skončení summitu premiér Petr Fiala. „Daří se nám navázat na loňské úspěšné předsednictví. Radikálně jsme dokázali změnit dřívější negativní obraz České republiky v Evropě. Jsme aktivní, přicházíme s konkrétními návrhy, a ty se nám daří prosazovat.“

Lídři EU se shodli na tom, že je třeba navázat pevná partnerství s vybranými třetími zeměmi, které jsou ochotny spolupracovat na zastavování nelegální migrace. Česká republika společně s Dánskem a Rakouskem prosadila, aby Evropská komise rozpracovala nové způsoby spolupráce s partnerskými státy, jako například provádění části azylového řízení ve třetí zemi nebo povinnost navracení nelegálních migrantů do tranzitních zemí.

Unijní lídři dále znovu důrazně odsoudili válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině. EU je připravena Ukrajině poskytovat vojenskou podporu tak dlouho, dokud bude potřeba. Evropská rada zdůraznila, že je potřeba společně s dalšími partnery zajistit pro Ukrajinu na nadcházející léta stabilní, předvídatelnou a udržitelnou finanční podporu. Lídři EU se dále shodli na tom, že je důležité, aby Rusko neslo za své válečné tažení proti Ukrajině plnou odpovědnost a podpořili vznik válečného tribunálu.

Evropská rada oceňuje odhodlání Ukrajiny splnit požadované podmínky v rámci procesu přistoupení k EU, jakož i značné úsilí, které v tomto ohledu vynakládá́. Vybízí Ukrajinu, aby pokračovala v provádění reforem.

„V této situaci je klíčové, že jsme ukrajinským partnerům vyslali jasnou zprávu. Já osobně Ukrajinu za tento pokrok v nesmírně složitých podmínkách obdivuji a věřím v zahájení přístupových jednání s EU do konce tohoto roku,“ uvedl premiér Fiala. Zároveň bude EU nadále podporovat Moldavskou republiku při řešení výzev, kterým čelí kvůli ruské agresi na Ukrajině a na její cestě do EU.

V oblasti bezpečnosti a obrany se lídři shodli na tom, že je třeba dále posilovat technologickou a průmyslovou základnu evropské obrany a učinit ji více inovativní a konkurenceschopnější a odolnější. Evropská rada vítá práci tykající se politiky EU pro kybernetickou obranu a přezkumu souboru nástrojů̊ EU pro diplomacii v oblasti kybernetiky, které́ mají posílit schopnost předcházet kybernetickým útokům, odrazovat od nich a reagovat na ně.

Evropská rada se také zabývala vztahy s Čínou. Lídři se shodli, že navzdory odlišným politickým i ekonomickým systémům mají EU a Čína společný zájem na budování konstruktivních a stabilních vztahů, které jsou zakotveny v respektování mezinárodního řádu založeného na pravidlech vyvážené angažovanosti a reciprocitě. EU a Čína nadále zůstávají důležitými obchodními a hospodářskými partnery

„Čína představuje pro Evropu velkou výzvu. Chceme s ní obchodovat, ale musíme se vyhnout nezdravé závislosti, to nám jasně ukázalo období covidu,“ uvedl český premiér Fiala.

Evropská rada vyzvala Čínu, jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN, aby naléhala na Rusko, aby zastavilo svou útočnou válku a okamžitě, úplně a bezpodmínečně stáhlo své jednotky z Ukrajiny. EU je zároveň znepokojena rostoucím napětím v Tchajwanském průlivu a staví se proti jednostranným pokusům změnit status quo silou nebo nátlakem. Evropská rada zároveň vítá obnovení dialogu o lidských právech.

Podle premiéra Fialy přijali lídři v pátek také důležité ekonomické závěry. Za ČR je důležité, že je v nich zdůrazněna klíčová role unijního vnitřního trhu, který je velmi důležitý pro české firmy.

„Podpořil jsem dnes také výzvu Evropské komisi, aby předložila celoevropské řešení, pokud jde o soběstačnost Evropy v kriticky důležitých léčivech. Situace s nedostatkem některých léků se již nesmí opakovat. Je proto potřeba podpořit výrobu v Evropě a zajistit stabilní dodavatelské řetězce,“ zakončil premiér Fiala.