21. června 2023

Máme jasnou vizi. Školství musí projít změnou. Dlužíme to našim dětem

Místa na středních školách jsou. Jejich nabídka však neodpovídá poptávce. Musíme se přizpůsobit rychlému vývoji technologií a proměnám komunikace. Změna je nutná.

„V letošním roce jsme jako ODS přišli s mnoha řešeními. Ta řešení jsou jak praktického rázu, tak řešení, která se zaměřují na vize a stanovování dlouhodobých cílů. Dnes se ve všech médiích skloňuje nedostatečná kapacita středních škol. Přetlak ve velkých městech je opravdu enormní. Rozumím tomu, že jsou rodiče rozzlobeni, protože se jejich děti s výbornými výsledky nedostaly na preferovanou školu. Proto jsme v Občanské demokratické straně přišli s rychlým řešením, jak už příští školní rok pomoci zřizovatelům navýšit své kapacity. Tím řešením je změna zastaralé hygienické vyhlášky. Chceme, aby vyhláška reflektovala změny, které nastaly ve společnosti. Tím například myslíme změnu v technologiích nebo ve způsobu výuky. Víme, že potřebujeme více menších tříd a nepotřebujeme velké učebny pro 40 studentů. A právě modernizace vyhlášky by měla zrychlit, zjednodušit a zlevnit proces rekonstrukcí či výstavby nových škol. Druhým řešením, se kterým přišla strana ODS, je reforma celé vzdělávací soustavy a souvisí s otázkami, zda současných 9 let povinné školní docházky vyhovuje potřebám ve společnosti nebo jak je možné, že máme přes 20 % odkladů do první třídy nebo zda vyhovuje oborová soustava středních škol společenské poptávce? Na tyto otázky jsme našli odpovědi, a již v lednu jsme začali diskutovat s klíčovými aktéry vzdělávání vizi na nejbližších deset let. V červnu se k reformě konala velká konference, která potvrdila, že různí aktéři vzdělávání potřebu reformy vnímají,“ uvedla poslankyně a členka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Renáta Zajíčková.

„Uplynulý školní rok byl pro většinu žáků a studentů po dlouhé době zase rokem normálním, ve kterém školy vstřebaly dopady všech těch krizových situací, se kterými jsme se museli vyrovnávat. Z pedagogického terénu slyším reakce, že když jsme zvládli covid, zvládneme další změny, které jsou dlouhodobě potřeba. Je velkou zásluhou paní poslankyně Renáty Zajíčkové, že na půdě Poslanecké sněmovny organizuje politickou a odbornou debatu. To je pro chod vzdělávací politiky velmi významné i pro nás, jako ministerstvo školství, které pak exekutivně dohodnuté kroky realizuje. Myslím si, že by opravdu neměla zapadnout, zjednodušení hygienické vyhlášky, které představilo jednu z nejvýznamnějších bariér rozvoje nových školních kapacit. Je to určitě jedna z nejvýznamnějších legislativních změn, která školství mohla potkat,“ říká náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl.

„Smyslem naší práce na reformě českého vzdělávacího systému musí být taková jeho změna, že české školy budou vzdělávat a vychovávat na život v budoucnu, nikoliv na život před dvaceti, třiceti lety. Klíčovou záležitostí pro rozvoj naší vzdělávací soustavy je vylepšení postavení zaměstnanců, především učitelů nejen ve školách, ale v celé společnosti. Musím připomenout, že učitelů máme čím dál méně a jsou na ně kladeny čím dál větší nároky. Chtěl bych poděkovat paní poslankyni, že mohu být již téměř rok členem jejího pracovního týmu. Za své dlouholeté působení ve školství a téměř dvacetileté působení na pozici ředitele střední školy si dovolím tvrdit, že jsem se dosud nedostal do situace, kdy bych měl pocit, že ať už veřejnost, jakákoliv instituce nebo politici by se pokusili s takovou vervou měnit české školství. Věřím, že brzy představíme komplexní reformu českého vzdělávacího systému,“ dodává dlouholetý ředitel gymnázia a střední odborné škola dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem Michal Šidák.