31. května 2023

Projev premiéra na 35. sněmu Hospodářské komory ČR

(www.vlada.cz) Premiér Petr Fiala se ve středu 31. května 2023 zúčastnil 35. sněmu Hospodářské komory ČR, kde vystoupil se svým projevem.

Vážený pane prezidente, vážení kolegové, dámy a pánové, děkuji za pozvání na váš dnešní sněm.

Spolupráce s Hospodářskou komorou si velmi vážím. Mám radost, že se odráží v podobě zákonů, které zlepšují podmínky českým podnikatelům a firmám. Hospodářská komora je a zůstává neocenitelným partnerem vlády při vytváření odpovědné hospodářské i sociální politiky. Velkou zásluhu na tom v posledních letech mělo aktivní vedení Hospodářské komory v čele s panem prezidentem Vladimírem Dlouhým, který vaši Komoru vedl devět let a jehož třetí funkční období se dnes uzavírá.

Pane prezidente, dovolte, abych vám na tomto místě poděkoval jménem svým i jménem celé vlády ČR za všechno, co jste vykonal pro české podnikatele, a popřál vám všechno nejlepší ve vašich dalších misích. Příkladů úspěšné spolupráce s Hospodářskou komorou je mnoho: Vaši zástupci jsou aktivní v pracovních orgánech tripartity, spolupracují s resorty při snižování byrokratické zátěže podnikatelů. A naše vláda vám naslouchá. Na podzim jsme společně hledali možnosti, jak průmyslu a podnikatelům pomoci, když čelili extrémním cenám energií (jejichž dostatečné množství musela vláda také zajistit).

Zrušili jsme pravidla, která vás obtěžovala, a přitom státu nepřinášela zásadní výhody – ať už jde o elektronickou evidenci tržeb, silniční daň pro osobní vozidla nebo extrémně krátké termíny při podávání kontrolního hlášení. Malým podnikatelům jsme pomohli zejména zvýšením limitů pro registraci k platbě DPH. Náš první Antibyrokratický balíček odstranil sice drobnější, ale obtěžující povinnosti. Druhý budeme schvalovat v nejbližší době. A počítáme i s tím, že vezmeme v úvahu vaše vlastní návrhy na odstranění zbytečné byrokracie.

Velmi si vážím našeho partnerství při organizaci podnikatelských misí, které doprovázejí ústavní činitele na zahraničních cestách. Mohu zmínit nedávnou velmi úspěšnou cestu do Asie, která reagovala na proměnu mezinárodní rovnováhy a navazovala nová partnerství na mimořádně perspektivních trzích. Nebyla však zdaleka jediná, Komora vedle ní jen za naší vlády připravila jedenáct dalších misí. Novým společným projektem státu, Hospodářské komory a dalších podnikatelských a zaměstnavatelských sdružení je Portál podnikatele, jehož vznik vláda podpoří. Tato spolupráce veřejného a soukromého sektoru by se měla stát vzorem i pro další projekty. Věřím, že se nám do konce roku podaří schválit potřebnou změnu zákona o Hospodářské komoře.

Dámy a pánové, na vašem posledním sněmu jsem vyjmenovával mimořádná opatření, která bylo nutné zavést, abychom ochránili základy naší prosperity. Je to jen rok, ale přesto si dnes často už ani nepřipouštíme, že jsme se museli v krátké době vyrovnat s následky války, migrační vlny, energetické krize a dalších dosud nemyslitelných výzev. Nechceme už myslet na to, co všechno bylo v sázce. Jsem rád, že naše opatření fungovala, že jsme tyto problémy společně – i díky vám – překonali. Proto se dnes můžeme soustředit na to, co si naše vláda na začátku stanovila jako svůj hlavní úkol: udělat z České republiky přívětivější, lépe fungující zemi, která je připravená na budoucnost.

Dnes je naším hlavním úkolem jednoznačně konsolidace veřejných financí. Naše vláda nedávno představila Ozdravný balíček, který zahrnuje 58 opatření. Ta mají za cíl zastavit nebezpečné zadlužování, které jsme zdědili po předchozí vládě a které by se bez našeho zásahu brzy vymklo kontrole. Všechna tato opatření v následujících dvou letech sníží deficit státního rozpočtu o 147,5 miliardy korun. Naším cílem je snížit deficit z letošních 3,5 % HDP na odhadovaných 1,8 % HDP v příštím roce a 1,2 % HDP v roce 2025. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku. První čtení v Poslanecké sněmovně poté proběhne před sněmovními prázdninami – tak, aby opatření snižující deficit o prvních 94 miliard platila už od 1. ledna 2024. Uvědomujeme si, že balíček zasáhne podnikatele. Nicméně věřím, že podnikatelé chápou, o co nám jde. Kompromisy, k nimž musíme přistoupit, nejsou příjemné, s jejich pomocí však můžeme zachránit stabilitu celé naší ekonomiky.

Jedním dechem však dodávám, že naše vláda si je plně vědoma toho, že musíme začít u sebe. Pokud máme kohokoli – firmy, živnostníky i občany – přesvědčit, že to se snižováním tempa zadlužování myslíme vážně, není jiná cesta než masivně šetřit na státních výdajích. Proto uspoříme přes 20 miliard na provozu a na platech. Proto škrtáme národní dotace za desítky miliard. A jsme také připraveni přijmout věcné návrhy na odstranění zbytečné regulace a byrokracie, zejména tam, kde zbytečně brzdí podnikání. Vím o tom, že komora takový balíček návrhů chystá a o jeho součástech jsem připraven s vámi detailně diskutovat.

Dámy a pánové, mimořádná válečná opatření a úsporné kroky nás stály mnoho času, energie a peněz, k záchraně našeho státu však pořád nestačí. Zbývá ještě jedna výjimečně rozsáhlá výzva – zaměřit se na systémové změny, na usnadnění strategických projektů. Mezi naše cíle patří rychlejší investování do dopravních staveb, jako jsou vysokorychlostní tratě, nebo do energetických projektů, jako jsou jaderné reaktory a obnovitelné zdroje. Neobejdeme se bez změn ve vzdělávacím systému, který musí mnohem lépe reagovat na dnešní požadavky průmyslu a na vývoj moderních technologií. Součástí našich reforem je zlepšování podnikatelského prostředí. To znamená zajistit pružnější zákoník práce nebo zjednodušit přijímání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Musíme udržet a posilovat moderní technologie. Chceme, aby se v Česku co nejdříve začalo ve velkém těžit a zpracovávat lithium a vyrábět baterie. To by mohl být zcela nový impuls pro náš automobilový sektor, který tvoří 10 % našeho HDP. Je to jedinečná šance, abychom mohli sami vyrábět veškeré potřebné komponenty.

Všechny tyto cíle jsou součástí vize, které jsme dali pracovní název Česko ve formě. Ve formě bude podle nás taková země, které se podaří být energeticky suverénní, konkurenceschopná a atraktivní pro investory. Na to, abychom se do formy dostali co nejrychleji, by měl dohlížet vládní výbor pro strategické investice a jeho pracovní skupiny. Toto nadresortní těleso bude pečovat o dlouhodobé strategické zájmy české ekonomiky. Bude to další místo, kde spoléhám na expertízu Hospodářské komory. Navrhuji, abyste v těchto pracovních týmech měli svoje odborné zástupce, a věřím, že se do tohoto rozhodování opět aktivně zapojíte.

Dámy a pánové, dostat Česko do formy je velká výzva. Pokud se nám to ale podaří, nastartujeme tím naši ekonomiku a už v horizontu příští dekády výrazně zvýšíme naši prosperitu. Rozhodně se v tom neobejdeme bez úzké spolupráce s Hospodářskou komorou. Proto vám přeji, abyste si dnes úspěšně zvolili nové vedení, a přeji vám také mnoho úspěchů, z nichž bude těžit český průmysl, podnikatelé a celá Česká republika.

Děkuji vám za pozornost.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS