24. května 2023

Vláda schválila nákup obrněných vozidel pro armádu, navrhla nová pravidla pro státní zástupce a změny v důchodovém systému

(www.vlada.cz) Česká armáda dostane od roku 2026 246 nových bojových vozidel pěchoty CV90. Uzavření kontraktu za zhruba 59,7 miliardy korun se švédským výrobcem BAE Systems schválila vláda na jednání ve středu 24. května 2023. Projednala také návrh novely zákona o státním zastupitelství a souvisejících zákonů, kterým nastavuje nová, transparentní pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a trvání jejich funkčních období, a návrh novely zákona o důchodovém pojištění, jež řeší problematiku předčasných důchodů a jejich valorizací. Prodiskutovala také vznik vládního výboru pro strategické investice, který má koordinovat přípravu a vznik klíčových projektů pro českou ekonomiku.

Vznik vládního výboru pro strategické investice, o němž kabinet informoval premiér Petr Fiala, je součástí druhé fáze vládního projektu Česko ve formě. „Představením ozdravného balíčku jsme završili jeden volební slib této vlády, a to je dát do formy veřejné finance po extrémním nárůstu vládních výdajů za minulých vlád. Nyní se chceme také zaměřit na oblast urychlení realizace některých strategických projektů, které budou důležité pro naši ekonomiku v příštích deseti letech a budou znamenat nejen vyšší příjmy pro státní rozpočet, ale zejména se stanou motorem české ekonomiky, a tedy i toho, co zajišťuje dobrou kvalitu života našich občanů. Nemluvím tady o nějakých investičních projektech, o nichž jsme tu často slýchali za minulé vlády, kdy bylo slíbeno, že se postaví asi šest rychlobruslařských stadionů, ale nic z toho se nikdy nevyplnilo, ale mluvím tu o rozsáhlém, koncepčním investičním programu, který udrží naši zemi konkurenceschopnou, energeticky suverénní a atraktivní pro zahraniční investory. Stát má několik možností, jakým způsobem tomu napomáhat, a naším cílem je, abychom tento potenciál významným způsobem koordinovali,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala.

Vláda se chce zaměřit například na úpravu legislativy a schvalovacích procesů, které urychlí přípravu strategických investic například do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové výstavby. Chce také docílit většího zapojení soukromých zdrojů do strategických investic státu a zlepšit systém vzdělávání a financování vědy, výzkumu a inovací.

„Víte, že o některé strategické projekty naše země usiluje, například o výstavbu gigafactory. Řešíme těžbu lithia a jeho další zpracování. Máme velký potenciál ve výrobě čipů. Těchto projektů je několik a mají pro naši zemi a naši ekonomiku zásadní potenciál,“ vypočítal premiér Fiala. „Všechny tyto úkoly mají nadresortní povahu. Proto jsme se rozhodli vytvořit vládní výbor pro strategické investice, který by měl všechny tyto činnosti koordinovat. V jeho čele bude stát předseda vlády a členy budou ministři, kterých se ta agenda týká. Ale budou tam i pracovní skupiny, kde počítáme s tím, že jejich členy budou profesní komory, svazy a další relevantní aktéři,“ upřesnil předseda vlády Fiala.

Vláda schválila nákup 246 bojových vozidel pěchoty CV90 od švédské firmy BAE Systems za 59,7 miliardy korun. Součástí uzavřené smlouvy je garance zapojení českého obranného průmyslu ve výši alespoň 40 procent z hodnoty kontraktu. „Naší vládě, a tady děkuji paní ministryni obrany Janě Černochové a jejímu týmu, se podařilo tuto zakázku po devíti letech průtahů spustit za necelý jeden rok,“ připomněl premiér Petr Fiala. „Pro modernizaci armády je to naprosto stěžejní a je dobře, že armáda nebude muset čekat další roky na nějaké rozhodnutí. V současné bezpečnostní situaci je obrana, bezpečnost a také modernizace armády naprostou prioritou a jsem rád, že se nám tuto prioritu daří naplňovat konkrétními kroky,“ konstatoval Fiala. Více o kontraktu si přečtete v tiskové zprávě Ministerstva obrany na https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-nakup-246-bojovych-vozidel-pechoty-244208/.

Vláda schválila také návrh novely zákona o státním zastupitelství a souvisejících zákonů o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Navržené změny mají eliminovat riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství mimo jiné tím, že stanovují jasnější pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a trvání jejich funkčních období. To má být nově sedmileté bez možnosti jeho opakování. Kandidát na vedoucího státního zástupce bude muset splnit podmínku alespoň deseti let právní praxe, z toho nejméně šesti let působení v soustavě státního zastupitelství. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti na https://justice.cz/?clanek=vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-zastupitelstvi.

Kabinet projednal také návrhy nové zbraňové legislativy. Současný zákon o zbraních a střelivu mají nahradit dvě zcela nové právní normy – zcela přepracovaný a modernizovaný zákon o zbraních a střelivu a zákon o munici, který bude samostatně řešit nakládání s touto komoditou v civilní sféře. Oba počítají se zásadním snižováním byrokracie a rozvojem e-Governmentu, když mimo jiné ruší stávající fyzické doklady (například zbrojní a muniční průkazy, zbrojní a muniční licence či průkazy zbraní) a nahrazují je záznamy v elektronické evidenci nebo výrazně redukují současnou strukturu oprávnění a licencí. Nová legislativa by měla platit od 1. ledna 2026. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/konec-zbytecnemu-papirovani-vlada-schvalila-novou-zbranovou-legislativu.aspx.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákonů o zdravotnických prostředcích a o léčivech. Hlavním cílem novely je implementace evropského nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které harmonizuje systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na trhu EU. Novela ale řeší také aktuální problém s nelegálním vývozem léčiv z ČR a zásadně zpřísňuje postihy za nevedení evidence léčivých přípravků provozovateli lékáren, a to zvýšením finanční sankce ze dvou na dvacet milionů a nově i možností zákazu činnosti.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která v návaznosti na vládou ohlášené změny v penzijním systému řeší problematiku předčasných odchodů do důchodu a řádných a mimořádných valorizací penzí. Podrobnosti o navržených změnách obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/4552532/TZ_vlada_valorizace_predcasne_duchody_24052023+%281%29.pdf/2a8ad6f4-dfff-b918-51a1-3edf5372b7b9.