23. května 2023

Dosažení stability je možné pouze při zachování trvalé demokratické podpory ze strany občanů, shodli se řečníci na Fóru střední Evropa 2023

(www.senat.cz) Český Senát dnes hostil konferenci s názvem „Fórum střední Evropa 2023.“ Akce je od roku 2011 politickou iniciativou předsedy Saského zemského sněmu Matthiase Rösslera a na půdě horní parlamentní komory se konala naposledy před deseti lety. Tématem letošní konference byla „Hospodářská a sociální stabilita ve střední Evropě.“ Cílem bylo navázat na diskusi započatou v litevském Vilniusu, kde se Fórum konalo loni, a stejně tak i pokračovat v tématech českého předsednictví Radě EU – tedy války na Ukrajině, sankcí vůči Rusku či energetické krize.

Před zahájením konference se sešel předseda českého Senátu Miloš Vystrčil s předsedou Saského zemského sněmu Matthiasem Rösslerem. Projednali mj. česko-saské vztahy, přeshraniční spolupráci, strategické projekty a také témata Fóra střední Evropa.

„Fórum Mitteleuropa 2023 se koná na pozadí patnáct měsíců trvající agresivní ruské války proti Ukrajině. Nyní více než kdy jindy pociťujeme význam a důležitost evropských hodnot a jednoty evropských národů. Žitá zkušenost války na evropském kontinentu nám připomíná, že svoboda, mír, demokracie, lidská důstojnost, společná prosperita a právní stát nejsou jen prázdná slova. Jsou klíčem k naplnění a výrazem naší společné touhy po mírové a prosperující Evropě,“ uvedli ve společném prohlášení předsedové Miloš Vystrčil a Matthias Rössler.

Oba předsedové se zároveň shodli na tom, že se společnost musí poučit z vlastních chyb a spolu s podobně smýšlejícími spojenci a partnery po celém světě usilovat o větší nezávislost v klíčových strategických oblastech. Podle nich je dosažení stability možné pouze při zachování trvalé demokratické podpory ze strany našich občanů. Kromě toho Vystrčil a Rössler ve společném prohlášení zároveň uvedli, že střední Evropa má jedinečnou perspektivu a zkušenosti, které mohou přispět k hledání řešení pro Evropskou unii a demokratický svět. Kompletní znění je dostupné zde.

Konference byla rozdělená do dvou hlavních tematických bloků. V prvním panelu na téma „Hospodářství střední Evropy na přelomu tisíciletí – hrozby a příležitosti“ měl hlavní slovo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Diskuse se zúčastnila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalý předseda vlády Svobodného státu Sasko Stanislaw Tillich a výkonný ředitel Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická studia Mario Holzner.

Ve druhé části programu mluvili řečníci na téma „Středoevropské společnosti v nejisté době – stabilita a změna.“ Hlavní slovo pronesli europoslanec a ministerský zástupce v úřadu předsedy vlády Maďarska Ernő Schaller-Baross a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Panelové diskuse se poté zúčastnili německý velvyslanec v Praze Andreas Künne, generální ředitel Mathias Corvinus College v Budapešti Zoltán Szalai a ředitel STEM Institutu Praha Martin Buchtík. Na závěr promluvil také 1. místopředseda Senátu Jiří Drahoš.

Fórum střední Evropa se na půdě českého Senátu konalo už v roce 2013, kdy setkání hostil tehdejší předseda horní parlamentní komory Milan Štěch. Konference organizuje pravidelná setkání partnerů z Polska, České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska pod vedením Svobodného státu Sasko. Jedná se o konference na témata z oblasti umění, kultury, hospodářství, vzdělávání a politiky.