17. dubna 2023

Obezita ročně přispěje k úmrtí více než milionu lidí, zaznívalo na kulatém stolu poslance Petra Fifky ve Sněmovně

(www.ods.cz) Témata obezity a nadváhy rezonovala ve čtvrtek 13. dubna během kulatého stolu „Obezita – stále výraznější zdravotní riziko.“ Kulatý stůl pod záštitou poslance Petra Fifky upozornil na jeden z neoddiskutovatelně největších zdravotních problémů Evropy – obezitu, kterou Světová zdravotnická organizace nově nazývá epidemií. Důvodem je totiž fakt, že ročně přispěje k předčasnému úmrtí až 1,2 milionů lidí.

„Obezita krátí život o pět až deset let, těžká obezita život zkracuje ještě výrazněji. Vnímám, že je důležité, aby se o všech rizicích spojených s obezitou, ale také o prevenci a možnostech léčby, otevřeně hovořilo. Běžná populace o tomto riziku stále ještě není dostatečně informovaná. Osvěta a jasná varování by daleko častěji měla zaznít především od lékařů, nicméně také od politiků a veřejných institucí. I proto jsem diskusi na půdě Sněmovny uspořádal,“ dodává poslanec Petr Fifka.

„V České republice trpí obezitou více než pětadvacet procent populace a dalších nejméně pětadvacet má nadváhu. Počet pacientů s obezitou se setrvale zvyšuje, a to včetně obezity u dětí. Zároveň stoupá výskyt přidružených komplikací, zejména cukrovky druhého typu, kardiovaskulárních nemocí a některých zhoubných nádorů. S ohledem na vysoké náklady spojené s léčbou komplikací obezity je nezbytné začít problém obezity komplexně řešit, a to nejen v dospělém, ale především v dětském věku,“ uvedl ve svém vystoupení profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEMu.

Rostoucí čísla a další zdravotní rizika mají dopad nejen na jednotlivce, ale také představují významnou finanční zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění. Proto nejen zdravotní, ale také ekonomická stránka problému bude v budoucnu velkou výzvou pro české zdravotnictví. Řečníci kulatého stolu se shodli, že setkání bylo pouhým začátkem. Následovat budou další aktivity, jež se týkají civilizačních chorob. Předmětem bude také snaha najít komplexní řešení v léčbě obezity. Už z prvotní diskuse vzešlo několik nápadů, kterým bude do budoucna věnována další pozornost.