Vyjádření k debatám o konsolidaci veřejných financí

11. dubna 2023
Vyjádření k debatám o konsolidaci veřejných financí

(www.vlada.cz) Některá média v posledních hodinách zveřejnila části z neveřejných analytických materiálů k reformě veřejných financí. Ty jsou mylně prezentovány jako finální návrhy daňových změn ministerstva financí. Tuto interpretaci musím odmítnout.

Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení. Je to podobná situace jako před nedávnem v případě změn věku odchodu do důchodu. Debata o způsobu snížení schodku státního rozpočtu je velice komplexní a náročná. Na různých pracovních úrovních trvá už od konce minulého roku a je do ní zapojeno několik desítek expertů, jak z řad ekonomů, tak expertů stran a státních úředníků. Všichni postupují v rámci platného harmonogramu, jenž počítá s představením finálního výsledku navrhovaných změn na přelomu dubna a května. Do té doby prosím, aby ke všem únikům z projednávaných pracovních a analytických materiálů bylo přistupování s patřičnou rezervou a jako k nehotovým věcem.

Jinými slovy: finální návrhy z expertních a politických debat na téma snížení schodku státního rozpočtu sdělím jménem vlády osobně zhruba za měsíc. Nic jiného není a nemůže být relevantní. Na závěr ještě jednu důležitou poznámku: Naše koalice chce potenciální úspory hledat primárně na straně státu a až poté v kapsách občanů. Tím se bude řídit politické rozhodování nad jednotlivými expertními návrhy.