Dodavatelé potravin nesmí situace zneužívat na úkor zákazníků
21. března 2023

Petr Bendl: Dodavatelé potravin nesmí situace zneužívat na úkor zákazníků

(www.ods.cz) Krize nesmí žádný ze subjektů dodavatelského řetězce zneužívat. Kontroly ze strany ČOI i Potravinářské inspekce se v dohledné době ještě zintenzivní a budou koordinovány. Nutná konsolidace státního rozpočtu neumožňuje zrušení DPH na potraviny. V oblasti daní by se zákonodárci měli soustředit primárně na sjednocení a zjednodušení DPH. Petr Bendl, poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro zemědělství zároveň upozorňuje na dlouhodobé narušování systému poskytování dotací na lokální i mezinárodní úrovni.

„Konkurenceschopnost v produkci potravin je dlouhodobě narušována systémem poskytování dotací, a to jak na úrovni Evropské unie, tak v České republice. Řešením situace není další navyšování objemů peněz v sektoru, ale pravidelné vyhodnocování efektivity jednotlivých dotačních titulů a případné snížení objemů. A to primárně těch programů, které konkurenceschopnost uvnitř naší republiky snižují. Neustálá koncentrace produkce a téměř neexistence lokální produkce do budoucna představuje pro Českou republiku značné riziko v potravinové bezpečnosti a neustále se zvyšující tlak na výši dotací ze státního rozpočtu,“ řekl poslanec za ODS Petr Bendl.

„Povinností státu v oblasti cen je především hlídat, zda v sektoru výroby a potravin nedochází ke zneužívání pozice na trhu. Stát zároveň ve svých podporách musí zohlednit fakt, že existuje výhoda z velikosti, která, pokud ji stát nebude brát vážně, způsobí, že se nejen prodej, ale i produkce potravin dostane zcela do rukou nadnárodních společností, což bude mít za následek větší závislost na dovozu potravin,” dodal Bendl.

Petr Bendl
poslanec PČR
místopředseda zemědělského výboru PS PČR

Více o autorovi