1. února 2023

Události, komentáře ČT24: Schůzka čtyř ústavních činitelů

(ČT 24) Hostem úvodu diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 k prvnímu setkání čtyř ústavních činitelů v Senátu byl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Celý rozhovor s Milošem Vystrčilem můžete zhlédnout na ČT24.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Setkávání nejvyšších ústavních činitelů minimálně co čtvrt roku nebo koordinace zahraniční politiky, mimo jiné o tom se na první společné schůzce bavili nově zvolený prezident Petr Pavel s předsedy obou parlamentních komor a premiérem.

 

Petr PAVEL, nově zvolený prezident:
Svědčí to ne o tom, že bychom všichni zastupovali jednu vládní koalici. Já to tak rozhodně nevnímám, ale zastupujeme tady snahu normálně komunikovat, zastupujeme tady snahu koordinovat kroky všech ústavních institucí, ve prospěch všech občanů této země.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Miloš Vystrčil, předseda Senátu naším prvním hostem. Pane předsedo, dobrý večer.

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Dobrý večer z českého Senátu.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Na tom brífinku jsem slyšel víckrát zaznít, že dnešek je návratem k normálu. Je tohle tedy tím nejdůležitějším výstupem vašeho jednání?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Dle mého názoru nejdůležitějším výstupem je, že dochází k zásadní změně a budeme mít zanedlouho prezidenta, který skutečně chce dělat naplno svoji práci, je ochotný komunikovat, je ochotný řešit společně problémy s dalšími ústavními činiteli, a já z toho mám dobrý pocit. Myslím si, že to je šance pro nás pro všechny. Teď je potřeba ji uchopit, vytrvat a pracovat.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Vy jste se konkrétně domluvili na frekvenci stýkání v tomhle tom formátu, samozřejmě se budete pravděpodobně vídat i jinak, při jiných formátech, ale je něco dalšího, nějaký další konkrétní výsledek toho dnešního jednání?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Ano, jsou další konkrétní výsledky, domluvili jsme se na tom, že budeme lépe koordinovat podporu strukturálně slabých regionů. Domluvili jsme se společně na tom, že budeme koordinovat zahraniční politiku. Konkrétní výstup je, že společně s panem premiérem a s panem budoucím prezidentem dojde k tomu, že se budeme věnovat dubnovému setkání předsedů komor parlamentů zemí Evropské unie a kandidátských zemí tady v Praze, domluvili jsme se na tom, že budeme společně se bavit i o těch zásadních problémech naší české místní politiky. Jak říkám, jsem velmi rád, že máme partnera, který je skutečně naplno ochoten se věnovat problémům, které se týkají vztahů České republiky k zahraničí, i tomu, co se děje uvnitř naší země, a co je potřeba řešit.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Petr Pavel mimo jiné řekl, že jste se bavili o tom, kdo a kde bude zemi reprezentovat navenek. Chápu to správně tedy, když to vztáhneme ke konkrétním akcím, že na summitu NATO například bude reprezentovat Česko prezident a Evropské rady zůstanou i nadále v gesci premiéra. Je to tak?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Chápete to správně. Ale to jsou otázky zejména na pana budoucího prezidenta nebo nově zvoleného prezidenta a na pana premiéra, protože ta role předsedů komor parlamentu je v té zahraniční politice, v oblasti té parlamentní diplomacie, a tam jsme si rovněž řekli, že se budeme vhodně doplňovat a tím maximalizovat tu úspěšnost té zahraniční politiky České republiky.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Petr Pavel také řekl, že není jeho cílem dělat samostatnou zahraniční politiku, možná i v tomhle tom je změna, teda oproti tomu období, které právě končí. Přesto, byly nějaké body, kde jste se dnes večer neshodli nebo kde jste měli odlišné pohledy?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Dnes večer jsme se bavili o obecných záměrech a tam bych řekl, že se obecně shodujeme. Pokud já mám říct nějakou věc, kde třeba si myslím, že to je ještě k diskusi, tak to je například fungování ochranné služby. Ale kdybych to měl nějak porovnat, tak ty obecné záměry byly velmi podobné a ta chuť a odhodlání společně se bavit, a ta vůle spolupracovat, to si myslím, že je to zásadní, protože, kde je vůle, tam je cesta. A to je dneska ta zpráva pro všechny, i pro mě osobně, že ta vůle spolupracovat tady je, ta vůle se bavit, argumentovat, vysvětlovat, to si myslím, že je pro nás pro všechny velmi důležité.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Můžete být konkrétnější k té ochranné službě?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Já nevím, já si myslím, že v případě té ochranné služby je potřeba znovu zvážit, jakým způsobem probíhá, jakým způsobem jsou chráněné osoby chráněny, a to je věc, která dlouhodobě funguje na základě spolupráce s Policií České republiky. A já si třeba myslím, a tam jsme se zrovna shodli, že třeba zavést nějakou společnou přípravu by bylo v pořádku. Je otázkou, do jaké míry to všechno má pouze zařizovat Policie České republiky, ale říkám, byla to drobnost.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Zvolený prezident, když už jsme u spolupráce tedy se současným prezidentem stále ještě, Petr Pavel řekl, že iniciativu ke schůzce nechává na současném prezidentovi, který předtím řekl, nebo se nechal slyšet, že pokud se s ním tedy Petr Pavel chce sejít, tak ať se ozve. Tak jak vy se díváte tady na to?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Já se dívám na ten postoj nově zvoleného prezidenta jako na velmi logický. Pokud někdo končí, tak je jeho odpovědností, aby řádně a zodpovědně předal svoji funkci, včetně případně i zkušeností, ale zejména z hlediska toho, že přidává i nějaké listiny, nějaké další dokumenty, a to je jeho odpovědnost, toho, kdo končí. A Petr Pavel jasně řekl, že je připraven se takového předání, jak zkušeností, tak dokumentů, tak dalších věcí, které s tím souvisí, zúčastnit a že čeká na to, kdy to panu prezidentu Zemanovi bude vyhovovat. A myslím si, že je na něm, jako na odpovědné hlavě státu. Pokud tomu chce dostát, té své odpovědnosti, aby řekl, kdy on to považuje za nejvhodnější. To znamená odpovědnost nese ten, kdo předává, kdo končí, kdo chce, aby dál ten úřad byl předán bez problémů, a aby to celé fungovalo.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A chce to současný prezident?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
To je otázka na něj, to není otázka na mě.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Já vím, ale tak máme tady 2 pozice, víceméně v tom, že ten jeden čeká na toho druhého. A já se ptám, zda to tady nemůže zaskřípat, zda ta transformace, ten přechod od jednoho prezidenta k druhému bude hladký?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Já věřím, že ano, protože je povinností toho, kdo končí, když končíte v kterékoliv práci, když svoji práci končíte, a vlastně, když končí váš mandát, tak končí vaše práce, tak je vaší povinností a zodpovědností, abyste to, co jste vykonal, předal tomu, kdo přichází po vás. A ten, kdo přichází po vás, si to dost dobře vlastně nemůže vynutit, a není logické, aby vás o to prosil. Je logické, že ten, kdo má tu práci, tu odpovědnost, ty dokumenty, ty zkušenosti předat, řekne, jsem ochoten to udělat tehdy, tehdy a tehdy. A je logické, a to ten nově zvolený prezident udělal, aby ten řekl ano, já jsem na to připraven, rád přijdu. A to dneska, dle mého názoru, jak jsem tomu rozuměl já, nově zvolený prezident Petr Pavel udělal. Řekl, jestliže budu pozván, jestliže budu vyzván, rád přijdu a všechno přeberu, ty zkušenosti si vyslechnu. Ale není logické, aby ten, kdo končí, a má vlastně z lidského hlediska tu povinnost a odpovědnost ty věci předat, aby čekal až ten druhý ho o to poprosí. To přece si myslím, že normálně nefunguje. Většinou to má být naopak, že ten, kdo končí a má zájem, aby ty věci pokračovaly v pořádku, řekne, jsem připraven, tady jsou termíny, ve kterých jsem ochoten to udělat.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pojďme na závěr ještě k jedné věci. Ta vaše dnešní schůzka čtyř může někomu evokovat, byť vím, že šlo úplně o jinou věc, prohlášení čtyř, kdy se tehdy nejvyšší ústavní činitelé v čele s prezidentem Zemanem distancovali od toho setkání tehdejšího ministra kultury Hermana s Dalajlámou. Nakonec, i někteří signatáři se od toho distancovali. Nastavili jste si nebo nastavíte si pravidla tak, aby se něco podobného jako tohle kritizované prohlášení, nikdy nemohlo opakovat?

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
My jsme si řekli, že se spolu o základních směrech zahraniční politiky, a případně základních krocích, které bude kterýkoliv z ústavních činitelů konat, budeme informovat. A v případě, že třeba tam nebudeme ve shodě, že se budeme bavit o možných řešeních. To si myslím, že bude fungovat, aspoň ten pocit jsem z toho měl. A tím pádem ta možnost, že bychom v nějakém okamžiku udělali něco, co nebude vyhovovat české zahraniční politice, se minimalizuje. Samozřejmě vyloučit to nelze, ale já si myslím, že ten začátek, který dala ta dnešní schůzka byl dobrý a správný.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane předsedo, díky moc za váš čas. Díky moc, že jste byl hostem Událostí, komentářů po téhle té vaší dnešní schůzce. Hezký večer.

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR /ODS/:
Také děkuji. Hezký večer vám i divákům u televizních obrazovek.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR