Gratuluji! Přál bych si, aby nový prezident uměl spolupracovat a v zahraniční politice hájil národní zájmy

29. ledna 2023
Gratuluji! Přál bych si, aby nový prezident uměl spolupracovat a v zahraniční politice hájil národní zájmy

(www.ods.cz) Občané dali v prezidentských volbách důvěru Petru Pavlovi, který získal podporu 3 359 151 voličů. Novému prezidentovi České republiky, Petru Pavlovi, ve svém komentáři pogratuloval Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, tehdejší poradce prezidenta Václava Klause.

„V prezidentských volbách jasně zvítězil Petr Pavel. Gratuluji nově zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi k vítězství ve velmi náročné volbě, které předcházela neobyčejně agresivní a společnost rozdělující kampaň. Přeji nově zvolenému prezidentovi, a vlastně nám všem, aby se svého úřadu zhostil se vší vážností a úctou, které se s rolí prezidenta v naší historické tradici pojí.

Za prvotní a nejpodstatnější úkol považuji, aby se Petru Pavlovi, nové hlavě státu, dařilo od dnešního dne obracet nejen na své voliče, ale na všechny občany České republiky. Jedině tak bude možné zacelit rány, které ve společnosti v průběhu vyostřené kampaně spojené s přímou volbou vznikly. Je čas, aby se emoce zklidnily, všichni jsme respektovali nově zvolenou hlavu státu a ta, aby si byla zároveň plně vědoma, že od nástupu do své funkce bude zastupovat i nemalou část voličů poraženého kandidáta Andreje Babiše. Poslouchejme a respektujme se navzájem.

Přál bych si, aby nový prezident uměl spolupracovat s ostatními ústavními institucemi, byl aktivní, ale nikoliv aktivistický, tedy aby ctil, že jsme zemí s parlamentním, nikoliv prezidentským politickým systémem. Kreativní výklad ústavy a pravomocí prezidenta republiky by měl skončit. Přejme si, aby byl nový prezident úspěšný a získal si respekt široké veřejnosti doma i respekt v zahraničí. V dnešní mezinárodně turbulentní době bude jeho role v zahraniční politice nesmírně důležitá. Přejme si, aby dobře chápal a na mezinárodním poli tvrdě hájil naše národní zájmy.

Pevně věřím, že si občané ČR v osobě Petra Pavla zvolili prezidenta s úctou k demokratickým principům, svobodě jednotlivce a našemu mezinárodně-politickému ukotvení ve strukturách NATO a EU. Přejme si všichni, aby byl Petr Pavel úspěšný prezident úspěšné České republiky!“

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny
místopředseda poslaneckého klubu ODS
poslanec PČR
ekonomický expert ODS
předseda ODS Hořovice