20. ledna 2023

Jednotný trh EU musíme chránit a prohlubovat

(www.ods.cz) Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku slavnostně připomněl 30. výročí Maastrichtské dohody z roku 1993. Ta přinesla hospodářskou unii a do praxe zavedla jednotný vnitřní trh, který se stal nedílnou součástí života každého občana. Jednotný trh umožňuje firmám působit a lidem cestovat a pracovat po celé EU. Právě díky němu mají spotřebitelé v EU na výběr velké množství výrobků a služeb.

„Jednotný trh je to nejcennější, co nám členství v Evropské unii přináší, a základ naší prosperity. Dobře fungující svobodný trh bez zbytečných regulací, volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu musí i nadále zůstat středobodem evropské integrace," říká europoslanec Evžen Tošenovský.

„Současně vnímám, že napříč Unií stále existují překážky, zejména v oblasti volného pohybu služeb, nebo i účelové bariéry, jako v případě trhů s energiemi. Vnitřní trh je potřeba dále prohlubovat," míní europoslanec.

Tošenovský upozornil i na nebezpečnou tendenci rozvolňování férových pravidel hospodářské soutěže. „Bohužel dnes vidíme tendenci některých členských států hledat řešení současné krize v nepřiměřené podpoře domácího hospodářství, což může přinést potíže našim firmám. Je potřeba, aby Komise zajistila na evropském trhu rovné podmínky pro všechny,“ dodal Tošenovský.