Občanští demokraté: Schváleno! Novela zákona o podpoře sportu významně zlepší fungování Národní sportovní agentury

14. prosince 2022
Občanští demokraté: Schváleno! Novela zákona o podpoře sportu významně zlepší fungování Národní sportovní agentury

(www.ods.cz) ​​​​​​​Poslanci schválili novelu zákona o podpoře sportu. Pro lepší a efektivní fungování Národní sportovní agentury je novela nezbytná. Především pro vymezení jejích pravomocí, zpřehlednění jmenování jejího vedení i stanovení jasných pravidel pro odvolání vrcholných představitelů. Na novele se významně podíleli poslanci ODS Karel Haas s Jakubem Jandou, oba oceňují poctivé prodiskutování i shodu se zástupci sportovního prostředí. Novela teď míří do Senátu.

„Ve třetím čtení jsme projednali novelu zákona o podpoře sportu. Ta významně posune k lepšímu fungování Národní sportovní agenturu. Novela obsahuje hned několik důležitých bodů. Nejpodstatnější změnou je nahrazení stávající monokratické řídicí struktury NSA, kdy agenturu dosud řídil jeden člověk. Nově bude agenturu řídit kolektivním řídicí orgán, rada agentury. Další změnou je kontrola činností agentury. V současné době agentura, ačkoliv rozděluje miliardy dotačních finančních prostředků, žádný stálý a průběžně pracující kontrolní orgán ve své organizační struktuře nemá. Zavádíme proto v agentuře nový kontrolní orgán, kterým bude dozorčí komise. Zde bych chtěl zdůraznit, že funkce v dozorčí komisi NSA jsou v novele koncipovány jako funkce čestné, neplacené. Další změnou je zpřesnění působnosti a povinností agentury. Tím reagujeme na dlouhodobou a bohužel oprávněnou kritiku fungování agentury z velké části sportovního prostředí i od většiny měst a obcí. Díky těmto úpravám se zásadně zlepší například i komunikace agentury navenek, fungování rejstříku sportu nebo systematické plánování významných mezinárodních sportovních akcí na území České republiky v horizontu tří let. Pevně věřím, že novela projde i Senátem s průřezovou politickou podporou; byla opravdu poctivě prodiskutována jak s opozicí, tak se zástupci sportovního prostředí,” uvedl Karel Haas, poslanec a člen podvýboru pro sport.

„Ryba smrdí od hlavy. Tak jsme při novele zákona o podpoře sportu a zahrnutí některých pozměňovacích návrhů přemýšleli. Proto jsme s kolegy v Poslanecké sněmovně přišli s několika zlepšeními,“ říká na úvod poslanec a člen podvýboru pro sport Jakub Janda, který má k agendě sportu blízko, a to i s ohledem na jeho předchozí profesní kariéru. „Chceme jasnější pravidla pro fungování agentury a jasnější pravomoci. V čele NSA by nadále stál předseda, ale vedení by fungovalo kolektivně jako tříčlenné. Jmenovala by jej vláda a ta by tak byla zodpovědná za jeho funkčnost. A též za jeho případné odvolání,“ řekl dodal Janda.