25. listopadu 2022

SPOLU Pro Prahu: Brutální zneužití pravomocí primátora v historii hlavního města

(www.ods.cz/region.prazsky) Dnes proběhlo pokračování schůze ustavujícího Zastupitelstva hlavního města Prahy, kdy primátor Zdeněk Hřib ve spolupráci s předsedou klubu Pirátů Daniel Mazurem a předsedou klubu Praha Sobě Janem Čižinským naprosto zneužili svých pravomocí dané jednacím řádem Zastupitelstva hlavního města Prahy, čímž flagrantně pošlapali politické principy, které jsou v něm zakotveny.

Primátor Hřib na základě žádosti dvou klubů (Piráti a Praha Sobě) využil práva předsedajícího schůze, aby znemožnil pokračovat v jednání o ustavení výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy, jejichž ustanovení je v současné chvíli nezbytné pro chod a fungování hlavního města do té doby, než bude navolena nová rada. „Nemůžeme paralyzovat chod města, ani životy Pražanů, a právě navolení výborů nám umožní transparentní kontrolu rady, potažmo stabilní fungování Prahy do doby, než bude navoleno nové vedení,“ uvedl kandidát na primátora Bohuslav Svoboda.

Primátor Hřib ve funkci předsedajícího přerušil bod volby výborů zcela nepřiměřeně dlouhou přestávkou v době trvání osmi hodin. „Pokud si pamatuji, v historii Prahy nikdy nebyla udělena takto dlouhá přestávka, kdy se jedná o zcela zjevnou účelnost. Návrh na zřízení dalšího výboru totiž podle mého názoru není tak zásadní změna usnesení, pro kterou by bylo potřeba mít přestávku do rána. Standartně se na žádost klubů uděluje přestávka v délce desítek minut, maximálně hodiny. Zřejmě si pánové ani neuvědomili, že tímto krokem vyvolali porušení například Zákoníku práce, kdy jsou ohrožena práva úředníků magistrátu, kteří musí zajišťovat průběh zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPOLU Zdeněk Zajíček.

„Primátor Hřib tímto zcela zjevně blokuje funkčnost města ve svůj osobní prospěch. Zneužívá práv dané funkcí předsedajícího a primátora, aby paralyzoval město. Takového účelové ohýbání a zneužití práva jsme tady ještě nikdy neměli,“ doplnil radní Jan Chabr.