Zahoďme spory. Sport už opravdu potřebuje pomoc a podporu
16. listopadu 2022

Jakub Janda: Zahoďme spory. Sport už opravdu potřebuje pomoc a podporu

(ECHO24.cz) Léta jsem bojoval o to, aby stát přestal přehlížet oblast sportu – profesionály, amatéry, nadšence… A sám jsem to zažil jako vrcholový sportovec. Jistě, jako pravicový politik razím tezi, že každý si na sebe musí vydělat sám. A že činnost každého jedince musí mít svůj smysl.

U sportu jde ale také o něco jiného. O nastavení pravidel, o využívání společných zdrojů – žádné levicově primitivní přerozdělování – o podporu konkrétních sportů. A v neposlední řadě o pomoc při výchově nových talentů. Jinak budeme i ze sportovního hlediska dál zahnívat. Naše společnost bude tloustnout a jednou i zapomeneme ne ty všechny Holíky, Zátopky, Čáslavské, Rašky, Jágry…

Svoji profesionální kariéru jsem pověsil na pomyslný hřebíček před pěti lety, politice se ale věnuji už mnohem další dobu. Takže moc dobře vím, jaký klíč je k podpoře obecně prospěšných věcí třeba – tedy včetně sportu. Protože to je oblast, která prolíná celou společností.

Byl jsem rád, když vznikla Národní sportovní agentura. Měl jsem k tomu výhrady, přihlížel jsem tomu z opozičních lavic, ale vždy mi šlo o dobrou věc. Takže jsem zrod NSA, byť s výhradami, podpořil. Jenže se ukázalo, že nefunguje, jak by měla – tedy ve prospěch sportu.

Upozorňoval jsem na to mnohokrát. Ale jsem zvyklý věci spíš řešit než kritizovat. A myslím, že jednou z cest je novela zákona o podpoře sportu, kterou teď posouváme v Poslanecké sněmovně dál.

A co chceme? Vymezíme její pravomoci. Zpřehledníme jmenování jejího vedení a stanovíme jasná pravidla pro odvolání vrcholných představitelů NSA. Tedy, žádná volatilní nejistota, ani žádné zabetonování. Chci pro sportovní prostředí to nejlepší – tedy dobré podmínky, právní jistotu a stabilní prostředí. K tomu má Agentura sloužit.

Ryba smrdí od hlavy, a tak to funguje i u státních institucí, pokud to trošku přifouknu. A přesně tak jsme při novele zákona o podpoře sportu a zahrnutí některých pozměňovacích návrhů přemýšleli. Proto jsme s kolegy v Poslanecké sněmovně přišli s několika zlepšeními…

Chceme jasnější pravidla pro fungování Agentury a jasnější pravomoci. V čele NSA by nadále stál předseda, ale vedení by fungovalo kolektivně, jako tříčlenné. Jmenovala by jej vláda a ta by tak byla zodpovědná za jeho funkčnost. A též za jeho případné odvolání.

Chystáme také zřízení Národního rozhodčího soudu pro sport. Jak se říká, špinavé prádlo se pere doma, a v tomto duchu chceme řešit i spory ve sportovním prostředí.

Pak je tu ještě další, zásadnější změna. Tak velká a rozpočtově náročná instituce, jakou je Národní sportovní agentura, potřebuje kontrolní mechanismy. Proto chceme zřídit dozorčí komisi, která bude zcela v gesci obou parlamentních komor. NSA nemá být neřízenou střelou, ale veřejnou institucí, která bude podléhat i parlamentní, tedy veřejné kontrole.

Jako sportovec jsem samozřejmě radši vyhrával. Ale bral jsem i prohry, pokud byly férové. A právě v tom vidím roli státu při podpoře sportu. Dát všem rovné podmínky a pak, ať se ukážou… No i k tomu bychom měli mít tu Národní sportovní agenturu.

Podařilo se vyvést sportovní agendu z již tak složitého portfolia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jakkoliv školský a univerzitní sport v gesci MŠMT zůstal, což je myslím dobře.

Ale teď zbývá to nejdůležitější. Uvést novelu zákona o podpoře sportu v praxi, dát do pohybu Národní sportovní agenturu…a hlavně dát do pohybu aktivní část národa. Budu se o to snažit jako poslanec i jako bývalý sportovec. Protože to má svůj smysl.

Blog Jakuba Jandy.