5. října 2022

Evropské peníze rozvážou státům ruce v pomoci ukrajinským uprchlíkům ​​​​​​​

(www.ods.cz) Od 24. února přijala Evropská unie více než 6,2 milionů ukrajinských státních příslušníků prchajících před ruskou agresí. Tato zátěž dopadla disproporčně na státy ve východní a střední Evropě, včetně České republiky.

Evropská komise již dříve předložila v rámci politiky soudržnosti řadu návrhů, jejichž prostřednictvím mobilizovala finanční prostředky na řešení okamžitých problémů, kterým čelí členské státy a zejména několik východních regionů. Na půdě Evropského parlamentu se diskutuje o možnostech další pomoci členským státům.

„Zásadní je flexibilita v zacházení s finančními prostředky. Nařízení FAST-CARE nám umožní využít zbývající zdroje z uplynulého období 2014 až 2020 a podpoří flexibilitu pro následující období 2021 až 2027. Peníze budou využity na pokrytí nákladů uprchlické krize způsobené ruskou agresí. Větší flexibilita ulehčí pružnější využití těchto prostředků v souladu s rozličnými potřebami konkrétních států,“ míní europoslankyně Veronika Vrecionová.

Veronika Vrecionová

poslankyně EP
členka Programového týmu ODS životní prostředí a zemědělství