Projev na slavnostním otevření obchvatu Olbramovic

30. září 2022
Projev na slavnostním otevření obchvatu Olbramovic

(www.vlada.cz) Předseda vlády Petr Fiala se v pátek 30. září 2022 zúčastnil zprovoznění obchvatu Olbramovic, kde vystoupil s projevem.

Dámy a pánové, vážený pane ministře, vážená paní hejtmanko, vzácní hosté,

dnes otevíráme obchvat na silnici číslo 3, který svádí silniční dopravu mimo centrum Olbramovic.

Jsem velmi rád, že tu mohu být, protože jedna z nejdůležitějších věcí, které by měl stát pro občany zajistit, je kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura. Je to nutná podmínka i proto, aby se naše země ve všech směrech rozvíjela.

Při modernizaci dopravní sítě bylo bohužel dlouho opomíjené spojení mezi Prahou a jižními Čechami. Dálnice D3 se začala stavět relativně pozdě a zatím není kompletní. Řidiči tedy stále musejí používat starší silnici první třídy, což neúměrně zatěžuje řadu obcí.

Dosud to byl případ také středočeských Olbramovic, které frekventovaná silnice vlastně přetínala na dvě poloviny. Obyvatelé obce dlouhodobě trpěli kvůli kamionům, kolonám, dopravním nehodám a ostatním problémům spojeným s intenzivní dopravou. Proto, a to nepřeháním, desítky let čekali na obchvat, který by jejich situaci zlepšil.

To, jak víte vy, kteří jste tady, tak asi tu situaci znáte. Tento problém se však bohužel opakovaně odkládal. Když tady bylo řečeno, že tu stavbu sledovala doslova celá republika, tak myslím, že to není přehnané tvrzení. I já jsem tento problém sledoval dlouhodobě, byl jsem tu před dvěma lety naposledy, a to ještě zdaleka nebylo jisté, že se podaří překonat všechny překážky a všechny námitky a že nakonec samotná stavba proběhne úspěšně a takto rychle.

I proto, že jsem tu situaci sledoval a že vím, jak to bylo do poslední chvíle složité, tak bych chtěl poděkovat všem, kdo se zasadili o vznik obchvatu a jeho bezproblémovou realizaci, a i o to, co není vůbec typické, ale co bych chtěl také velmi ocenit, že se to stihlo ještě před původním termínem.

Dnes, po necelém roce a půl od slavnostního zahájení tedy otevíráme nový úsek silnice, který všem lidem v Olbramovicích konečně zjednoduší život. To je dobrá zpráva.

Nová silnice zároveň částečně zrychlí spojení na jih Čech a do Rakouska. Doprava bude plynulejší a bezpečnější a očekáváme také menší zátěž pro životní prostředí.

Chci říct, že jsme si dobře vědomi toho, že jde samozřejmě o částečné řešení, které nemůže nahradit chybějící dálnici. Spojení Prahy, Tábora, Českých Budějovic a rakouského Lince bude zcela funkční teprve tehdy, až se podaří dokončit všechny úseky dálnice D3 a napojit je na Pražský okruh.

Do té doby je třeba vybudovat alespoň obchvaty a opatření na stávající silnici, která pak budou obyvatelům obcí dále sloužit i poté, co bude dálnice v provozu.

Na závěr mi dovolte říct, že pro naši vládu je budování dopravní infrastruktury skutečná priorita. Jsem rád, že se nám – i přes mimořádná krizová opatření, která musíme dělat – daří vyčleňovat na tyto stavby dost prostředků a náš návrh rozpočtu na příští rok je toho příkladem, protože právě na dopravní infrastrukturu jde rekordní částka.

Dámy a pánové, přeji nám všem, abychom všechny plánované dopravní stavby zvládli bez větších průtahů, abychom je zvládli podobně úspěšně jako v té poslední fázi tento obchvat, protože na tom, jak budeme mít kvalitní dopravní infrastrukturu, závisí také kvalita života v našich regionech. A samozřejmě všem obyvatelům Olbramovic přeji, aby jim obchvat dobře sloužil. Pěkný den.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS