Interview ČT24
9. srpna 2022

Martin Červíček: Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl senátor a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Celý rozhovor s Martinem Červíčkem můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Policie na mítinku Andrej Babiš selhala, je třeba vyvodit odpovídající důsledky, tvrdí dřívější
policejní prezident, dnes senátor a hejtman Martin Červíček. Podle něj mají mít policisti postupy v takovýchto případech naprosto zvládnuté. Policie není na podobné věci připravována? Neměl bývalý policejní prezident počkat s hodnocením až na výsledky vyšetřování? A proč bychom měli chodit k volbám do Senátu? Senátor Martin Červíček je hostem interview ČT24. Dobrý večer. Vítám vás. Děkuji, že jste dorazil.

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Dobrý večer přeji.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Začnu, pane
hejtmane, s dovolením u té policejní části našeho rozhovoru. Jak má vypadat výsledek toho vyšetřování, které teď běží? Co se musí říct na konci?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já oceňuji postup
policejního prezidenta, který bez ohledu na to, že mohl ty věci nechal prošetřit například vnitřní kontrolou policie, tak některé okolnosti nechá prošetřit generální inspekci bezpečnostních sborů. Já si myslím, že to je důležité nejenom pro ten důvěryhodný závěr a vyhodnocení opravdu to, co se stalo, kde možná někdo pochybil, ale zároveň si myslím, že je to i dobré pro veřejnost, aby zavnímala, že v tuto chvíli policie, pokud se něco nepovede, tak pod nějakou kontrolou je a bude se muset zpovídat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já tomu rozumím, ale mě zajímá ten konec. Co má být na konci toho vyšetřování? Ještě před tím, ono to těmi vnitřními strukturami policie může projít, když GIBS řekne, že se nic nestalo. Trestně se nic nestalo. Ale já bych chtěl slyšet, jak má ten závěr znít, abyste byl spokojen, aby mohla být spokojená i veřejnost?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já kromě toho, že jsem konstatoval, že
policie velmi pravděpodobně ten zákrok nezvládla nebo ty opatření prostě se nepovedly a bylo tam mnoho věcí, které...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Prohlášení velmi pravděpodobně nemáte. Tam to konstatujete poměrně natvrdo.


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
... které prostě se nepovedly, tak jsem konstatoval, že si myslím, že teď je důležité oprostit se od nějakých všelijakých komentářů, politických kontextů a podobně a nechat v tuto chvíli celou záležitost prošetřit. Protože z vlastní zkušenosti vím, že tady probíhá 1000 takovýchto opatření, které ta policie zvládne. A tohle je podle mého názoru spíš ukázka toho, že došlo v té přípravě k podcenění, že prostě možná některé věci, které souvisí s činností na jedné straně svolavatele, organizátora, úřadu, který rozhoduje o určitých opatření, když se něco nějakým způsobem naruší a podobně, ale i samotného počínání policie na místě. Možná věci, které souvisejí s předběžnou nějakou dohodou, reakcí na některé věci, které probíhají, možná nasazením odpovídajícího počtu sil, vyváženosti mezi nasazením těch civilních policistů a podobně, tak to všechno prošetřování jednotlivých událostí má celou tu událost popsat, celý ten příběh, který se odehrál na těch dvou akcích, které jsou terčem kritiky. Jsem přesvědčený o tom, že ten výsledek bude takový, že se popíše nejenom to, co se nepovedlo, ale možná, jestli někdo někde pochybil, tak i přesný důvod, co je vlastně mu kladeno jako za vinu. A ono to má sloužit nejenom jakoby k honu na čarodějnice, ale mám pocit, že to má sloužit i k tomu, aby ta police některé věci zanalyzovala, vyhodnotila a třeba i ty postupy změnila. Ale já jsem přesvědčený o tom opravdu, že v drtivé většině, zejména v těch velkých aglomeracích, ta policie to má zvládnuté. Viděli jsme to na několika desítkách, stovkách velkých, daleko zásadnější akcí, kde došlo k narušení veřejného pořádku a působí to na mě trošku..., protože tyhle akce kolem mítinku Andreje Babiše probíhají v České republice už nějaký ten týden a já sám, a to se už neangažuju v nějakých takových činnostech, jsem zaznamenal, jak některé akce probíhají, že možná tam trošku došlo k podcenění situace, že policie měla trošku vyhodnotit... Ti velitelé měli vyhodnotit to, že se na některých místech už něco podobného dělo a měli být obezřetní v tom, jakým způsobem budou postupovat, jak domluví spolupráci atd.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy říkáte, že policie to má zvládnuté, že to zná. Ostatně demokracii tady máme 30 let, demonstrací byla spousta. Před chvílí jste říkal, mají to zvládnuté. Tak jak si vysvětlujete, že tedy dochází k takovýmto pochybením?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já si myslím, že to je opravdu o těch velitelích, opatřeních a o tom, kdo za to nese v tu chvíli odpovědnost a jestli byli dostatečně připravení. A jak říkám, že to ta policie má zvládnuté, tak to není žádný protimluv, protože sám jsem byl ředitelem pražské policie více jak 2 roky a několik takových akcí jsem zažil. A je to o nasazení těch lidí, o zkušenost těch velitelů, o tom, že se to dostatečně vyhodnotí, zanalyzuje a řeknou, jak budou v některých případech postupovat a dostatečně a včas poučí všechny ty lidi, kteří jsou nasazený do těchto opatření atd. Připravuje se vlastně scénář toho, jak ta policie případně bude v té subsidiární roli pokračovat. Ale myslím si, že existuje trošku rozdíl mezi tím teritoriem, kde k těm akcím dochází často, jako je hlavní město Praha a podobně, anebo k těm, dejme tomu, venkovským regionům, a to vůbec nemyslím ve zlém, taky jsem byl krajským ředitelem venkovského kraje, kde možná, když nejsou ty zkušenosti, tak dochází k určitému podcenění. Já jsem třeba zaznamenal, že na některých akcích vlastně ta policie tam byla přítomna v minimálním počtu, že tam byla spíš městská policie atd. A to si myslím, že prostě, když už několikátý týden zaznamenáváme, že dochází k nějakým mimořádnostem, tak měla tato policie reagovat. A proč si to myslím? Protože včera, jestli jsem dobře zaznamenal, tak policejní prezident vlastně svolal velkou poradu, kde kromě legislativních věcí, jako jsou podmínky práva shromažďovacího a postupy a podobně, tak co vlastně padlo za rozhodnutí? Že tady bude 240 lidí okamžitě proškolených, aby si uvědomili, že nejsou...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proškoleni nejsou?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já myslím, že to je zopakování těch věcí, prostě zdůraznění...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Za vás? Vy jste taková školení pořádal? Když jste byl
policejním prezidentem, tak se taková školení pořádala, aby policie byla na tyto věci připravována?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Obecně
policie prochází školením, které souvisí s přípravou na takových opatření a na zvládnutí takových situaci. I velitelé procházeli v minulosti určitýma...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili to bude ojedinělé osobní selhání někoho, kdo třeba je nový a neumí… nebo je to systémový problém
policie, že na to systematicky připravována není.

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:

Ne, systémově na to připravovaná je. Připusťme, že dochází ke generační obměně, že se velitelé mění, že i ta zkušenost těch lidí je různorodá, že ta zkušenost je jiná v teritoriích a podobně. A myslím si, že vlastně není vůbec na škodu kromě těch běžných školení, která probíhají, prostě občas jako bouchnout do stolu a říct: vážení, tohle to začíná být problém. Podívejte se, jak ta společnost třeba na ty věci reaguje, myslím si, že bychom mohli jakoby víc věnovat podrobněji třeba ten čas přípravě, abychom byli připraveni na různé alternativy, jak ty demonstrace a setkání mohou probíhat atd. A to všechno je, prosím, s ohledem na bezpečnostní situaci na to, jak to vyhodnotíte a podobně, takže to není nic systémového. Tady si prostě jenom myslím, že policejní prezident...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili to může být osobní pochybení někoho. Nejsme na konci vyšetřování...


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Policejní prezident podle mého názoru správně udělal to, že řekl v policii bude cca 240 lidí, kteří budou do budoucna odpovídat za opatření, které budeme muset zvládnout po celé České republice. A připomeňme si některá pravidla, které jsou důležitá.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak to vlastně prakticky fungujete? Ta událost, která se odehrála, je zachycená na těch fotografiích, kterak policisti zaklekli toho chlapce. To je rozhodnutí toho policisty, který je na místě, nebo to je rozhodnutí velitele, který řekl běž a udělej to, nebo je to rozhodnutí někoho vyššího, který nižšímu veliteli řekl, pošli je tam, ať to udělají. Jak to prakticky funguje? Kdo patrně se rozhodl v tomto případě?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Neznám podrobnosti toho zákroku, a i proto bude prošetření...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Předpokládám systematicky pracuje
policie

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Proto bude prošetření události, včetně toho zákroku, který je terčem dneska kritiky. Na druhou stranu platí obecně, že policista, když zaznamenává páchání nějakého protiprávního jednání, tak samozřejmě je povinen nějakým způsobem zakročit. V rámci takových hromadných opatření platí to, že ty věci by měly, pokud to jenom trochu jde a nesnese to odkladu, být součástí nějakého rozhodování těch velitelů, kteří mají na starosti komplet celý to opatření a rozhodujou o jednotlivostech, protože mají dostatek informací, přehled, mají informace třeba například od policistů v civilu, co se děje nebo popřípadě z techniky, kterou používali.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili to mohlo být jak rozhodnutí toho konkrétního policisty, tak rozhodnutí velitele, a to musí tedy zjistit GIBS případně...


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Tam to byla reakce určitě na nějaký příběh, který se předtím odehrál, který by velmi pravděpodobně mohl být protiprávní, ale to ještě neznamená, že některé náznaky typu toho počínání těch policistů v civilu, popřípadě i toho samotného zákroku, tak jak to vnímáme na té fotografii, protože jsme nikdo neviděli ty záznamy, tak samozřejmě nejsou úplně důvěryhodné. Na to si budeme muset počkat, co tomu předcházelo.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co tam vlastně dělali policisti v civilu na politickém shromáždění?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Ale to je běžná praxe. Vy potřebujete kromě uniformovaných policistů, dneska se hodně často skloňuje antikonfliktní tým, který ty věci jakoby trošku jako zklidňuje a podobně, možná některým věcem předchází. Tak vždycky na podobných akcích a nejenom na demonstracích, to máte na sportovních utkáních, na událostech, kde hrozí porušováním veřejného pořádku, tak tam ty policisty v civilu potřebujete, protože oni jsou ve své podstatě něco, jako kdo vyhledává případný náznaky toho, že by se tam mohl vytvářet nějaký problém.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A nejsou vidět, protože nemají uniformu.


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Nejsou vidět. Měli by se chovat i profesionálně...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A není potom ta čepice, kterou jsme před malou chvílí viděli, výhodou? Jestli to tedy tak je, že tam potřebujete policisty, kteří nejsou vidět. Říkáte tedy, že jo, že to je na všech akcích, tak není to vlastně výhoda? Vy jste to kritizoval taky.


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já jsem tu argumentaci slyšel. Já si jenom myslím, že v návaznosti na to, že už několikátý týden tady probíhají problémy kolem shromáždění Andreje Babiše, tak tohle není vhodný jako splynutí, dejme tomu, s tím prostředím. To si myslím, že prostě je něco jako na hranici toho. Jestli to není vlastně jako hloupost, že to takhle udělali.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nemohli tam skutečně ti policisté plnit nějaký úkol přesně v rámci zákona i tito tajní policisté?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Jako určitě, tak proto si myslím… Já jsem hnedka v pátek jakoby říkal, přestaňme s těma komentářem. Jako opravdu to vypadá na zjevné pochybení policie.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hned poté, co jste vydal komentář, jste vyzval k tomu, abychom přestali s komentářema?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Ne, v rámci toho jednoho komentáře. V rámci toho jednoho komentáře. Jako já když jsem u policie byl, tak jsem cítil, že prostě člověk musí obhajovat tu policii a je to tak správně. Ale dneska po té šestileté zkušenosti z té druhé strany břehu si myslím, že vlastně vůbec není špatně, když ta policie přizná, že v některých věcech pochybila, protože ono to může vést mimo jiné k tomu, že se z toho poučí a některé věci mohou fungovat daleko efektivněji a lépe. Já si myslím, že to vlastně není na škodu. Ještě jednou zdůrazňuji, nemá to být hon na čarodějnice. Máme si v klidu na základě toho šetření ty věci zanalyzovat, říci, jestli se pochybilo, tak dobře, tak se vyvodí z toho nějaká odpovědnost. Na první dobrou to vypadá jako nepovedený, nezvládnutý zákrok nebo opatření. Ale počkejme si na ty závěry. Ale jako ta policie by si měla zvyknout, že tak jako se v drtivé většině všechno povede a je za to pochválená, řekněme si to, prostě my policii přece věříme, spoléháme na ni. V mnoha případech nám pomáhá, chrání, myslím, že známe každý desítky případů, kdy jsme byli rádi za policii... To prostě se nemůže negovat jednou nepovedenou věcí. Ale na druhou stranu ta policie, a to je to moje poučení, by neměla se bránit tomu, že někdo řekne, vy jste to udělali špatně, když to prošetří a zjistí, že to tak je, tak z toho vyvodit nějaký důsledky, nemyslím jenom personální, ale vyvodí z toho důsledky, aby se poučila. Například ten zákrok. Ten zákrok, já si myslím, že v minulosti, jestli se nepletu a ty informace mám správný, tak k některým věcem docházelo například v Ústeckém kraji a podobně a ta policie podle mých informací taky pracovala na tom, jak změnit taktický postup, jak metodicky jakoby…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale je pravda to, o čem se veřejně taky mluví, uvidíme, jak tedy dopadne to vyšetřování, že dotyčný za prvé byl vyzván, jednak byl agresivní, policisté se představili opakovaně... Pokud je to pravda, tak by ten zákrok byl v pořádku? A říkám, nejsme na konci vyšetřování. Ale pokud by to byla pravda, tak by to bylo v pořádku? I na politickém shromáždění?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Nejsme na konci. Já mám prostě pocit, že některé ty věci působí velmi nepovedeně a není na škodu, když ta policie si to na základě takových věcí bude schopná vyhodnotit a třeba se z toho i poučí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je
policie politicky nezávislá?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
I když se v současné době mluví o tom, že Andrej Babiš má svoje lidi uvnitř
policie?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já jsem byl policista 26 let a slyšel jsem to furt, že tamhle některý politik má tamhle toho policistu a podobně. Prosím, já jsem přesvědčený o tom, že těch 40 000 policistů tady plní roli, kterou máme očekávat od policie. A jestli dojde k nějakému selhání, jestli někdo prostě tu svoji profesionalitu nezvládne a dopustí se něčeho, co je prostě v rozporu s tím jeho počínáním podle zákona a podobně, tak prosím, tak to nemilosrdně potrestejme. Myslím teď tím, že by se někdo nějakým způsobem propůjčil.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A máme takové konkrétní informace, že Andrej Babiš má své lidi u policie, a proto je potřeba konat, aby tito lidé tam nebyli? Víte co, aby to nebylo takovéto pofiderní, že se vypouští nějaké obláčky a vlastně nic konkrétního nevíme.


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já si myslím, že se furt neustále vypouštějí obláčky různé. Já si to pamatuju i z té dávné historie a mám pocit, že se to vypouští, ať je tam politik jakékoliv, který je součástí nějaký v tu chvíli jakoby averze, anebo nějakého kritičtějšího hodnocení.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Není, řekněme, z pohledu nezávislosti
policie nevhodné, aby se bývalý policejní prezident stal vrcholným politikem?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
No, já nevím, já to furt považuju za službu veřejnosti. Pro mě ta policie byla práce, role, kdy člověk sloužil veřejnosti v takhle úzkých mantinelech. Dneska politika, co by měla být politika? Politika je podle mého názoru služba veřejnosti, akorát si člověk...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kde máme jistotu, že jste to tenkrát nedělal podle not z
ODS?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
To si myslím, že ta veřejná kontrola dneska je tak velká, že kdyby tomu tak bylo, tak už mi to dávno někdo omlátil o pusu. Takže si myslím, že k tomuhle se ani nemusím vyjadřovat, nemusím se obhajovat. Myslím si, že vy jako hlídači demokracie, byste byli první, kteří byste upozornili na to, kdybych jako policejní prezident něco porušil, nebo se choval ve prospěch někoho. A myslím si, že pokud bych měl čas a vlastně vysvětloval některé podrobnosti, tak vlastně se to dá i nějakým způsobem dokázat na konkrétních věcech. Ale prosím, ještě jednou k té vaší otázce. Já jsem před šesti lety skončil u police. Transparentně jsem řekl, že vstupuju do veřejného života. Prošel jsem si několika volbami. Dostal jsem důvěru veřejnosti. Mám pocit, že člověk...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já to vůbec nezpochybňuju. Jde o ten pocit – policie je politicky nezávislá. A my teď víme, že někdejší policejní prezident byl příznivcem
ODS patrně, tak kde máme tu jistotu té politické nezávislosti, když dnes se zase ještě... jak jsme to nazvali těmi obláčky, že Andrej Babiš má své lidi u policie.

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Když jsem byl
policejní prezident, existuje něco, co by člověku bylo vytknuto, že to je ve spojení s Občanskou demokratickou stranou. Ne. Když jsem před šesti lety šel do veřejného života, tak jsem mohl klidně se tvářit, že budu nestraník a že budu fungovat ve veřejným životě, nakonec jsem začínal na krajské úrovni, než jsem se stal senátorem a podobně. A myslím si, že prostě jako vlastně není nic transparentnějšího. A já bych jenom malou poznámku k tomuhle. Naopak, když sloužíte 26 let u policie, tak se naučíte dodržovat nejenom nějaká pravidla, zákony a podobně, ale máte takzvaně odžito v nějakých oblastech a v kompetencích. Já myslím, že to je velmi prospěšný, když do politiky, do veřejného života, ne, že budou vstupovat policajti nebo jako lidé jenom z bezpečnostního prostředí, ale jakýkoliv člověk, který vstupuje a má něco odžito, odpracováno, má nějakou zkušenost, dovednost, například s tím, jak funguje stát, tak je to vlastně obrovská výhoda. Já to tak cítím. Pro mě ta služba veřejnosti se akorát změnila v tom zaměření a naopak si myslím, že to, co jsem si odnesl z toho bezpečnostního prostředí se mi dneska hodí při mnoha věcech, které člověk musí řešit a třeba i o nich rozhodovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to, že
policejního prezidenta jmenuje ministr vnitra, není to už samo o sobě spojení s politikou?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
A to je taky jediný spojení s politikou a
policie je přece součástí výkonné moci a ministr vnitra a vláda je výkonná moc. A my furt tady říkáme o tom, že politici mají mít vliv do policie. To je to, s čím jsem jako svým způsobem bojoval taky a co bylo vlastně i mým jakoby nejdůležitějším důvodem, proč jsem se rozhodl, že půjdu od policie a že půjdu do veřejného života, protože jsem měl plný zuby toho, že vlastně se furt odehrávalo něco, co narušovalo ten vztah - ministr vnitra a policejní prezident. Jediný policista v České republice je spojený s politikou a je odpovědný, a to je ten policejní prezident. A ta jeho odpovědnost je tak obrovská a ukazuje se to třeba v takových případech, kdy vlastně se nemáme bavit o tom, že politici ovlivňují tamhle toho kapitána, majora nebo kohokoliv jiného, jakýhokoliv plukovníka, ale my se máme bavit, co s tím, pane policejní prezidente, budete dělat vy, to je vaše odpovědnost. A zase jenom přes toho ministra vnitra. A tohle to je vlastně správný princip a mám pocit často, že na to někteří jakoby v tom politickém prostředí velmi zapomínají. A pak to sklouzne k těm obláčkům a různým jakoby spekulacím a podobně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proto bychom chtěli jasné informace konkrétní, proto jsem se na ně ptal. Nevadí. Náhodou ty policisty neznáte, z vašeho bývalého profesního...


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Ne. A jestli mi to budou vyčítat, že jsme se někde potkali, tak...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, ne, ptám se z toho důvodu, jestli... Bych se ptal asi konkrétněji třeba, no. Neznáte, neznáte. Znepokojuje vás atmosféra na politických mítincích? A teď už se na vás obracím jako na politika?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
No, já jsem trošku naznačil. Několik týdnů probíhají podobné akce. A myslím si, že ta situace je horší a dochází... Ta společnost je rozdělená v některý okamžicích, v některých názorech, oblastech a podobně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kdo to dělá? Proč je rozdělená?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
No já...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Politici to dělají.


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
No jako musím říct, že politici by v první řadě měli tu situaci zklidňovat. A my tady furt jakoby se jako politici obrátíme na policii nebo na někoho a hledáme, kdo za to jakoby může. Ale teď já teda budu obranář policie a řeknu, že si prostě myslím, že všechno přece začíná od toho, jak my jdeme tím příkladem, jako jak my o těch věcech komunikujeme, jak my jsme schopní vlastně jakoby ty názory jako nejenom vnímat, diskutovat, ale možná i prezentovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč to politici dělají? Protože to je jednodušší rozdělovat než nabízet nějaká pozitivní řešení?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já si myslím, že to primárně nikdo nerozděluje. To jsem o tom přesvědčený. Že ti politici do primárně nedělají. Je to podle mě součást nějakého takovéhoto politického souboje., Řeknu příklad -
Poslanecká sněmovna je přece jenom taková dramatičtější, Senát je, z vlastní zkušenosti vím, že tam se jakoby víc jako rozumně diskutuje, ty lidi mají určitý nadhled a jsou schopní jakoby vnímat i názor jiný, přestože se to rozhodne tak, jak asi se předpokládá třeba i v těch politických stranách a podobně, protože ty názory se nějakým způsobem tříbí atd. Ale je ten rozdíl třeba v té kultuře politický, a tím nemyslím vůbec nic špatného. Ale jako když ta veřejnost jakoby možná intenzivněji víc vnímá jako takový to různý dohadování, který může působí negativně. Notabene přiznejme si to, 2 roky žijeme v takové době, která nás určitě ovlivňuje, ať už to byl ten covid, uprchlická krize, dneska jsme jakoby někde furt v tématech...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No a co z toho vyplývá pro to, jestli politici rozdělují nebo nerozdělují, jestli mají nebo nemají rozdělovat?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já jsem tím chtěl říct, že ta veřejnost možná je trošku jakoby i citlivější na některé věci, protože přece jenom mám dojem osobně i z toho, jak já s těmi lidmi mluvím a podobně, tak všichni toho mají takzvaně jako plný zuby. A do toho, když ta politická kultura přece jenom trošku to nezklidní a bude pokračovat v běžných soubojích politických a podobně, tak si myslím, že si můžeme trošku zadělávat na problém, protože on to pak někdo stejně bude muset zastavit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No a kdo bude ten první, kdo to tedy...? Víte co, tak zkusme konkrétní případ. Jak by se mělo reagovat, třeba jak vy byste reagoval až Andrej Babiš zase o svých nepříznivcích, tedy asi i o vás, nepředpokládám, že jste příznivec Andreje Babiše nebo
ODS, že jsou příznivci, že strana je příznivá Andreje Babiše, tak zase řekne, že jste fašisti a nacisti. Tak jak v takovou chvíli reagovat?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já myslím samozřejmě, že se o tom zmínit máme, ale teď jde o to, jestli je to součást nějaké normální diskuse, nebo jestli to hrotí a teď se to hrotí oboustranně a teď ten vyčítá tomu, tamhle ten tomu. Já si prostě myslím, že společenské elity, nejenom politici a podobně, by měly stát jakoby v čele takového toho normálna, takového toho jako, hele, dobře, můžeme mít rozdílný názory, pojďme se o tom bavit. Pojďme jeden s druhým nesouhlasit. Nakonec se to ukáže ve volbách. Máme tady nějaký nejenom demokratický systém, ale celkově systém fungování toho státu. Je tady nějaká výkonná moc, zákonodárná, máme
parlament, lidi volíme. Tak přece není nic nenormálního, že ty věci se průběžně mění, a i to zastoupení v této oblasti, ať zákonodárný třeba moci, je rozdílný. Ale nejdůležitější je, aby ty lidi nezapomínali, že prostě jsou v tu chvíli něco jako společenské elity, které udávají té společnosti nějaký směr.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Máte pocit, že se tak politici chovají? Jako společenské elity, které udávají směr?


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Ale já si myslím, že v mnoha případech ano. Já to spíš teď trošku jakoby vnímám z té své profesní zkušenosti a mám pocit, že ta doba se mění a že bychom si to měli všichni uvědomit a nepokračovat v těch přístupech a v tom, jak to my politici máme zažitý a jak jsme schopni se pohádat o všechno možný a jak složitě hledáme nějaký synergie toho našeho rozhodování.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No tak uvidíme, jak to bude vypadat v kampani, i když to není sněmovní kampaň zatím. Bude to obecní kampaň a
senátní kampaň. Senátní kandidáti dnes dostali čísla ve svých sídlech, v sídlech svých volebních obvodů. Je jich 27. Proč jít volit do Senátu?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já považuju...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Připomínám, že vás se to netýká. Vy neobhajujete.


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Já považuju ten dvoukomorový systém
parlamentu v České republice, v naší zemi za velmi správný, protože Senát přece jenom vyvažuje tu zákonodárnou moc. Je určitým způsobem v situaci, že kontroluje a dohlíží na některé věci, které souvisejí i s legislativními problémy, které třeba například vzniknou v Poslanecké sněmovně nebo při schvalování různých zákonů. Mimochodem v tom je i ta efektivita, protože když schválíte něco legislativně špatně, tak to vždycky stojí nějaké peníze. To, že jste rovnováhou v té zákonodárné moci, tak jasně tak, když Poslanecká sněmovna se třeba ve své podstatě utrhne, a teď promiňte, a v uvozovkách, rozhodne o něčem, tak furt je tady nějaká možnost, že ten Senát ty věci může pozměnit, vrátit a podobně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To neplatí v tomto volebním období, kdy
Senát je v zásadě stejný jako Sněmovna.

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
No ne...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Když se Sněmovna utrhne, tak to
Senát může podpořit.

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Dobře, tak je to teď necelý rok jako jen tak mimochodem. Já si pamatuju samozřejmě období i předtím. Četl jsem o tom různé analýzy a podobně. Ono se to tak nějak moc úplně nemění. Vždycky to je tak, že 40 % různých návrhů a zákonů a podobně, které projdou
Senátem, vrátíte nebo zamítnete. Mimochodem, co je velmi zajímavé, tak když to vrátíte, tak z toho 60 % těch pozměňovacích návrhů nakonec ta Poslanecká sněmovna odsouhlasí, jinak řečeno to, co řekne ten Senát, tak ta Poslanecká sněmovna to potvrdí. U těch, které zamítnete, tak 40 % těch zamítnutých věcí nepřehlasuje. To znamená, vlastně platí to zamítnutí ze strany Senátu. Já si prostě myslím, že velmi často se tyhle věci jako detailně neřeší, ale ona vlastně opravdu funguje jako nějaká rovnováha. A hlavně Senát z mého pohledu, a to je moje zkušenost, je přece trochu jenom více o tom regionálním zastoupení. Já jsem tady před chvílí mluvil o tom, že je fajn, když do veřejného života, do politiky vstupují lidi, kteří to mají odžitý, který mají nějaký zkušenosti z jakýkoliv oblasti, jakýkoliv oblastní, a když do toho vstupují a tuto zkušenost mají a třeba i jsou víc spjatí s tím regionem, což ty senátní volby nebo ty senátní obvody k tomu jakoby nepřímo nabízejí. A z tohohle pohledu je to trochu úplně jiná komora, než je ta Poslanecká sněmovna. Je trochu individuální nebo více individuální. Řekl jsem tady nějaký čísla. A myslím, že se to projevuje i v mnoha ohledech třeba těch konkrétních věcech. Příklad já si pamatuji teď ty 2 roky, co byli – covid, uprchlická krize. A vím, že jako člověk, který vlastně je z toho regionu a podílí se v nějaké podobě na zákonodárné moci v tom Senátu, tak velmi často vlastně jsme konfrontovali ty ministry s těmi návrhy, že prostě takhle ne v reálu. Tohle to prostě takhle nefunguje. Je to úplně jinak...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tohle stačí na to, aby lidi šli volit do
Senátu? Víme, jak vypadá účast ve druhém volebním kole Senátu. Stačí to, co teď tedy říkáte, že si řeknou: ha, potřebujeme Senát a bude 75 ve sněmovním…

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Kvůli tomu, že to říkám, tak si to asi úplně neřeknou, ale já jsem vám se snažil vysvětlit tu roli toho
Senátu a vlastně tu vyváženost těch dvou komor. A když se bavíme o tom, jestli to není moc na Českou republiku, tak nedávno jsem se zajímal o ty průměry a statistiky. My jsme šestnáctá země v přepočtu na počet obyvatel, kolik máme lidí jakoby v zákonodárném sboru. A to si jako nemyslím, že vlastně pro nás, kteří máme několik zkušeností s tím, jak velmi často můžeme přijít nejenom o svobodu, ale jak se některý věci můžou měnit, tak si myslím, že taková ta vyvažující role toho Senátu vlastně je strašně důležitá.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Prosím, velmi krátce, abych se zastavil u vaší funkce
hejtmana. Vy jste zavřeli v Královéhradeckém kraji koordinační a asistenční centrum pro Ukrajince. Proč? Proč to nenecháte v nějaké minimální podobě, ale na jednom místě?

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Ta situace je úplně jiná než před více jak pěti měsíci. My jsme byli první, jedni z prvních, který jsme KACPU podávali dohromady, než se vytvořil ten systém, tak to vlastně vznikalo ve spodku pyramidy, tzn. v těch krajích. KACPU jsme dali dohromady, nikde jsme nebrečeli. Máme…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tomu já rozumím, ale já se ptám... že není zájem, nemáte tam tolik práce…


Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Máme s tím zkušenost. Ti lidé se to naučili. Ty složky umějí ve své podstatě více kooperovat, spolupracovat. A jestli dneska zatíženost je diametrálně odlišná, než byla na začátku uprchlické krize, tak si myslím, že je neefektivní ve své podstatě ty lidi, ale i finančně držet na jednom místě, když to takzvaně mohou udělat z kanceláří. To prostě není nic nesprávného, je to správný rozhodnutí. Já si za tím stojím a jsem přesvědčený o tom, tak jak dovedeme se vrátit zpátky do kanceláří a v rámci svých kompetencí řešit i ty věci týkající se uprchlické krize, tak kdyby ta situace byla diametrálně odlišná, zhoršila se, tak stejným způsobem zase jako region zareagujeme a vytvoříme centrální KACPU a budeme fungovat tak, jak jsme fungovali před pěti měsíci.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane
hejtmane, děkuju vám za rozhovor. Na shledanou.

Martin ČERVÍČEK, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje /ODS/:
Na shledanou. Děkuju.

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Hejtman a senátor Martin Červíček v Interview ČT24. Události za malou chvíli tady na čtyřiadvacítce i na jedničce. Nenechte si je ujít a přeju klidný večer.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
senátor PČR
člen výkonné rady ODS

Více o autorovi