14. července 2022

Premiér Petr Fiala přijal ministerského předsedu Svobodného státu Bavorsko Markuse Södera

(www.vlada.cz) Premiér Petra Fiala přijal ve čtvrtek 14. července 2022 v Kramářově vile ministerského předsedu Svobodného státu Bavorsko Markuse Södera. Během pracovního oběda hovořili především posilování česko-bavorské spolupráce, modernizaci přeshraniční infrastruktury i o aktuální situaci v energetice.

Oba premiéři ocenili vynikající vzájemné vztahy, které mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko panují. Oba státníci spolu hovořili především o možnostech spolupráce v energetice.

„Pan ministerský předseda mi sdělil, že bavorské úřady povolí navýšení denní kapacity ropovodu TAL na bavorském území, což je mimořádně důležité v této složité situaci pro Česko, energetickou politiku, českou energetickou bezpečnost. Díky tomuto rozhodnutí Bavorska bude možné navýšit kapacity ropovodu, kterým je do České republiky přiváděna ropa z italského Terstu, což nám pomáhá zbavovat se závislosti na ruské ropě,“ uvedl předseda vlády.

„Je to důležitý krok v derusifikaci naší ekonomiky a je to také příklad té spolupráce, o které v Evropě mluvíme a která je tak důležitá ve chvíli, kdy čelíme tak velkým problémům v důsledku ruské agrese na Ukrajině. My jsme se bavili o širších souvislostech energetické politiky, energetické bezpečnosti. Mluvili jsme o tom, že bude potřeba spolupráce evropských zemí, evropská solidarita, v případě, že úplně vypadnou dodávky ruského plynu do Evropy,“ konstatoval premiér Fiala.

Dalším tématem jednání byla přeshraniční infrastruktura, a to jak silniční, tak železniční i datová a její potřebná modernizace.

„Modernizace železničního spojení mezi Prahou a Mnichovem je pro nás prioritou. Na české straně jsme už značnou část tratě mezi Prahou a Plzní modernizovali. Na bavorské straně se elektrifikace a modernizace podaří a já doufám, že brzy. Pro obě naše země je toto prioritou, stejně jako vybudování 5G koridoru a dalších propojení, která považujeme za důležitá,“ dodal český premiér.

Premiéři se zároveň shodli na tom, že je potřeba nadále posilovat hospodářskou spolupráci a také spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, která je klíčová pro konkurenceschopnost celého regionu. Zároveň se domluvili, že udělí záštitu výstavě o baroku v českých zemích a Bavorsku, která vzniká ve spolupráci Národního muzea v Praze a Domu bavorských dějin v Řezně a bude otevřena na jaře příštího roku.