Otázky Václava Moravce: Do první poloviny příštího roku chci připravit novelu audiovizuálního zákona

3. července 2022
Otázky Václava Moravce: Do první poloviny příštího roku chci připravit novelu audiovizuálního zákona

(ČT 24) V Otázkách Václava Moravce ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že by novela audiovizuálního zákona měla změnit systém filmových pobídek, vyřešit postavení nezávislých producentů nebo zajistit účast zahraničních streamovacích služeb při financování české tvorby. Novela má být připravena do první poloviny příštího roku. Podle některých zástupců oboru je ale audiovizuální průmysl v takové krizi, že by vláda měla přijmout i krátkodobá řešení.

Celý rozhovor s Martinem Baxou můžete zhlédnout na ČT24.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům zpravodajské Čtyřiadvacítky. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskusi. Audiovizuální sektor před krizí a problémy Česka s nepřijetím evropské směrnice. Řeč je o návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Norma má, řekněme, obecně zajistit ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti. Předloha zavádí do českého právního řádu evropskou směrnici v tom minimálním rozsahu. Začlenění směrnice má ale v České republice zpoždění, členské státy totiž měly tak učinit nejpozději do loňského září. V české
Poslanecké sněmovně má přitom tato norma za sebou teprve druhé čtení. V příštím týdnu by mělo dojít na závěrečné hlasování. Evropská komise ale podala na Českou republiku žalobu a navrhuje pokutu za prodlení. V současné době jde přibližně o necelých 80 000 000 Kč.

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, stínová ministryně kultury /ANO/:
My se opět po velmi dlouhé době dostáváme k zákonům, které jsou spjaty s kulturou. A o to víc mě mrzí, že zrovna tento zákon přinesl přinese finanční náklady České republice, protože jsme nebyli schopni zařadit na programu včas.

Václav MORAVEC, moderátor:
Říká stínová ministryně kultury, jejíž hnutí ovšem tuto věc také neprojednalo ještě v dobách, kdy vládla Babišova vláda. Do transpozice evropské směrnice není tedy přijato zatím takové ustanovení, které Česká republika nestihla, a
poslanec Rudolf Salvetr svůj pozměňovací návrh, z Občanské demokratické strany, který poplatky aspoň zatím teoreticky definoval, nakonec stáhl. A dalšími hosty dnešních Otázek jsou avizovaní. Ministr kultury České republiky Martin Baxa z ODS. Hezký dobrý den, pane ministře.

Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Děkuju, že jste přijal pozvání do karlovarského speciálu.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
S radostí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vítám filmového producenta, člena představenstva Asociace producentů v audiovizi Pavla Strnada, i vám hezké nedělní odpoledne, vítejte.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Hezké odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor:
A mé pozvání přijal výkonný ředitel Mall.TV a CEO společnosti Czech News Center Juraj Felix, vítejte, hezký dobrý den.

Juraj FELIX, výkonný ředitel Mall.tv:
Děkuji. Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
A vítám generální ředitele České televize Petra Dvořáka. I vám přeji hezký, dobrý den.

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Dobrý den. Děkuju za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, je kultura tak bohatá, aby mohla zaplatit bezmála 80 000 000 Kč za pokutu?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Samozřejmě tak bohatá není, ale tady bylo kouzlo nechtěného v tom, co jste tady pustili ten úryvek, kdy paní
poslankyně Jermanová chtěla kritizovat mě a ve skutečnosti popsala to, co se stalo, to znamená, Babišova vláda nepředložila ten návrh včas do Sněmovny. Já hned po nástupu do funkce jsem toto zařadil jako prioritu číslo 1, protože jsme měli zprávy, že jsme ve velkém zpoždění s rizikem pokuty. A od té doby podle mě jakoby v nejkratších možných termínech projednáváme a snad příští týden bude sněmovnou schválen tento návrh zákona ve třetím čtení a postoupí do Senátu. Takže my děláme všechno pro to, aby to běželo rychle. A máme ještě…

Václav MORAVEC, moderátor:
Myslíte, že té pokutě se může Česká republika vyhnout?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
A máme ještě nějakou, řekněme, jakoby malou naději, že té základní pokutě můžeme uniknout. Ona bohužel ta špatná zpráva je v tom, že ta základní sazba, v uvozovkách, je těch 74 000 000 Kč a pak přichází sankce jakoby za časy toho dalšího prodlení, tak prostě ženeme to kupředu, když to řeknu tak lidově, abychom to stačili co nejdříve.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy sám tedy ale počítáte s tím, že asi těch 80 000 000 bude muset Česko zaplatit?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já pořád věřím tomu, že se tomu můžeme vyhnout, když Sněmovna schválí ten zákon příští pátek, tak věřím, že ho rychle projedná
Senát a snad se ještě můžeme tomu ve vyhnout, ale to riziko už je poměrně velké, že ta pokuta bude.

Václav MORAVEC, moderátor:
Proč když říkáte, že vy jste se snažil učinit maximum, tak jste zároveň do té novely, a to je zásadní pro financování audiovize jako celku, nezahrnul i rozšíření audiovizuálních parafiskálních poplatků na zahraniční streamovací služby, které působí v České republice. A propo do Otázek jsme zvali zástupce Netflixu a zahraničních streamovacích služeb a naše pozvání odmítli. Navíc nemají reprezentanta v České republice.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Odpověď je velmi prostá. Jak jsem se vyptával svých kolegů na ministerstvu, nebylo v té minulé vládě vůle toto ustanovení do toho návrhu zákona zařadit. Prostě oni řekli, že budou tu směrnici transformovat jenom v té, nebo udělat tu transpozici, jenom v té minimální podobě, to znamená bez tohoto ustanovení. Evropská komise k tomuto ustanovení, k těm tzv. parafiskálním poplatkům pro platformy říká – můžete to tam zařadit, ale není to v tom povinném obsahu, co se má dát. Takže já jsem měl vlastně dilema, buď tuto potřebnou věc tam teď vložit, ale znamená to velké zpoždění projednání, anebo ten zákon vlastně sunout dopředu v té původní podobě. Ale přesto, protože jsme chtěli opravdu postupovat rychle, tak naše ministerstvo podporovalo ten pozměňovací návrh pana
poslance Salvetra, ve kterém toto bylo, tento návrh tam byl.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale ten byl stažen?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Ale ten byl stažen proto, že já jsem chtěl k tomu poctivou debatu. A musím říct, že klíčoví aktéři na trhu, jichž se to dotklo, což byly televize soukromé i Česká televize, tak se k tomu pozměňovacímu návrhu pana
poslance Salvetra prostě postavily kriticky. A já jsem tak vážnou věc nechtěl tlačit, řekněme, na sílu, řekl jsem dobře, když toto nebude, pak pan poslanec Salvetr ten návrh stáhnul, ale my chceme do novely audiovizuálního zákona toto rozhodně zařadit. Protože zmíním ještě jednu věc. Vzniká ta nespravedlnost mimochodem, že české platformy ten parafiskální poplatek platit musejí, což jsou v současné době tři. Aerovod, DAFilms a Voyo, zatímco ty zahraniční ne, protože v zákoně je napsáno, že ty poplatky platí ti, kteří mají daňový domicil v Česku. A to ty zahraniční nemají, Netflix, HBO. Blíží se sem další. Takže i to je jakoby nějaký druh křivdy, který my chceme v té velké novele audiovizuálního zákona potom napravit. Ale ano, kdyby bylo více odvahy v tom předchozím období, tak to mohlo být už v tomto návrhu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vám jako zástupců audiovize logicky se nabízí tady ta otázka, vaše odpověď, jestli je lepší rozdělovat ty jednotlivé na normy, na jednotlivé fáze, teď rychle přijmout tu rychlou novelu, která má zabránit pokutě, pak větší novelu zákona o audiovizi, Petře Dvořáku?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Já bych chtěl jenom popsat vlastně náš postoj k tomu pozměňovacímu návrhu, protože on měl dvě části. V první části definoval to, jakým způsobem se vůbec identifikuje nezávislý producent, jakým způsobem by se do budoucna měla dělit jak základní, tak ta doplňková práva. A tam je pravda, že jsme měli pocit, že ta diskuse neproběhla dostatečně a že stojí za to tuhle věc ještě uchopit správně. U té druhé části, která se týkala platforem, kde se definovalo to, že jedno procento vlastně celkového obratu, které ty platformy dělají v rámci České republiky, tak že by měly odvádět na lokální produkci, tak tam jako Česká televize, my s tím souzníme. Myslíme si, že to jako dává smysl, protože to přináší další finanční zdroj, o který se česká audiovize může opírat. Takže, myslím si, že nejde říct, že bychom ten pozměňovák, pozměňovací návrh odmítli jako celek, ale měli jsme problémy s tou první částí.

Václav MORAVEC, moderátor:
A podle vás je tedy dobré, že to půjde postupně a bude větší diskuze o té větší novelizaci audiovizuálního zákona?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Myslím si, že jsme v situaci, kdy se česká audiovize dostává do opravdu kritické situace, kdy každá koruna, která tam dopadne, čím dřív tím líp vlastně tomu oboru jako takovému pomůže. To znamená, myslím si, že i přesto že třeba ten návrh s těmi platformami nebyl úplně dopracovaný. Nebyl úplně přesně definovaný, tak si myslím, že by aspoň částečně dokázal saturovat nebo řešit tu situaci, ve které dneska česká audiovize je. Takže za mě, myslím si, že ten pozměňovák minimálně měl se ve Sněmovně objevit a měl se pokusit, ať už prostřednictvím pana ministra nebo někoho dalšího, si najít politickou podporu a případně potom ho prohlasovat společně s tou změnou toho zákona.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pavle Strnade.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Já se k tomu připojím, protože samozřejmě pro nás je to důležitá věc, aby ten systém tak, jak je tady nastaven od roku 2010, kdy vlastně všechny subjekty v té audiovizi odvádějí do fondu, to znamená, televize, distributoři, kina, všichni odvádějí vlastně ze svých příjmů nějaký malý díl prostě, 1 - 2%, tak není možné, aby streamingy, které tady působí, mají tady spoustu uživatelů, z tohohle systému prostě byly vyjmuty. A je to teď věc, která se prodává ve všech evropských zemích. Prostě všude se nastavují podmínky. Každá země si prostě zvolí svůj systém. Polsko prostě dalo 1,5 procenta odvodů do svého fondu, Dánsko 6 %, prostě každý podle toho, jak, jak cítí, že je potřeba, jak v těch zemích je velká audiovize atd. My prostě si myslíme, že správně by se mělo odvádět 2 % tak, jak uvádějí komerční televize do toho fondu ze svých ze svých příjmů. A pak je tam ještě možnost prostě nastavit nějaké přímé investice povinné do lokálního kontentu.

Václav MORAVEC, moderátor:
On o tom Pavel Strnad mluví, když se podíváme na příjmy fondu od provozovatelů mediálních služeb, tak právě poplatek z vysílání reklamy, to jsou ta 2 % v roce 2021. Státní fond tak získal 150 000 000 Kč. Ze vstupného do kina platí provozovatelé do fondu jedno procento. Loni tak zaplatili 6,5 milionu, poplatek z převzatého televizního vysílání činí jedno procento a loni tak fond obdržel 26 000 000 a české videoplatformy dávají fondu půl procenta z předplatného. Loni tak fondu přitekly necelé 2 miliony korun. Juraji Felixi, je podle vás dobře, že se ty normy rozdělí, jak o tom mluvil ministr kultury?

Juraj FELIX, výkonný ředitel Mall.tv:
Já souhlasím s kolegy přede mnou, protože je důležité, abychom nezastavili růst hlavně odvětví kreativního a abychom hlavně byli konkurenceschopní s ostatními zeměmi. Je vidět, že prostě v zahraničí se k tomu staví proaktivně, protože kulturní tvorba a hlavně audiovizuální tvorba je prostě to, co nás reprezentuje. A myslím si, že to je důležité, abychom postupovali co nejrychleji a nezastavili hlavně růst. Viděli jsme jako, my jsme se o tom bavili s kolegou Strnadem předtím, že jsme viděli krásný patnáctiprocentní růst toho odvětví meziročně. A vlastně je důležité, aby ta nová legislativa nějakým způsobem nezpomalila ten růst. A zároveň je důležité vést tu dlouhodobou diskusi o tom prostě jak podporovat nové formy médií prostě, které, ke kterým vlastně se lidé dostávají a to, co je už standardem v zahraničí. Tak abychom prostě nezaspali a aby se, aby tam hlavně nehrozil odliv talentů z republiky, pokud se týká audiovizuální tvorby.

Václav MORAVEC, moderátor:
Plus aby byla ta koncepce, respektive aby to financování bylo koncepční, protože když se podíváme na audiovizi a čísla z loňského roku, tak v uplynulém roce se česká audiovize vrátila na čísla před covidem, ale dokázala překonat i čísla z roku 2019, což uvidíte za pár okamžiků. Obrat zahraničních projektů v roce 2012 činil 1 600 000 000 Kč. O pět let později to bylo přes 3 miliardy. Loni 8 700 000 000, loňský obrat z výroby reklamy pak byl necelé 2 miliardy a z českého filmu 1 300 000 000 Kč. Je tady několik rizik, několik faktorů - streamovací služby, zahraniční neodvádění poplatků. Nevyřešené financování České televize jako nejvýraznějšího koproducenta tuzemské produkce a neochota politické reprezentace zvyšovat uživatelské poplatky. Pane ministře, zároveň chcete transformovat státní fond kinematografie. Není těch proměnných příliš a nemáme tady koncepční řešení, což je zásadní problém?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já jenom možná ještě se vrátím kratičce k tomu, co tady říkali kolegové. Vy jste se, kolegové, shodli na věci, která ale jako připomíná tu pohádku o té královně koloběžce. Ten pozměňovací návrh měl dvě části. Jedna část bylo to jedno procento pro ty platformy. Tam říkáte, že ano, a ta druhá část, která byla ale, pane Strnade, nejdůležitější pro Asociaci producentů v audiovizi, byla ta definice nezávislého producenta. Legitimní požadavek producentů, aby měli jakoby jistější pozici, což velmi ostře narazilo u těch vlastně klíčových hráčů audiovizuálního trhu v Česku, tedy soukromých televizí a vlastně svým způsobem i České televize. Takže já nechci říkat, že bychom na to nemohli najít jako společné řešení, ale míchá se tam najednou několik věcí, které vlastně souvisejí, a to vy jste naznačil, s jednou záležitostí, za kterou v uvozovkách tady nikdo v Česku nemůže. A to je vlastně zásadní globální proměna audiovizuálního trhu. Před pěti lety bychom takovou diskusi ještě nevedli nebo před osmi lety, kdy nebyl Netflix, nebylo HBO atd. Svět se zásadně proměnil, místo filmové tvorby nastoupila především tvorba platforma, seriály. A já jsem přesvědčen, že tak kolem roku 2019 se prostě v českém prostředí zaspalo a zaspali tady ti, kteří jsou za to zodpovědní, to znamená vláda, Státní fond kinematografie, ministerstvo. A teď nikomu nedávám vinu. Jenom čekám, že se prostě měla rozpoutat odborná debata k tomu, aby se změnila ta legislativa, protože my jsme dneska svědky toho, že fakticky zkolaboval systém filmových pobídek, což je prostě proto, že najednou do toho systému filmových pobídek, který byl nastavený na filmy, na to, čemu se říká big screen, tak najednou se začaly hlásit ty platformové smallscreenové projekty. Ten systém vlastně jakoby, promiňte mi ten termín, vycucly a zablokovaly. My na to nemáme nastavenou legislativu. A když se mluví o tomto zákoně, který teďko postupuje Sněmovnou, tak pan
poslanec Salvetr sice pozměňovací návrh stáhnul, ale já jsem jako ministr navrhl, nebo jako poslanec navrhl tedy alespoň jeden pozměňovací návrh jiný, který zastropovává jednu filmovou pobídku nebo filmovou pobídku na jeden projekt na 150 000 000. Což má pomoci českým producentům, kteří jsou vlastně tím systémem, který je nastaven v současné době, vlastně vyřazeni úplně ze hry. Takže ano, ta debata je velmi česká.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, o tom zaspání. Podotázka, pak záhy dostane, dostanou další hosté slovo. Když říkáte, že zaspali ti předchozí. Není to ale teď těkání na rozdíl od nějakého koncepčního řešení, protože problém České televize a jejího financování, problém nezískávání peněz od zahraničních streamovacích platforem. Do toho transformace fondu. Do toho problém s pobídkami, to znamená, probudili jsme se a teď to řežeme jako kolečka salámu namísto koncepčního řešení?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Já to, že jakoby jsme zaspali, není to, že bych jako kritizoval tady minulou vládu a já nevím, další jako aktéry toho sektoru. Prostě se to stalo. Mimochodem v době, kdy ta debata měla třeba v roce 2020 se začít jako hodně intenzivně rozvinout, přišel covid a tak dál. Jenom prostě konstatuji, že jsme ne náhodou došli do toho současného stavu. Já jsem se rozhodl vzhledem k tomu, jak je to téma komplikované, urychlit přípravu transformace Státního fondu kinematografie, to znamená velkou novelu audiovizuálního zákona. Bohužel na sklonku, a to je kritika na rozdíl od toho předchozího konstatování zaspání, na konci vládního období Babišovy vlády prostě byly ukradeny, promiňte mi ten termín, ministerstvu kultury peníze na transformaci Státního fondu kinematografie, těch 700 000 000 Kč, které tam byly alokovány, tak prostě Babišova vláda vzala pryč. Tak já jsem alespoň našel v nějaké rezervě peníze na rychlé zpracování studií, které jsou nutnou podmínkou k tomu, abychom získali data pro novelu toho zákona. A chci, aby se na té novele zákona audiovizuální začalo pracovat co nejdříve. Což znamená, jak vy jste říkal, změna systému filmových pobídek tak, aby reagovala na tu současnou situaci. Znamená to řešení nezávislých producentů. To, že klíčoví aktéři s tím teď vyslovili nesouhlas, neznamená, že to téma nemůžeme řešit, protože ta pozice producentů není příliš dobrá. A několik dalších věcí, které s tím souvisejí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy tu novelu předložíte vládě? Když to chcete urychlit.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
No my máme termín v tom Národním plánu obnovy do konce roku 2024, ale to je strašně pozdě. Tak já chci, abychom měli ty základní obrysy hotové v první polovině příštího roku. Byť to bude velmi těžké.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy že v červnu by vláda mohla schválit, příští rok v červnu tu novelu?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Je to scénář, se kterým před rokem nikdo nepočítal, ale musíme ambici mít do toho prostě šlápnout.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, že by ten Státní fond kinematografie byl transformován k 1. lednu roku 2024?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Ne, ne. Ten zákon musí umožnit transformace. A ta transformace bude povlovná. Hraje tam důležitou roli jedna věc, protože do té transformace se zahrnulo to, že by měl stát ambici výrazně ovlivňovat ten tzv. herní průmysl. To je součástí té transformace Státního fondu kinematografie. Já si teď kladu otázku a mají na to odpovědět ty analýzy, zda do toho balíku řešení krize audiovize v českém prostředí ještě zahrnovat herní průmysl, ale to si prostě musíme říct. Jenom upozorňuji na jedno z těch těžkých subtémat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je ta krize audiovizuálního problému řešena koncepčně, Pavle Strnade? Teď jste slyšel závazek ministra kultury.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Já bych teď hlavně řekl, že musíme, jako neměli bychom míchat ty témata. Máme tady opravdu velkou krizi, která teď je potřeba vyřešit, a to jsou pobídky. Jak jsme viděli, tak audiovizuální průmysl prostě kontinuálně roste od roku 2010, kdy byly pobídky zavedeny, prostě průměrně 15 % ročně. Ale stát vyčlenil na tenhle systém pobídek pouze 800 000 000 Kč ročně, které stačily v roce 2010, 11, 12, 13, 14, ale v posledních třech letech už nestačily. A vlastně vláda předchozí tam peníze dodávala ad hoc, jak bylo potřeba, to znamená 2 x, jednou přidala 300 000 000, jednou přidala 500 milionů, aby prostě bylo možný všechny ty projekty, který jsem jdou ze zahraničí, aby je bylo možné obsloužit. Bohužel od 3. ledna tohoto roku jsou pobídky zavřené, protože současná vláda tenhle krok neudělala. Já chápu, že to je nesystémový krok. Chápu pana ministra, že se ten systém změnit, ale v tuhle chvíli je potřeba ten problém vyřešit, abychom prostě nepřišli o všechny zahraniční zakázky, které v tuhle chvíli vlastně nemůžou sem přijít točit. Tady je 20 000 míst pracovních prostě v ohrožení, je tady 9 miliard zahraničních zakázek, které prostě můžou odejít a také postupně odcházejí. A tenhle problém je potřeba vyřešit teď, není možné čekat do roku 2024.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale když budu chtít ty koncepční kroky a jejich řešení, jehož součástí je médium veřejné služby jako nejsilnější koproducent české kinematografie, a totéž se pak týká i soukromých producentů, pane řediteli?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Já si myslím, že ten problém je časový, protože chápu pana ministra, že je dobře vytvořit systém, je dobře vést debatu, je dobře najít řešení, které bude mít evropské parametry. Na druhou stranu ty problémy, které jsou dnes, tak pokud je necháme běžet ještě další rok nebo dva, tak se může stát, že po těch dvou letech už ta oblast audiovize bude v takovém stavu, že některé ty změny a některé ty vlastně problémy budou nevratné. A to se třeba týká i České televize, protože Česká televize je velkým opěrným momentem celé audiovize. Je to pilíř, na kterém ta audiovize stojí ve chvíli, kdy třeba těch zahraničních produkcí tady není tolik, nebo kdy fond nemá zrovna v tu chvíli ty dané příjmy. A my jsme se dostali do situace vlastně, že všechny ty tři části, na kterých ten obor stojí, tak najednou mají problém. V případě České televize je to tak, že samozřejmě chápu, že je dobře vytvořit změnu zákona o České televizi, která bude odpovídat jedenadvacátému století, je správně vést debatu o tom, jestli financování, které dnes Česká televize má, tak jestli odpovídá tomu, jak se to děje i v Evropě. Na druhou stranu ale problém, který my dneska máme, je, že nám reálně dneska ty peníze už dochází. Náš poplatek se nezměnil od roku 2008, těch 135 Kč je poplatek za domácnosti 14 let. Když se to přepočte přes reálnou hodnotu inflace, tak dneska ten poplatek má hodnotu asi 90 Kč a v příštím roce to bude 60.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy už jste oznámil některé škrty. Bude se to týkat i podpory audiovize. Když jsem zmiňoval, že třeba při koprodukování filmu, Česká televize v uplynulých čtyřech letech koprodukovala přibližně polovinu celovečerních hraných snímků, 70 % dokumentárních snímků.

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
My jsme oznámili, že v rámci let 2023 a 24, pokud se situace nezmění, tak budeme muset škrtnout přibližně 910 000 000 Kč. To je obrovský objem peněz. Přičemž snažíme se spravedlivě vlastně rozdělit ten náklad na všechny oblasti činnosti, které Česká televize poskytuje. Nebudeme schopni v roce 23 a 24 poskytovat veřejnou službu v takovém rozsahu, jako byli diváci zvyklí. A samozřejmě se to dotkne i koprodukčních vkladů, které budeme dávat do českých filmů. My jsme byli zvyklí investovat do koprodukcí českých filmů řádově 110, 120 000 000 ročně. A pokud se nezmění situace, budeme nuceni pro roky 23 a 24 tuhle částku snížit přibližně na 60 %. To znamená, jestliže jsme od roku 2011 za těch 10 let dokázali koprodukovat více než 300 filmů, které se objevily v kinech. To znamená tak 30 ročně, tak dnes to bude maximálně 20.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pohled na to dlouhodobé a systémové řešení, jak ho naznačil ministr kultury, Juraji Felixi.

Juraj FELIX, výkonný ředitel Mall.tv:
Já myslím, že ta diskuse, souhlasím, že měla začít výrazně dřív, ale to už teď s tím nic neuděláme. Takže za mě, jsou to dvě paralelní debaty. Prostě ten okamžitý problém tu je a je důležité pro nás jako pro soukromý subjekt, který hlavně zaměstnává mladý talent, který se rozhoduje, zda se bude věnovat audiovizi, prostě z toho produkčního pohledu jednotlivých profesí, které vlastně tvoří audiovizi v republice, tak je důležité, aby se vyřešil co nejdřív. Aby prostě nám ten talent, aby ti lidé prostě nezačali dělat nějakou jinou práci. To je, jako v tomto je to zásadní, abychom vůbec měli na čem stavět potom tu koncepční diskusi o té novele legislativy. A té a v té dlouhodobosti potom musí to reflektovat vlastně ty nové formy, ty nová média prostě. Nová, když se podíváme na to, jak ten zákon je postavený, tak vlastně je postavený hodně na tom bigscreenu, což je správné, prostě to je to, co prostě máme mít. Ale k tomu potřebujeme doplnit ty smallscreeny tak, aby prostě vlastně to, kde lidé konzumují obsah, to, kde vlastně tráví čas, aby se k nim ty témata dostaly. Aby vůbec, aby to fungovalo cirkulárně. Když se podíváme na to, jak vlastně dostáváme lidi do kina, tak vlastně je důležité, aby ty i ty menší kratší formáty prostě nebo on-line seriály. Koneckonců my v tom máme sami tu nejlepší praxi v tom, že náš seriál je vlastně úspěšný, Marty is dead, seriál, který získal první za Českou republiku Emmy a zároveň Českého lva, tak je vlastně ten, který ukazuje tu cestu, kde vlastně my v zahraničí jsme paradoxně jako úspěšnější ještě jako v Česku, protože prostě ten systém v zahraničí funguje výrazně lepší na podporu, jak v té koprodukci, tak v té distribuci. A vlastně to je ukázka toho, že my vlastně potřebujeme reformovat nebo inovovat prostě legislativu co nejdřív. Takže.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak vy jste se na to, pane ministře, hned dostanete. Tady je shoda audiovizuálního průmyslu, krize přichází, může být vážná v následujícím roce dvou. Není možné čekat na zásadní novelu audiovizuálního zákona.

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
A jsme připraveni přijmout i krátkodobá řešení, která vlastně nejsou úplně systémová, ale mohou tu situaci aspoň krátkodobě řešit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pojďme se bavit o těch krátkodobých řešeních. Pavel Strnad otevřel filmové pobídky. Ty přinášejí České republice ročně miliardy korun. Podívejme se na data. V roce 2019 zahraniční štáby v Česku utratily rekordních 9 miliard korun, v roce 2020, tedy za pandemie koronaviru, způsobila propad na 5,5 miliardy korun a za loňský rok, tedy za rok 2021 to bylo podle dřívějších odhadů fondu přibližně 7,5 miliardy. Ročně zhruba o 2 miliardy víc. Funkčnost těch pobídek je pro filmaře stěžejní.

Petr TICHÝ, generální ředitel Barrandov Studio:
To, co skutečně rozhoduje a co je nejdůležitější, nejpodstatnější teď na filmovém průmyslu, je existence a funkčnost filmových pobídek. To je tak, podle čeho se rozhodnou samozřejmě ty produkce, kam jdou. Česká republika má jenom 20 %, není to už dneska moc.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pobídky se vztahují, jak na české, tak i zahraniční produkce. A mají formu vratky ve výši až 20 % tzv. uznatelných nákladů utracených při audiovizuální produkci. To zastropování, které jste zmínil, ale neřeší ten problém, o němž mluvil Pavel Strnad, to znamená přisypání těch peněz, které se státu vracejí. To vaše vláda nehodlá učinit, pane ministře?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já k tomu jenom tři takové věci. První věc je ta, že když se tady bavíme o těch pobídkách, tak si musíme říct, že filmové pobídky znamenají jakoby významný impuls pro kinematografii domácí i pro ty zahraniční aktéry. Já jsem nedávno mluvil s jedním významným aktérem tohoto dění, producentem a ten říkal, kdyby nebyly filmové pobídky všude po Evropě, tak já bych ani ty dotace nechtěl. Protože jenom aby si diváci představili, filmová pobídka je fakticky dotace podnikání ve filmovém průmyslu. Jenom připomenu, že některé jiné sektory kreativního průmyslu žádné dotace nedostávají, jako je třeba herní průmysl nebo design, v čem jsme jako Češi dobří. Proč je důležité udržovat ten systém filmových pobídek v Česku v chodu, je to, že jednak je ta konkurence napříč Evropou procházející. A druhá věc je ta, to říkal pan Strnad, že jsme v tom prostě dobří. Nicméně v tom systému v současné době je nějaký, a to mi dovolte spíš v uvozovkách říct, dluh ve výši 1,2 miliardy. Ten systém je postavený na tom, že do té registrace vstupují projekty, které splňují nějaké jednoduché podmínky. A i přesto, že když se dělal úsporný rozpočet, tak já jsem prosadil to, aby se nesnížilo těch 800 000 000 navzdory tomu, že v ostatních částech mého resortu se úspory dělaly. A těch 800 milionů se předpokládá i do dalšího období. Kdybychom řekli, že bude strop 150 000 000, a my chceme udělat ještě jednu důležitou věc, rozdělit ty pobídky na pobídky pro české producenty nebo pro producenty, kteří mají tady daňový domicil v Česku, a pro ty zahraničí. To znamená pomoci českým a samozřejmě tvořit nějaké prostředí těm zahraničním, tak by to fungovalo dobře. Ale znamená to vlastně jednorázové, v uvozovkách, dolití do toho systému 1,2 miliardy, a to v současné době.

Václav MORAVEC, moderátor:
Což vám nikdo. A vy tedy budete.. ?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Ne mně nikdo nedá. To jenom se jako bavíme o tom, jestli tato okamžitá výrazná podpora, která znamená vlastně jako jednorázové vyřešení minulých problémů, je reálná. Já si myslím, že v situaci státu, kterou diváci bezpochyby vnímají, masivní inflace, veřejné finance v rozvratu. Prostě já nemůžu slíbit, řeknu ano, my dáme teď 1,2 miliardy, odstraníme dluh, který tady byl z minulosti, protože registrace běžely. A bylo to právně správné, já to nechci kritizovat, jenom to konstatuju, registrace běžely, přestože ten systém nebyl nastaven, tak to prostě jako v tomhle tom na stole není.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy tedy v letošním roce nedáte víc než těch 800 000 000, kdy už byly zastaveny hned na počátku roku ty požadavky? A příští rok také 800 milionů?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
My o tom vedeme, a zdůrazňuji, ve vládě poměrně jako velkou debatu, jejímž jedním projevem je to, že se předložil takto rychle ten strop. Ono se tomu říká také ten strop, 150 milionů na filmovou pobídku. Ale musíme si říct, že abych já tady mohl ještě před významným zástupcem producentů říct, problémy, které jsem zdědil, vyřeším tím, že za půl roku dáme 1,2 miliardy do systému, aby se smazaly ty závazky, které máme z minulosti, to za současné situace není možné. Proto hledáme nějaké postupné kroky, kdy se můžeme bavit o tom, že v tom horizontu konce příštího roku může nějaká podpora vyšší, dejme tomu, přijít. Já o to budu usilovat. Ale pojďme si říct, že v tomto sektoru jsme zdědili prostě obrovský problém, který se nedá odstranit mávnutím kouzelného proutku, respektive býval by se dal odstranit, pokud by bylo období ekonomické prosperity a stát nevěděl, co s penězi. Já to takhle otevřeně říkám a není příjemné to takhle říkat, protože jsem nebyl u toho, když se měly vést debaty o tom, jak ten systém přenastavit, ale bohužel takto to je.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Bohužel musím zopakovat to, že je to opravdu urgentní věc, která pokud se nebude řešit okamžitě, bude znamenat odliv těch zahraničních zakázek a ztrátu těch pracovních míst. A ten systém je prostě nastavený od roku 2014 stejně, audiovize roste, od roku 2014 se ten objem zahraničních zakázek zdvojnásobil, to znamená, že na tu podporu 20% bude logicky potřeba dvojnásobně tolik peněz, ale v tom systému je pořád stejně, to znamená, že ano, mělo se to řešit dřív, to, jak to řešila předchozí vláda, prostě nebylo systémové, pojďme to řešit systémově, ale v tuto chvíli je to potřeba vyřešit okamžitě, protože pokud se to nevyřeší letos, tak ty producenti zahraniční půjdou někam jinam se svými projekty logicky a ty lidi, kteří mohli pracovat, jsou to většinou prostě lidi na volné noze, budou si muset najít nějakou jinou práci, ten systém se, ten systém se rozpadne.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Takže vy podporujete teda to, jenom aby to tady zaznělo, aby se jednorázově, v uvozovkách, oddlužil ten systém?

Pavel STRNAD, filmový producent:
Já myslím a moje informace jsou, že prostě letos chybí v tom systému 500 milionů, 500 milionů příští rok, ten systém by prostě se za ty 2 roky mohl prostě přenastavit tak, aby to fungovalo lépe. Pan ministr uváděl ten strop těch 150 milionů, což bude znamenat, že sem nepůjdou ty velké projekty, jako třeba tady, ti už se sem nepodívají, je to prostě politické rozhodnutí. Já bych...

Václav MORAVEC, moderátor:
Má stát podporovat, když sama šéfka Státního fondu kinematografie říkala, jak zahraniční platformy využijí tuzemskou pracovní sílu a přitom zahraniční platformy nic do toho rozpočtu nedávají a ještě...

Pavel STRNAD, filmový producent:
Já bych tady jenom, abychom nepletli ty věci. Tohle je opravdu průmyslová pobídka tomu, je to prostě čistě vývoj služeb, sem přijíždějí zahraniční producenti, tady se natočí film, ten se vyveze, je to prostě čistá průmyslová pobídka. Tady se nebavíme o dalších kulturních aspektech, prostě zaměstnáváme lidi, má to prostě další sekundární efekty, prostě lidi tady bydlí v hotelích, utrácejí další peníze, na to jsou studie, kolik to přináší prostě do státního rozpočtu. Proto to všechny státy dělají a my máme nejnižší pobídku, u nás je 20 %, sousední státy mají 25 %, Slovensko má 33 %. Je to prostě věc, která se ekonomicky vyplatí, protože zahraniční producenti mají prostě obrovský balík peněz, který potřebují utratit a ten utratí kdekoliv, kdo jim prostě nabídne lepší podmínky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, letos tedy nedosypete půl miliardu...


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já jenom chci k tomu podotknout jednu věc. Já jsem rád, že pan Strnad takhle pojmenoval to, co je důležité z pohledu toho sektoru, tzn., požadavek, vlastně tu dotaci jednorázově navýšit. Chápu to, je to legitimní, ale pojďme si k tomu doříct dvě věci, přece, pane Strnade, ten příchod těch velkých zahraničních produkcí fakticky eliminoval možnost českých produkcí získat pobídku, protože, počkejte, 2 velké projekty, jeden za 416 a druhý 375 milionů vlastně jakoby vybraly ty pobídky za celý rok, to je jedna věc. Druhá věc, kterou chci podotknout k tomu, pokud my říkáme, že chceme podporovat tento sektor, tak je to pečlivě vnímáno. Mě čeká do konci srpna pravděpodobně velké jednání se zástupci hudebního sektoru, kteří říkají, existují filmové pobídky, je to legitimní, souhlasíme s tím, podpora kreativního průmyslu, ale my sem taky přivážíme zahraniční hvězdy, bydlí v hotelech, utrácejí za služby atd., tak se pojďme bavit o hudebních pobídkách do sektoru, který se věnuje, řekněme, v tomto ohledu jako komerční hudbě. Já se tomu nebrání, já si myslím, že...

Václav MORAVEC, moderátor:
Můžete odpovědět jednoznačně na otázku, jestli tu půlmiliardu navíc v letošním roce dáte ano, nebo ne?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já říkám, že podpora kreativního průmyslu je pro naši zemi naprosto důležitá, ale musí se říct, že se to netýká v současné době jenom filmu a že silné politické rozhodnutí, jestli do tohoto jednoho konkrétního sektoru, který je závislý na tom, že ty dotace na něj jsou všude v Evropě, dát jednorázově takhle vysoké sumy v době, kdy veřejné finance jsou v takové situaci, jaká tady nebyla od roku 89, kdy jsme zužování velkou inflací a kdy bude velmi obtížné, v době, kdy prostě naše vláda, protože chceme pomoct lidem, dává už více než 60 miliard třeba do podpory energií od nového roku, nebo od topné sezóny, jakoby najít další peníze na podporu tohoto sektoru.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ptám se vás na to politické rozhodnutí, to je jednoduchá odpověď, na to politické rozhodnutí, půl miliardy za vás letos ne...


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Politické rozhodnutí, které znamená velkou debatu a musejí i ostatní kolegové ve vládě říct - ano, chceme tento sektor takto jednorázově podpořit, přičemž ostatní říkají, i my přinášíme peníze, ubytování v hotelech atd. Ale znovu říkám, já jsem pro, aby filmové pobídky zůstaly, jenom ten terén se naprosto změnil.

Václav MORAVEC, moderátor:
A vy předložíte ten návrh na tu půlmiliardu letos, kterou filmaři požadují, ano nebo ne?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
My budeme v tuhle chvíli vést o návrhu rozpočtu debaty. Musíme říct, že v obtížné situaci jsou i ostatní kulturní sektory, nevracejí se lidé do divadel, hudebních sálů a tak dál...

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, to jste opakoval několikrát, ptám se na jednoznačnou otázku, prosím o jednoznačnou odpověď, vy v novele zákona o státním rozpočtu na letošní rok navrhnete tu půlmiliardu navíc, nebo ne?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Jednoznačná odpověď na tuto otázku je, že my si spočteme, zda jsme schopni jeden sektor takto výrazně podpořit na úkor druhých, takhle ta otázka je v kultuře.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to nemáte zatím spočteno na to, že máte předložit do 14 dnů novelizovaný státní...


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Kdyby tady seděl někdo za divadlo a hudební sektor, tak by se ptal pana Strnada, zda je tohle fér, abychom z našeho rozpočtu dali půl miliardy na dorovnání krize ve filmovém průmyslu.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Já jenom opakuji, že prostě máme tady na jedné straně devítimiliardový průmysl, který prostě může celý zkolabovat, protože prostě vláda není schopna přidat 500 milionů korun do systému.

Václav MORAVEC, moderátor:
Další věc, kterou jste slyšel, financování České televize jako nejvýznamnějšího koproducenta tuzemské filmové tvorby, na roky 2023/2024 škrt ve výši 60 % z té zhruba 150milionové podpory tuzemské kinematografii. To je další problém, který budete mít v audiovizi jako takového?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já považuju v téhle, a jsem vůbec rád, že tady pan generální ředitel Dvořák je, považuju na začátek tohoto bloku velmi jakoby striktně vymezit to, co já můžu a co nemůžu komentovat. Mně jako ministrovi kultury rozhodně přináleží debata na téma změny legislativy, to je zákon o České televizi, včetně financování, který v tom principu, v tom zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích je. Vůbec mi nepřináleží komentovat jednotlivé kroky, které pan generální ředitel bude navrhovat, protože to je jeho působnost. A tím třetím hráčem v tom trojúhelníku je Rada České televize, která schvaluje rozpočet a dlouhodobé plány České televize. Co já považuju za velký úspěch, který možná zdánlivě nesouvisí s touto debatou, ale ve skutečnosti, ano, je to, že se naší vládní koalici podařilo uvést Radu České televize do normálního režimu, protože to, co se dělo v minulém volebním období, byl pokus tehdejší koalice ANO, SPD, KSČM Radu České televize ovládnout. To, co se dělo vůči panu generálnímu řediteli, já zvnějšku hodnotím často jako otevřenou šikanu té rady bez vůle té minulé, jakoby řešit problémy, která Česká televize m. Teď je rada doplněná. Já věřím tomu, ale koalice se na tom jednoznačně shodla, že lidmi, kteří jsou kompetentní, věří v sílu veřejné služby a budou vykonávat ty povinnosti, které jsou ze zákona. A teď se dostávám k vaší otázce, debata o tom, jak změnit financování České televize, je k tomu několik možných nástrojů, musí být vlastně minimálně souběžná s tím, aby Rada České televize v té současné, podle mě už funkční podobě, vedla hovor s panem generálním ředitelem na téma, jak má vypadat dlouhodobá vize fungování České televize. A od toho se odvíjí to, co my politici, a to už naše kompetence je, máme do té příslušné legislativy, kterou budu tedy navrhovat já, jakým způsobem změnit financování České televize. Jenom podotknu, že máme shodu tedy na tom všichni i s panem generálním ředitelem, že určitě by tam měla být možnost Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií, to máme ve vládním prohlášení, to tam dáme, ale ta debata...

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste dokonce i na sjezdu
Občanské demokratické strany zmiňoval, že nebudete předkládat návrh na zvýšení uživatelských poplatků.

Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Ano. Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce, je zapotřebí v současné době to takto otevřeně říct. Myslím, že ty důvody jsou k tomu správné. Ale jak říkám, musí proběhnout. A bude to už při schvalování rozpočtu televize, České televize na rok 2023. Podle mě konstruktivní debata mezi Radou České televize a generálním ředitelem a potom ta debata o tom dlouhodobém plánu ukáže, jaká je představa těch, kteří byli zvoleni Sněmovnou o tom, co má být veřejná služba. A na to my musíme jako politici potom reagovat legislativou, která bude třeba opravovat financování České televize.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane řediteli, Česká televize se nebrání kontrolování svého hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Dlouhodobě říkáme, že to je věc, kterou musí vyřešit Sněmovna. Samozřejmě je ta změna komplexní, protože nejde to udělat prostou změnou jenom, že do toho zákona se připíše, že Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje kromě jiného i Českou televizi, Český rozhlas. Je potřeba tu změnu udělat vlastně v komplexu toho, jak se to nepodařilo té předchozí koalici, ale problém s tím nemáme. Nikdy jsme s takovou situací, proti takové situaci neprotestovali.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je možné tady vyřešit hospodaření, respektive financování České televize, aby nemusela redukovat službu veřejnosti a zároveň omezovat podporu kinematografii, pokud se na tom dohodnete s Radou České televize, jak navrhuje pan ministr?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Já bych chtěl připomenout jednu důležitou věc. Rada České televize má kompetence, které jsou definované zákonem. Rada České televize ve smyslu kontaktu s
Poslaneckou sněmovnu má povinnosti, jednou povinností je předkládat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. A druhou povinností vůči Poslanecké sněmovně je předkládat případné změny kodexu. Rada ze své podstaty je kontrolním orgánem, to znamená, rada není ten orgán, který definuje a jasně jako řeší strategii do budoucna. Je dobře, že pokud se nám bude dařit do budoucna vést tuhle debatu s radou, ale ve finále to finální rozhodnutí musí udělat politická reprezentace, jak to financování bude vypadat. A já rozumím tomu, že ta debata musí být důkladná, musí být dlouhá. Ale bohužel se dostáváme do situace, kdy stejně jako v audiovizi Česká televize už v roce 23 a 24 se dostává do finančních potíží. A já jsem navrhoval panu ministrovi několikrát, a nejenom jemu, ale vlastně všem zástupcům koalice, předsedům poslaneckých klubů, ministru financí, dokonce i premiérovi, který tady byl před chvílí, plus předsedům jednotlivých stran, aby se vlastně ta změna udála ve dvou krocích. V prvním kroku, aby se dosáhlo toho, že dojde vlastně k zajištění situace, kdy Česká televize nebude muset omezovat svoji veřejnou službu, a tam jsem navrhoval to řešení, aby jednorázovým navýšením poplatků ze 135 Kč na 150 vlastně nás stabilizovali na ty 2 roky a potom za ty 2 roky, abychom se dostali do situace, že na konci roku 23 uvidíme jednoznačnou představu, jak to financování bude vypadat do budoucna, jak to naplní závazek vlády v tom, že podpoří dlouhodobé financování veřejnoprávních médií jako důkaz jejich nezávislosti.

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, že vstupuji do řeči, vy jste s tím plánem neuspěl, protože pan ministr říká, že on nebude navrhovat zvýšení uživatelských poplatků, takže je tady varianta, případně zvýšení příjmů z reklamy?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Těch variant je několik a chápu, že ta situace českých domácností v tuhle chvíli není vůbec jednoduchá, a proto my jsme vlastně si udělali výzkum, který bych chtěl ukázat jak tady kolegům, tak možná potom na kameru, který má vlastně 3 základní sdělení. První sdělení, které říká, že čeští občané si uvědomují v 73 %, jak důležité je mít veřejnoprávní média, která nejsou závislá na privátních financích, na privátních zdrojích, což znamená, že ta společnost chápe, jakou službu jí přinášíme a co pro ni děláme. Druhé velké sdělení je, že když jsme se ptali, pokud by Česká televize neměla omezit svoje služby, jak by akceptovali občané České republiky tu změnu toho financování. A vyšlo z toho, že 33 % občanů si dokáže představit jednorázové navýšení reklamního prostoru, které samozřejmě bude omezené, tak jako bylo omezené třeba před rokem 2011, abychom nemuseli omezovat tu službu. Co je důležité číslo, 37 % občanů je připraveno k tomu, aby schválili navýšení poplatků o těch zmíněných 15 Kč. A pouze 28 % lidí říká, že jakékoliv zvýšení jsou ochotni vlastně akceptovat i za situace, že by Česká televize omezila své služby. A poslední možná graf, který je důležitý, je, že jsme se zeptali, nakolik by vlastně pro lidi to navýšení bylo přijatelné. A tam vidíte, že téměř 60 % občanů České republiky je připraveno na to navýšení i za situace, která kolem nás panuje. Těch 15 Kč bych chtěl upozornit je věc, která samozřejmě dopadne na ty domácnosti, ale ve chvíli, kdy dochází ke zdržování všeho kolem nás, tak samozřejmě tohle dopadá nejenom na domácnosti, ale dopadá to i na Českou televizi.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak tedy budete tu situaci řešit, když vám ministr jasně říká, že za něj poplatky zvýšeny nebudou?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Já jsem přišel a přinesl jsem vlastně 3 varianty, kde 2 jsou krátkodobé a 1 už je koncepčnější. Krátkodobá, jednoduchá, pouze změnit to číslo v zákoně o poplatcích ze 135 na 150, což vůbec neodráží inflaci, kdyby to mělo odrážet inflaci od roku 2008, pak by to muselo být 190 Kč. Druhá varianta, na přechodnou dobu 2 let vrátit zpátky objem reklamy, které Česká televize měla k dispozici na všech kanálech do té situace před rokem 2011, to znamená do situace, kdy už jste měli omezenou reklamu, nemohli jsme umisťovat reklamu dovnitř do pořadu, to je to, co diváci oceňují na České televizi, ale byli bychom schopni získat dodatečné zdroje zejména na kanálu ČT 1 a na kanálu ČT Sport. Anebo třetí varianta, podívat se na to, kdo vlastně dneska je povinen platit ten poplatek a vlastně odstranit tu nespravedlnost, která dnes panuje, protože dnes ze zákona poplatek platí ten, kdo vlastní televizní přístroj, což jsou většinou starší domácnosti, starší rodiny. A mladé domácnosti paradoxně využívají téhle díry v zákoně, že jsou schopny vlastně vyplnit čestné prohlášení o tom, že nemají televizní přístroj a hned potom, co tohle prohlášení odešlou do České televize, tak na svém tabletu nebo na svém počítači pustí Déčko svým dětem. A to si myslím, že je změna, která už je ale komplexnější a která by vyžádala delší debatu. Proto jsem byl přesvědčen, že ty první 2 varianty, jedna z nich, každá z nich může vlastně tu situaci na ty 2 roky zastabilizovat a vyřešit a dát nám ten čas pro to, aby na konci roku 2023 tady byla už novela, která umožní to dlouhodobé plánování.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, kterou z těch dvou variant zvolíte, zvolíte-li nějakou?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Co se týká zvýšení koncesionářských poplatků, tam to stanovisko je zřejmé, pan generální ředitel bezpochyby ví, že jakoby veřejné dění v současné době je hodně spojené se symboly a i těch zdánlivě nepatrných 15 Kč prostě hraje nějakou roli, tak jak vy jste to sám jako definoval. Velmi obtížné téma je reklama, protože když se tady bavíme o audiovizi, o podpoře audiovize, tak si taky musíme říci, že soukromé televize odvádějí skrz poplatky za reklamu poměrně významné peníze do Státního fondu kinematografie. My jsme se tady dneska bavili o filmových pobídkách, to je podpora podnikání, vedle toho ale Státní fond kinematografie také aktivně podporuje, řekněme, zjednodušeně českou filmovou tvorbu, já bych byl rád, aby to bylo do budoucna i televizní tvorba, prostřednictvím nějakých vlastně jako dotací, tak jako se dotují jiné umělecké sektory. A je jako velmi důležité, aby tam těch 150 000 000 bylo. Ve chvíli, kdy se naruší křehká rovnováha na trhu s reklamou, což pan generální ředitel ze své předchozího působení bezpochyby ví, tak se rozkýve audiovize ještě víc, než v současné době...

Václav MORAVEC, moderátor:
Nebude to tedy žádná z těchto variant?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Jenom to podotýkám jako téma k diskusi, které je podle mě jako velmi relevantní. A samozřejmě redefinice, jiná definice poplatníka koncesionářského poplatku je téma, které je rozhodně k debatě, to jako já jsem si vědom, na to se ta situace jako hrozně změnila. Jenom prostě říkám, že jako jednoduchá řešení v té, za této ekonomické situace našeho státu prostě na stole nejsou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tam jde spíš o ta aktuální řešení. Z pohledu vás jako soukromých streamovacích služeb, jako je MALL.TV a financování audiovize, jsou jaká požadavky od ministerstva kultury?

Juraj FELIX, výkonný ředitel Mall.tv:
Já se připojím právě k části nezávislých producentů a vůbec co bylo před tím, protože my potřebujeme udržet hlavně ten mladý talent, aby prostě si jako mladý talent mohl vybrat audiovizi jako kariéru, která prostě nás bude reprezentovat. Takže v té krátkodobosti se nemůže zastavit ten růst, který tam byl po ty minulé roky. A za nás je určitě nejdůležitější vyvážit vlastně, aby ta legislativa byla relevantní, jako v současné době prostě podporuje nějakou část sektoru, kterou má podporovat dále, to je bez diskuse, ale potom vznikají jako nová média, která potom my, jako naše pozice velmi silně musíme financovat a přemýšlet nad ekonomikou jednotlivé tvorby, protože prostě my žádnou podporu v tomto ohledu nemáme. Takže tím pádem je to kombinace reklamy, kombinace potom předplacených služeb, kombinace multimédií a vlastně trošku nás jako brzdí to, že ten systém tuto formu tvorby nepodporuje, tak nás brzdí vlastně v tom, jaká témata můžeme adresovat, musíme velmi přemýšlet nad tím, jak ten vývojový proces zafinancovat, co vlastně vybírat. A vidíme, že vlastně může vznikat mnohem víc prostě toho kvalitního obsahu, který nás reprezentuje globálně a nevzniká, protože prostě ten systému to jako nepodporuje, a to je to dlouhodobé řešení. Ale to dlouhodobé řešení může být efektivní, které vešlo v platnost 1. ledna 2004, tak to jsme ještě velcí optimisti, víme, jak ten legislativní proces funguje, takže z toho pohledu my potřebujeme tu debatu co nejdříve.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale z toho, že tu debatu teď otevíráme tady v Otázka při příležitosti 56. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, se zdá, že na ta krátkodobá řešení, která jsou nezbytná pro stabilizaci audiovize, neslyší ministerstvo kultury, chápu-li správně názory vás všech, Juraji Felixi.

Juraj FELIX, výkonný ředitel Mall.tv:
My jsme zatím neslyšeli jasnou odpověď v tom, jak vlastně tento rok bude vypadat. Takže je to otázka pana ministra, jak vlastně podpoří tento rok, který vlastně v situaci...


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem rozuměl úterý, tak se omlouvám.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tento rok by byl příliš rychlý, ale...


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Jasně, já jednak chci, aby byla podporována i kvalitní televizní tvorba v rámci reformy Státního fondu kinematografie #martyisdead vznikl bez veřejné podpory, a je to seriál, který nám přinesl jako opravdu prestižní evropský úspěch a ukazuje, jak se ta situace pozměnila ve vztahu k tomu smallscreen/bigscreen a tak dále. Krátkodobé řešení v tom, že by se do toho systému mělo jednorázově přidat mnoho set milionů korun, nemůžu v současné době slíbit. Vždycky to v politice funguje tak, že říkám věci, které jsou realistické. Pro mě by bylo nejjednodušší teď říct, to je jasný, budu bojovat za mnoho set milionů korun, aby se to jako vyřešilo. A to nechtějí slyšet ti...

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale neříkáte tím, že to krátkodobé řešení vy tedy nepřinášíte, a tím si jako ministr kultury zaděláváte na problém dlouhodobého řešení, než vzniknou všechny ty novely zákonů, ať už novela zákona o České televizi, ať už novela zákona o audiovizi, do toho transformace Státního fondu kinematografie, tedy že teď si v rámci toho, že nic neslibujete a neřešíte krátkodobé problémy, zaděláváte na zásadní velký problém v audiovizi?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Musím upřímně říct, že po nástupu na resort ministerstva kultury to není jediná věc, která na mě jako spadla tím, že se prostě nechávaly ty věci tak jako vyhnít, to je veřejné kulturní instituce a podobně. My s kolegy jako ze všech sil pracujeme na tom, abychom nějaké řešení našli, jenom prostě říkám, že teď jakoby populisticky slíbit mnoho set milionů korun na krátkodobé vyřešení té situace nebo..., ale jenom říkám, že parametry té krize máme, že tu změnu to jako bude vyžadovat, že tím samozřejmě nemohu tímhle konstatováním uspokojit ty, kteří čekají jednorázově velké finanční částky, ale jsem si prostě jako vědom důležitosti té věci a nezbývá než na tom usilovně pracovat, byť to nebude mít řešení za týden.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale ta stabilizace systému audiovize tady od vás načrtnuta nebyla?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Ne, stabilizace systému audiovize si myslím, že načrtnuta novelou toho velkého zákona bezpochyby je. Vy mluvíte o překonání té krátkodobé tísně, která vznikla tím, že probíhaly registrace, aniž by ten systém byl nastaven na to, aby je byl schopen uspokojit. To v tuto chvíli, na to jako jednoznačně řešení nemáme. Jenom ale aby si diváci neodnesli jako mylný dojem, ty pobídky na letošní rok 800 000 000 v návrhu rozpočtu, já navrhnu na příští rok minimálně 800 000 000 Kč znovu, jako budou fungovat, jenom je ten systém prostě přehlcený z doby, kdy se umožňovaly provádět vstupy do toho systému, aniž by se tušilo, že do budoucna, nebo aniž by se bralo v potaz to, že do budoucna, pokud nedojde k nějakému jednorázovému zvýšení, ty peníze stačit nebudou. Jenom musím teda jednu věc jako odmítnout. To, že jako jednou někdo jako přemluvil vládu, aby dala 500 000 000 a podruhé 300 000 000, to jako nic nevyřešilo. I v první polovině roku 2019, pane Strnade, byl ten systém pobídek uzavřený. Byl. A dořešilo se to, že někdo někam zašel a řekl, tak jako najděte stovky milionů v době, kdy ty peníze byly, ale takhle se zachází s veřejnými penězi a se systémem.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Ten systém je postavený na tom, že přináší tomu státu peníze na odvedených daních, to je to prostě, když ten systém zmizí, tak stát přijde o své příjmy, to je logika toho systému. To znamená, já si myslím, že prostě by měl to zvážit prostě ministr financí, jestli ten systém je přínosný pro státní rozpočet, tak jako prostě to, aspoň tak jak to chápali předchozí ministři financí, a podle toho se rozhodnout.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak bude vypadat audiovize v roce 2023, až tady se sejdeme na karlovarském filmovém festivalu podle toho, jak se dnes ta debata uskutečnila, co jste slyšeli od ministra kultury, Pavle Strnade?

Pavel STRNAD, filmový producent:
Já si dovolím citovat Woodyho Allena, který říká, chcete-li rozesmát pánaboha, seznamte ho se svými plány do budoucna. Takže netroufnu si předvídat, co se stane v současné době, která je opravdu velice nejistá. Ale doufejme, že ten audiovizuální průmysl prostě má určitou sílu a doufám, že se prostě podaří tyhle problémy vyřešit tak, aby mohl dál růst, protože to byl cíl toho systému, když se zaváděl, aby prostě rostl, a tak jak to roste a sílí, tak prostě si myslím, že to má velký přínos pro Českou republiku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Audiovizuální průmysl za rok, až se sejdeme v Karlových Varech podle Petra Dvořáka?

Petr DVOŘÁK, generální ředitel ČT:
Pokud nebudeme bojovat s tím problémem, který nás všechny tíží a vyplývá to z té debaty, ten problém je čas, tak pokud nebudeme tuhle věc akceptovat, tak myslím si, že audiovizuální průmysl v roce 2023 bude hořce plakat. A myslím si, že v roce 2024 už bude úplně rozvratu. A stejně tak, pokud nedojde k tomu, jestli nebudeme řešit věci kolem financování veřejnoprávních médií, a v mém případě jsem zodpovědný za Českou televizi, tak pokud to nebude vyřešeno do roku 2023, pak ty škrty, které vlastně teď jsme oznámili pro rok 23/24 jsou pouze začátkem toho, že se bude měnit všechno jinak. A bohužel v roce 2023 z pohledu České televize to bude o tom, že budeme dělat všeho míň, budeme se rozhodovat, jestli budeme natáčet 2 koncerty Pražského jara nebo jenom 1, budeme se rozhodovat, jak velkou prezenci a jak velký mediální pokrytí budeme řešit z Karlových Varů, ale budeme se i rozhodovat, jestli nakoupíme například sportovní práva na olympiádu pro rok 2026, protože to je otázka, která mě čeká za 14 dní, možná za měsíc. Bohužel ten systém je nastaven tak, že vyžaduje dlouhodobé plánování a nějakou dlouhodobou vizibililu tu na zdroje, které ten systém má mít a ty v tuhle chvíli nemáme a jestli je nebudeme mít na konci roku 23, pak si myslím, že to bude velmi těžká situace pro všechny.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nemůže tohle vyhovovat i soukromým televizním stanicím a soukromým producentům, Juraji Felixi?

Juraj FELIX, výkonný ředitel Mall.tv:
Já bych možná odpověděl na tu první časté té otázky, kterou jste, Václave, měl, to bylo ohledně toho, o čem se tu budeme bavit za rok, já bych se rád bavil o nějaké jako koncepční diskuzi, prostě té novely zákona, která prostě upravuje nová média, které ve finále mužů fungovat jako systém cirkulárně a i s veřejnoprávním médiem a vlastně o tom, kdy vlastně jak jednotlivé diváky oslovovat, jakou formou, tak v tom jako soukromý sektor nebo náš sektor je jako dobrý, protože se musí uživit, tak to je první věc. Druhá věc, změna na Mezinárodním filmovém festivalu, tak ta dlouhodobá koncepce, na kterou nemůžeme dlouhodobě čekat, ale je předpokladem pro to, abychom mohli vlastně mít nějakým způsobem kvalitní tvorbu dlouhodobě. A ta třetí věc je, abychom hlavně přitáhli ten mladý talenty, jako to je prostě zásadní. Takže to jsou takové tři moje body. Já myslím, že ta druhá otázka, kterou jste, Václave, měl, tak já myslím, že můžeme prostě fungovat společně, pokud ta koncepce bude jasná i pro ty nové formy médií, které můžou fungovat velmi dobře ke komplementární a k veřejnoprávní službě.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, až se tady za rok sejdeme, budeme probírat krizi a audiovize, která se prohloubila a stále ještě budeme čekat na nový zákon?


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Já mám vlastně jakoby veliký respekt a uznání. Já jsem byl před 14 dny podívat v jednom velkém studiu, kde se produkují ty zahraniční seriály, je to vlastně impozantní věc. Je vidět prostě ta mimochodem veliká dovednost řemeslné schopnosti, odborné znalosti jako Čechů, kteří v tom byznysu působí. Takže já jsem vědom, že to musíme řešit. Nechci se vymlouvat, stal jsem se ministrem kultury s plnou zodpovědností toho, co je zapotřebí řešit, jenom prostě za půl roku vyřešit to, co tady v případě audiovize leželo minimálně nějaké 2, 3 roky bez dalšího, není jednoduché.

Václav MORAVEC, moderátor:
Víte, co říká prezident republiky jako praktický politik a současný prezident republiky říká to, co nevyřešíš na ministerstvu první rok a neprosadíš, tak pak už neprosadíš nic.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Proto jenom dodám to...

Václav MORAVEC, moderátor:
...vy se zaobíráte tím, že jste půl roku ministrem...


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Ne, já se nezaobírám tím, že jsem půl roku ministrem. Já se zaobírám tím, že jsem, jak mi říkali kolegové tady pana Pavla Strnada, tak že jsme konečně začali jako ministerstvo, zdůrazňuji jako ministerstvo kultury hovořit s producenty, nejenom Státní fond, vnímáme ty věci prostě dohromady. Vím, že to jako nějak vyřešit musíme. Jenom prostě nechci slibovat věci, které nejdou ani lusknutím prstu, ani mávnutím kouzelného proutku...

Václav MORAVEC, moderátor:
Myslíte, že příští rok se budeme bavit o hlubší krizi.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Doufám, že ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
Říká ministr kultury
Martin Baxa. Děkuji Pavlu Strnadovi, filmovému producentovi a členu předsednictva APA. Děkuji Juraji Felixovi, který je šéfem MALL.TV. Děkuji Petru Dvořákovi, generálnímu řediteli České televize, že jste přijali naše pozvání a věřím, že se za rok setkáme v Karlových Varech. Díky a na shledanou.

Pavel STRNAD, filmový producent:
Díky. Na shledanou.


Martin BAXA, ministr kultury a místopředseda strany /ODS/:
Díky za pozvání. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takové byly dnešní Otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.

Martin Baxa

ministr kultury
místopředseda strany
poslanec PČR
krajský zastupitel
předseda regionálního sdružení