Krize jsme zvládli, další výzvy nás čekají

10. června 2022
Krize jsme zvládli, další výzvy nás čekají

(MF DNES) Hejtman Martin Červíček stojí v čele Královéhradeckého kraje šestým rokem. Po dvou letech ve stínu opatření proti koronaviru hodnotí, jak se v regionu hospodařilo. Když v roce 2016 bývalý policejní prezident Martin Červíček kandidoval v krajských volbách poprvé, byl mezi lídry stran a hnutí jediným nováčkem v politice. Po následujících čtyřech letech ve funkci náměstka pro dopravu se stal hejtmanem Královéhradeckého kraje. V rozhovoru popisuje, co se v regionu v poslední době podařilo zlepšit a jak vidí budoucí vývoj.

Jak byste charakterizoval Královéhradecký kraj?

Náš kraj nepatří mezi nejrozlehlejší regiony, ale je specifický svou pestrostí. Charakterizují jej nížiny i vysoké hory, kulturní památky, rozmanitost tradic, gastronomie i pracovních příležitostí. Zemědělství a s ním spojený potravinářský průmysl jsou jedním ze stěžejních oblastí hospodářství kraje.

Když jste před šesti lety vstupoval do veřejného života, byla vaší gescí doprava. Jak se daří zkvalitňovat silniční síť, která není v nejlepší kondici?

Je třeba připomenout, že kraj vlastní 3 289 kilometrů silnic II. a III. třídy a v systému hospodaření evidujeme 1 356 kilometrů (45 procent) vozovek v havarijním stavu. V posledních pěti letech se podařilo oproti předchozím obdobím přibližně 2,5krát zvýšit roční investice, což znamená minimálně jednu miliardu korun do oprav a rekonstrukcí krajské silniční sítě. Podařilo se také úspěšně zrealizovat tendry na dodavatele autobusové a železniční dopravy na dalších deset let, které zaručují stabilitu provozu veřejné dopravy.

Kraj spravuje i nemocnice v okresních městech. Je dost peněz na jejich rozvoj?

Mezi největší investice ve zdravotnictví patřila první etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,6 miliardy korun. V posledních dvou letech jsme museli kvůli omezeným příjmům hledat úspory. Přesto jsme dál významně investovali do modernizace nemocnic v Jičíně, ve Dvoře Králové n a d Labem nebo v Trutnově. V loňském roce jsme po mnoha letech nedotaženého spolufinancování ze strany státu v souvislosti s modernizací rychnovské nemocnice dosáhli zásadního vládního resumé s konkrétními kroky a finančními objemy, kterými bude naplněn slib o finanční účasti státu.

Jak se na hospodaření kraje podepsala opatření proti epidemii koronaviru?

Jejich dopady do rozpočtu silně zasáhly. Díky vyrovnanému hospodaření jsme však zvládli udržet vyvážený rozpočet a pokračovat ve významných investicích i v uplynulých dvou letech. V sociální oblasti třeba do výstavby nového pavilonu domova seniorů ve Tmavém Dole. Do zkvalitnění krajského školství jsme investovali 1,5 miliardy korun a také se nám podařilo doplatit dluh. Díky odpovědnějšímu rozhodování jsme i vloni uspokojili potřebné požadavky ve všech oblastech a nakonec rozdělili přibližně 240 milionů korun v dotačních programech.

Na co zejména by se podle vás mělo vedení kraje nyní zaměřit?

Budeme se muset soustředit na řešení hospodářských problémů spojených s nárůstem cen energií, pohonných hmot a materiálu i s jeho nedostatkem a vzrůstající inflací. Stejně tak, jako bylo třeba přijmout strategii ke zvládání uprchlické vlny, je nyní třeba hledat možné změny v oblasti exportu a importu například energetických surovin, jako je uhlí, zemní plyn, ale třeba i pšenice a další zemědělské produkty. Je čas přemýšlet nad možností dohledu nad maržemi rafinerií či cen emisních povolenek a hledáním alternativních dodavatelů důležitých komodit.

To však hovoříte o opatřeních, na která kraje nemají velký vliv.

Něco můžeme řešit z naší regionální úrovně, něco je věcí celostátní politiky. Mou snahou z pozice hejtmana a senátora bude, abychom do diskusí o těchto řešeních byli – my představitelé jednotlivých krajů – zváni jako partneři, kteří mohou díky své znalosti konkrétní problematiky v jednotlivých regionech napomoci efektivitě těchto jednání. A v návaznosti na ně i k smysluplnosti přijímaných opatření.

Kromě zmíněných problémů zbývá řada oblastí, na které složitá situace také dopadá a je třeba se na ně zaměřit. Budou na to peníze?

Cílem celého vedení kraje v nadcházejícím období bude udržet – přes problémy v příjmové stránce krajského rozpočtu na straně jedné a potřebnými výdaji na straně druhé – zásadní plánované investice. Do zdravotnictví a sociální oblasti budeme investovat i s využitím úvěrů, které si kraj vzal. Pro mě je samozřejmě nezbytné udržet alespoň jednu miliardu korun ročně na investování do dopravní infrastruktury v rámci rekonstrukcí krajských silnic. Chceme i přes ekonomicky složitou dobu kraj nadále rozvíjet nejenom ve výše jmenovaných oblastech, ale také dále zkvalitňovat naše školství, podporovat rozvoj venkova, naše zemědělce a potravináře, kulturní akce, cestovní ruch, sport a řešení důležitá pro efektivní ochranu životního prostředí.

K práci hejtmana patří také prezentace našeho regionu. Jaká jsou v kraji vaše oblíbená místa?

Pocházím z Náchoda, který leží mezi Krkonošemi a Orlickými horami, a právě tato pohoří mi přirostla k srdci. I v době, kdy jsem pracoval v Praze, jsem tu nadále bydlel a každý týden jsem se vracel domů, protože celý náš kraj považuji za svůj domov. Ale nejlépe se cítím právě v Orlických horách a v Krkonoších.

(Autor: Stanislav Ďoubal)

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor PČR
člen výkonné rady ODS