ODS v EU: Boj proti dezinformacím nesmí ohrožovat svobodu projevu a vyjadřování
9. března 2022

ODS v EU: Boj proti dezinformacím nesmí ohrožovat svobodu projevu a vyjadřování

(www.ods.cz) Komentář europoslaneckého klubu ODS k hlasování o zprávě Zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (INGE).

Obrana proti dezinformačním kampaním Ruska a dalších aktérů, kterými se snaží ovlivnit a znejistit veřejné mínění a politické procesy v členských státech EU, je nutná a potřebná.

Lze ji však provádět citlivými a obecně přijatelnými metodami, které se nedotknou elementárních svobod, jako je svoboda projevu a vyjadřování, svoboda zastávat politický názor nebo svoboda médií.

Zpráva Zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (INGE), kterou dnes schvaloval Evropský parlament, sice obsahuje takové návrhy, v řadě jiných jde ovšem zcela opačným směrem. Pokud by některé z takových návrhů byly realizovány, lze se důvodně obávat například:

  • Ostrakizace a postupné vytlačování legitimních politických postojů, které jsou v opozici vůči soudobému evropskému „mainstreamu“.
  • Vzniku nových institucí zasahujících do svobodného mediálního a diskusního prostoru a vedoucích k nárůstu moci státní i nadstátní byrokracie.
  • Snahy o vytvoření jakýchsi oficiálních, z národní i evropské úrovně upřednostňovaných informačních šablon, narativů a ideových linií.
  • Státní i nadstátní finanční podpory pouze vybraných mediálních titulů či nevládních organizací, které budou tyto šablony, narativy a linie šířit a propagovat.

Z těchto důvodů europoslanecký klub ODS zmíněnou zprávu výboru INGE nepodpořil.