24. února 2022

Projev na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině

(www.psp.cz) Projev místopředsedy Poslanecké sněmovny a místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině.

Vážená paní předsedkyně, pane premiére, pane velvyslanče, kolegyně, kolegové,

dovolte, abych za celý poslanecký klub občanských demokratů jednoznačně odsoudil akt vojenské agrese Ruské federace vůči Ukrajině. Nepřátelské kroky Ruské federace vůči Ukrajině, které dnešní ráno vyvrcholily bezprecedentním narušením suverenity Ukrajiny, nemají a nemohou mít žádné ospravedlnění. Jsou v hrubém rozporu nejen s mezinárodním právem, právem každé země na svrchovanost, ale jsou v rozporu s mezinárodním systémem založeným na mírovém soužití a spolupráci suverénních států a vzájemném respektu.

Mezinárodní systém suverénních států, které kooperují a usilují o svůj rozvoj ve spolupráci se zahraničními partnery, je systémem, jehož výhody jsou zjevné. Je to systém, který vyhovuje zájmům České republiky, a já doufám, že i většiny civilizovaného světa. Ruská federace zvolila naopak cestu síly, agrese a útoku proti suverénnímu státu. Rozhodnutí ruského vedení způsobí výrazné, nenapravitelné škody Ukrajině, zvyšuje bezpečnostní rizika v celém našem regionu a jsem přesvědčen, že výrazně v konečném důsledku poškodí i samotného agresora, tedy Rusko a jeho lid. Pokud tedy ještě Rusko vůbec někoho poslouchá a slyší, vyzýváme ho, aby i ve svém vlastním zájmu od současné agrese co nejrychleji upustilo. Celá Evropa, a Rusko zejména, z historie velmi dobře ví, co je to válka a jaké hrůzy, materiální škody, ale především lidské utrpení přináší.

Je zřejmé, že i s naší vlastní unikátní historickou zkušeností dvacátého století nemůžeme v těchto dnech a hodinách mlčet. Nesmíme současnému vývoji nečinně přihlížet. Musíme využít veškeré efektivní prostředky k tomu, abychom Ukrajině maximálně pomohli a aby Ruská federace za svou agresi nesla patřičné důsledky. Válka vždy nejvíce dopadá na nevinné, běžné obyvatele. Lidské utrpení a ztráty jsou již hlášeny. Přejme si, aby jich v následujících dnech bylo co nejméně. Vyjadřuji svoji maximální sounáležitost s Ukrajinou. 
 

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny
místopředseda poslaneckého klubu ODS
poslanec PČR
ekonomický expert ODS