17. února 2022

Rusko dělá to, co by na svém území v žádném případě nepřipustilo

(FORUM 24) Předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny ČR, zároveň historik a někdejší zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček (ODS) říká: „Musíme zvýšit odolnost celé české společnosti vůči relativně sofistikovanému hybridnímu působení zaměřenému proti naší zemi, našim spojenců i našim hodnotám.“

Lze Sputnik považovat za hlavní nástroj ruské propagandy v ČR?

Českojazyčnou verzi Sputniku lze jako pobočku státní tiskové agentury Rusko dnes (Russia Today) označit za jeden z nejdůležitějších přímých nástrojů kremelské propagandy. Klamavým způsobem vytváří pocit, že jde o standardní informační portál, nicméně je zjevně zaměřena k subverzi našeho demokratického politického systému a ústavního zřízení. „Kvalita“ některých příspěvků navíc prozrazuje, že vznikají mimo Českou republiku. Dá se myslím říci, že Sputnik do určité míry – za změněných geostrategických podmínek a využití nových moderních technologií – navazuje na primitivní dezinformační a kolaborační plátek rozšiřovaný po sovětské okupaci Československa 21. srpna 1968 pod názvem „Zprávy“. Zjevně je určen pro šíření ruských propagandistických narativů, systematicky cílených v rámci hybridního působení především na podporu domácí proruské scény. V aktuálních podmínkách Ruské federace by tento komunikační kanál byl označen za „zahraničního agenta“. Jeho nebezpečnost spočívá právě v klamání veřejnosti a maskování propagandistického, dezinformačního a hybridního účelu, financovaného navíc z ruských zdrojů. Z pohledu Kremlu není důležitý pouze směrem do České republiky, ale je také směrován reverzně do Ruské federace, do jejíhož mediálního prostoru přenáší vybrané manipulativní a neobjektivní informace o dění v České republice, právě v intencích státní propagandy Ruské federace.

Jeho zastánci tvrdí, že nejde o propagandu, ale přináší „alternativní pohled“ zcela v intencích svobodného šíření informací. Kde je vlastně podle vás hranice mezi názorem a nebezpečnou dezinformací?

Ruská propaganda dokonale využívá – možná spíše zneužívá – veškerých předností demokratického systému respektujícího svobodnou výměnu informací, včetně prezentace rozličných „alternativních pohledů“, manipulací, lží anebo rozšířených kontratvrzení. Tedy toho, co ruský autoritativní režim Vladimira Putina nepřipustí na svém vlastním území. Více či méně úspěšně se snaží rozostřit hranici mezi názorem, mnohdy hloupým a zavádějícím, a profesionální dezinformací, snažící se subverzivně ovlivnit politický systém, činnost demokratických institucí, veřejný diskurz či působení národních bezpečnostních autorit. V rámci konceptu boje s hybridními hrozbami musíme čelit i tomuto nepřátelskému informačnímu působení, přestože se formálně stále nacházíme mimo válečný konflikt.

Umíte si představit legislativu, která by šíření skutečných a nebezpečných dezinformací zakazovala nebo omezovala?

Představit si ji samozřejmě dovedu, i když je mi jasné, že na rozdíl od autoritativního či totalitního systému, potírajícího základní občanské svobody, musíme pečlivě vážit, kde je hranice mezi svobodou projevu a účelovou manipulací zaměřenou na destrukci demokratického zřízení a ústavně zajištěných svobod, obecně řečeno západních společenských hodnot. V současné fázi jde spíše o to nově analyzovat a využívat možnosti stávajícího právního řádu, a teprve v další fázi se případně vydat cestou některých evropských států, které Sputnik zakázaly či vytlačily ze svého území.

Lze vystopovat odstupňovaný zájem ruské propagandy (Sputniku) o jednotlivé země, podle aktuálního zájmu ruské politiky (propaganda) nebo blízkosti k ruským hranicím? (Slováci mi tvrdí, že u nich je to ještě mnohem horší, než u nás a naopak v Portugalsku ani v době covidu nic takového neexistovalo, tomu pak odpovídala vysoká míra naočkovaných)

Jsem přesvědčen, že ruská propaganda například prostřednictvím jednotlivých jazykových mutací Sputniku cílí své (dezin)informační úsilí podle důležitosti té které země, v návaznosti na aktuální zahraničněpolitickou konstelaci. Jinak hybridně působí proti Ukrajině, jinak proti státům východního křídla NATO, jinak proti Spolkové republice Německo, případně Francii. Moderní informační kanály umožňují velmi operativní a pružnou reakci s poměrně značným dopadem, a to za poměrně nízkých finančních nákladů.

Lze říci, že Sputnik a celá dezinfo scéna využila covidová pandemie a výrazně zvýšila svůj vliv?

Zcela jednoznačně se to říci dá. Z pohledu Putinova autoritativního režimu je jednoduší propagandisticky působit a zneužívat zhoršené pandemické situace než tuto situaci ve prospěch svých občanů reálně řešit. V tom se jednoznačně odlišuje demokratický systém od nedemokratického režimu.

Jak se díváte na to, když relevantní osobnosti z řad politiků, ekonomů atd. poskytují Sputniku rozhovory, eventuálně jsou představitelům tohoto média vydávány akreditace?

Pravděpodobně si neuvědomují charakter tohoto velmi specifického média, a nechápou, že vlastně legitimizují tohoto „zahraničního agenta“, řečeno slovy Putinovy administrativy. Jednoznačně musíme zvýšit odolnosti české společnosti nejenom proti této formě relativně sofistikovaného hybridního působení proti naší zemi, našim spojenců i našim hodnotám. Ani zdaleka nejde pouze o úkoly pro naše bezpečnostní složky, ale vlastně pro všechny veřejné instituce našeho demokratického státu.

Celý rozhovor čtěte na serveru Forum24.cz.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek