Události, komentáře
7. listopadu 2011

Jiří Pospíšil: Události, komentáře

Ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil hovořil v diskusním pořadu ČT Události, komentáře o sněmovních obstrukcích a případné ústavní stížnosti opozice.

Moderátor:

Skoro týden opozičních obstrukcí předcházel přijetí balíku 14 reformních zákonů vrácených Senátem do Poslanecké sněmovny. Normy nakonec prošly, ale nikoliv bez dozvuků. Ve vzduchu visí hrozba ústavní stížnosti, jejíž text dávají dohromady právníci opozičních poslanců. Do Prahy zdravím ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Dobrý večer.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Dobrý večer.

Moderátor:

A do Ostravy místopředsedu Poslanecké sněmovny za ČSSD Lubomíra Zaorávka. Dobrý večer.

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Také přeji dobrý večer.

Moderátor:

Pane ministře, neobáváte se, že koalice nadneseně řečeno prohraje u Ústavního soudu?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já jsem přesvědčen, že sociální demokraté s případnými podáními k Ústavnímu soudu nemají mnoho šancí. Celou věc jsem i dnes diskutoval s ústavními experty, např. z pražské právnické fakulty, a já osobně jsem přesvědčen, že opozice měla dostatečný prostor pro racionální debatu nad návrhy zákonů. Prosím, rozlišujme racionální debatu, jak o ní hovoří Ústavní soud a zneužití debaty na půdě parlamentu k obstrukcím nebo víceméně k zablokování parlamentního chodu. Zkrátka není normální, pokud parlamentní menšina na týdny chce zablokovat projednávání zákonů a parlamentní většině, která vzešla ze svobodných voleb, tak zabránit plnit své volební programy.

Moderátor:

Pane ministře, promiňte. Vy jste to zjišťoval dnes? Neměli jste to ale zjišťovat předem? Protože přece jen, pokud se Ústavní soud nálezem usnese, že koalice omezila v parlamentu práva opozice, tak to moc pěkná vizitka tedy nebude.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Naši experti o tomto debatovali již před samotnými usneseními, které omezily nebo spíše řečeno racionalizovaly parlamentní debatu. Já jsem pouze zmínil, že dnes jsem měl nějaká jednání např. s kolegy z pražské právnické fakulty a bavili jsme se o tom. To znamená, mám pocit, že je dost silný názor v odborné obci, že koalice postupovala správně a že ty postupy, které jsme zvolili, jsou zcela v souladu s ústavním pořádkem ČR.

Moderátor:

Pane ministře, omezení práv rovná se racionalizace podle českého ministra spravedlnosti?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:
 

Paní redaktorko, podívejte se, prosím, na to obecně. Některé zahraniční parlamenty vyspělých demokratických právních států, jako je Německo nebo Rakousko, mají zkrátka omezené lhůty pro rozpravu v parlamentu…

Moderátor:

To je pravda, ale tam je to součástí platného jednacího řádu. Nikoliv, jako v ČR, kde toto není. To je přece rozdíl.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podíváte-li se na platný jednací řád, ten připouští omezit rozpravu nad jednotlivými body. A koalice postupovala v souladu s jednacím řádem. Já jsem přesvědčen, že Ústavní soud bude posuzovat ústavnost přijetí těchto zákonů. Ústavní soud ve své doktríně hovoří o racionální debatě. Já se nedomnívám, že 6denní debata, kterou předvedli sociální demokraté, kde se citovala třeba libanonská poezie, měla vždy racionální charakter.

Moderátor:

Pane místopředsedo, vy jste si jist, že s ústavní stížností uspějete? Přestože vaši poslanci v rámci reformní debaty přednášeli i básně libanonských básníků?

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Já si myslím, že o básně libanonských básníků nejde. Jde o Ústavu, články 5. a 6. A já mám pocit, že ministr spravedlnosti ani nečetl nález Ústavního soudu, ve kterém se jasně říká, že parlamentní demokracie, to je právo na svobodu projevu a je součástí i práva menšiny na odpor. Dokonce i práva blokovat a právo oddalovat přijetí zákonů. Jaká paralýza parlamentu? Při nasazení vlastně všech možností prodloužit debatu jsme maximálně dokázali prodloužit na 3 dny. Jaká paralýza? Tady se jedná o zákony, které navíc, a Ústavní soud říká, že zvlášť důležité je dodržet proceduru tam, kde se jedná o základní práva občanů. O zákony, které upravují a které se dotýkají základních práv občanů podle Listiny základních práv. A to přesně byly zákony, které se týkaly omezení práv v oblasti sociální, nadstandard ve zdravotnictví a podobně. Já vůbec nerozumím panu ministrovi, jak to, že si myslí, že tohle je paralýza parlamentu, když takto zásadní věci se prostě probírají 3 dny, což bylo maximum, což jsme dokázali při jednom zákonu. Jaká paralýza parlamentu, když se jedná o zákony, které mají ovlivnit život v zemi na 15 – 20 let.

Moderátor:

Pane místopředsedo, proč si vaši poslanci aspoň nepřipravili skutečně všechny příspěvky k věci, aby to nebylo tak nápadné to, o co vám jde?

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Byla to obstrukce a naše právo blokovat, oddalovat přijetí. My jsme maximálně mluvili k věci a samozřejmě, že tam jde při obstrukci o určitou extenzi té debaty. Takže to bylo oboje. Maximálně snaha mluvit k věci a byla tam i určitá volnost v tom, že někdo, řekněme, se od toho tématu do určité míry odchýlil. Ale myslím si, že to bylo naprosto korektní. Nikdo se neuchýlil, k čemu se uchýlil pan premiér Nečas v době, kdy byl ministrem a kdy…

Moderátor:

Pane místopředsedo, nehněvejte se, tam se skutečně četla libanonská poezie a dokonce byly pokusy o to vyjmenovávat smogová místa v zemi. Neříkejte mi, že toto patří k věci.

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Ale mluvíme o obstrukci, na kterou, opakuji, podle Ústavy má opozice právo. To, jakým způsobem tu obstrukci realizuje, v tom přece je určitý prostor. To, že se nepodařilo v každém okamžiku, v každé minutě mluvit, tak jak by si představovala vládní koalice, to přece není nic zpochybňujícího to základní právo, o které jde. A opakuji, tady šlo o zákony, které ovlivní život na dlouho. A ve kterých jsme neměli dostatečnou možnost se k nim vyjádřit. Protože naprosto to, co řekl premiér Nečas, že jsme měli možnost se k tomu vyjádřit ve výborech, bylo základně nesprávné, protože tady se jednalo o zákony vrácené ze Senátu s pozměňovacími návrhy a v této podobě nebyly nikdy ve výboru projednány.

Moderátor:

Já vím, pane místopředsedo, ale vy jste se přece k zákonům mohli vyjádřit, ale místo toho jste skutečně mimo jiné četli i básně libanonských básníků a de facto telefonní seznamy, když to přeženu.

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Nemáte pravdu.

Moderátor:

Pane ministře, i podle legislativních sněmovních právníků je ale skutečně sporné, zda je v souladu se zákonem sloučit rozpravu u zcela spolu nesouvisejících návrhů. Víte, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já jsem přesvědčen, že koalice zde postupovala podle jednacího řádu. Jednací řád totiž říká, že je možné sloučit rozpravu u několika bodů. A toto právo většiny v parlamentu není limitováno…

Moderátor:

Zapomněl jste dodat několika bodů, které spolu souvisejí. Vy jste spojili 14 reformních zákonů, které spolu obsahově nesouvisejí.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ne, to tam není. Paní redaktorko, prosím, teď bohužel nemáte pravdu. Podívejte se do jednacího řádu, ten jasně říká, že je možné spojit rozpravu u několika bodů a tečka. Ty body spolu nemusí souviset…

Moderátor:

Ano, ale rozhodně tam není napsáno, že spolu můžete spojit i body, které spolu nesouvisejí. To je zase interpretace opačná. Tak to tam skutečně není.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Co není zakázáno, je fakticky dovoleno. Ale prosím, paní redaktorko, podívejte se na to v komplexu. Právníci také říkají, že je třeba projednávání zákona vnímat v komplexu. Zde probíhalo 1., 2. a 3. čtení, kde vystupovalo minimum sociálních demokratů. Ta debata již proběhla, ty zákony byly vráceny Senátem, nemohly být měněny. Nemohly být doplňovány a je tedy správné a přiměřené, a je to v souladu s nálezem Ústavního soudu, že parlamentní většina mohla určitým způsobem omezit rozpravu, omezila ji každému poslanci na 2x 10 minut. To není vyloučení práva opozice debatovat o návrzích zákona.

Moderátor:

Ano, pane ministře, ale v této logice byste také mohli spojit dohromady celou schůzi, všechny její body.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ne, to podle mého názoru nemáte pravdu. Šlo o balík reformních zákonů. Šlo o zákony, které byly vráceny ze Senátu, prošly již parlamentem v 1., 2. a 3. čtení, kde debata nebyla zkracována. My jsme přesvědčeni, že jsme postupovali správně. Postupovali jsme v duchu toho, abychom naplnili vládní program, za který nás naši voliči zvolili. Jsme přesvědčeni také, že jsme dodrželi jak jednací řád, tak Ústavu. Není právem opozice podle Ústavy, jak říká pan Zaorálek, dělat obstrukce. Ústava o obstrukcích nikde nehovoří, prosím.

Moderátor:

Pane místopředsedo, slyšeli jsme, že Ústava o obstrukcích nehovoří a také padla otázka, proč jste tedy nedebatovali už dříve, proč jste si nechali ta jednání až teď těsně před schvalování?

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Já opakuji, pan ministr pravděpodobně nečetl nálezy Ústavního soudu, ve kterých se jasně o obstrukcích mluví. Já vůbec nechápu, jak to může říci. Ve výkladu Ústavního soudu, který se týká právě těch věcí, ve kterých už ODS a vládní koalice neuspěla u Ústavního soudu. Tam se výslovně mluví o právu opozice, opoziční menšiny a obstrukci a na odpor, dokonce se to tam opakuje v tom textu. Já nechápu, jak může pan ministr tady mluvit,  úplně ve flagrantním rozporu s tím, co říká nález Ústavního soudu.

Moderátor:

Necháme, prosím, zareagovat pana ministra na toto. Pane ministře, takže vy neznáte nálezy Ústavního soudu, které hovoří o právu opozice na odpor?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já samozřejmě znám nálezy Ústavního soudu. Já jsem pouze reagoval na to, že v Ústavě je napsáno, že opozice má právo na takovouto paralýzu sněmovny. To není pravda. To, že je součástí legitimního boje určitá forma obstrukce, o tom v nálezu Ústavního soudu je napsáno, ale prosím, obstrukce nerovná se paralýza. Není možné, podle mého názoru na týdny se pokusit zablokovat Poslaneckou sněmovnu a zablokovat tak právo většiny prosazovat jednotlivé zákony.

Moderátor:

Dejme prosím…

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

To je v rozporu s principem legitimity moci v demokratickém právním státě.

Moderátor:

Dejme, prosím, teď tedy slovo ústavnímu právníkovi. Připojuje se k nám Jan Wintr. Dobrý večer.

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:

Dobrý večer.

Moderátor:

Pane doktore, má tedy opozice právo podle vás, podle Ústavy na obstrukce tohoto typu na takový odpor, jak jsme slyšeli?

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:

To je velmi komplexní otázka takhle. Opozice má právo být slyšena v té Poslanecké sněmovně, podávat návrhy, řečnit v mezích, které jí jednací řád dovoluje. Pokud jde o ten nález Ústavního soudu, který se týkal stavu legislativní nouze, tak tam se hovoří o tom, že jsou ústavně chráněná určitá práva opozice. Mluví se tam i o tom právu na obstrukci, je tam zmíněno i to slovo obstrukce. Je samozřejmě otázka, jak ty obstrukce konkrétně vypadají. Ústavní soud se v tom minulém nálezu vyslovoval ke stavu legislativní nouze. Teď pokud sociálně demokratičtí poslanci se obrátí na Ústavní soud, tak mu nezbude než vyložit, co tedy jsou ty přípustné a nepřípustné obstrukce.

Moderátor:

A byla podle vás ta práva opozice pošlapána v tom konkrétním případě, který se teď stal?

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:
 

Podle mého názoru většina nepostupovala v souladu s jednacím řádem, protože neumožnila opozici, aby hovořila ke každému z těch projednávaných bodů v tom rozsahu 2 x 10 minut na poslance. Čili tam došlo k porušení…

Moderátor:

Vám vadí to sloučení těch 14 zákonů do jednoho balíku, pokud jde o rozpravu.

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:

To sloučení je, ano. To sloučení rozpravy z těch nesouvisejících bodů je problematické, ale i když je sloučená rozprava, tak platí § 59 jednacího řádu, podle kterého sněmovna může omezit tu rozpravu k jedné věci, na těch 2 x 10 minut na poslance. A tohle bylo 14 věcí. Na druhou stranu je ovšem otázka, jestli toto porušení jednacího řádu vlastně znamená tak závažnou vadu toho procesu, kterým ty zákony byly přijaty, že to je protiústavní. A že Ústavní soud dospěje k závěru, že ten zákon nebyl přijat ústavně předepsaným způsobem.

Moderátor:

A váš názor? Může podle vás tedy ta ústavní stížnost uspět? Pokud bude podána?

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:

Já si myslím, že to je velmi otevřená věc. Já se spíš domnívám, že neuspěje, ale není to úplně jasné.

Moderátor:

Pane místopředsedo, sociální demokraté skutečně počítají s tím, že pokud vám tedy Ústavní soud vyhoví, tak zruší ty zákony. Jak to tedy bude? Napadnete celý balík nebo jen některé normy z něj? A pokud ano, tak které?

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Já jenom připomínám, že máme čas, já bych tak odhadl do začátku prosince, až zákony vyjdou ve Sbírce zákonů. Do té doby budeme samozřejmě pracovat s analýzami. A já jsem si v této chvíli prakticky jist tím, že nejdříve napadneme proceduru. A pak se budeme zabývat i tím, že v jednotlivých zákonech došlo podle mě také, podle nás máme pochyby, jestli byla dodržena Listina základních práv. Způsob, jakým budeme postupovat, jestli se soustředíme potom na některé zákony ještě individuálně, to vám v této chvíli nedokáži říci. Ale jedno vám mohu říci prakticky s jistotou, já si myslím, že máme povinnost se obrátit na Ústavní soud. I když tady pan ministr argumentoval Německem, tak tam to takto existuje. Opozice v případě pochyb, že zákon je ústavní, má dokonce povinnost se obrátit na Ústavní soud. A k tomuto bych se já v tomto případě hlásil za ČSSD u nás.

Moderátor:

Panu ministrovi dám hned prostor. Jen ještě, pane doktore, přece jen souvisí podle vás obsah návrhů zákonů se způsobem, jakým byly schváleny? Jestli by skutečně mohl způsob rozpravy vést ke zrušení těch norem? To je teď klíčové.

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:

Já myslím, že Ústavní soud ty věci posuzuje odděleně. Že zákony mají být přijímány ústavně předepsaným způsobem, to je jedna věc. Druhá věc je, jestli ty zákony obsahově třeba neporušují základní práva a svobody. A Ústavní soud by tyto otázky zkoumal odděleně. Takže i zákon, který se nijak nedotýká základních práv a svobod, tak si lze představit, že je přijat nikoliv ústavně předepsaným způsobem.

Moderátor:

Aniž bychom předjímali nález Ústavního soudu u stížnosti, která ještě nebyla podána. Zkrátka je možné, že s procedurou, s porušením jednacího řádu opoziční poslanci uspějí u Ústavního soudu, ale se zrušením zákonů nikoliv. Dovedete si představit takovou situaci?

Jan Wintr, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy:

Pokud by Ústavní soud dospěl k závěru, že došlo k porušení procedury toho jednacího řádu způsobem, který se dotýká těch ústavních hodnot, tak ten zákon bude zrušen. A bude zrušen bez ohledu na to, jestli obsahově je v pořádku nebo není.

Moderátor:

Pane ministře, že koalice přijde o 14 schválených norem, protože případně omezila práva opozice v parlamentu, z toho obavu nemáte?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já jsem jasně řekl, že my jsme přesvědčeni, že u Ústavního soudu uspějeme. Ostatně pan doktor Wintr, váš expert, řekl svůj názor, že se domnívá, že zákony nebudou zrušeny. Protože jedna věc je debata nad jednou nuancí v jednacím řádě a druhá věc je ústavní zachování práva opozice se vyjadřovat. A to právo bylo zachováno, debata proběhla. Proběhla několik dní, právo opozice nebylo pošlapáno. My tedy se nemáme čehokoliv obávat. A nemusíme v tuto chvíli žádné krizové scénáře připravovat.

Moderátor:

Pane ministře, má ale koalice kádrovat, kdy může opozice v parlamentu promluvit?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podívejte se, paní redaktorko, jak už jsem řekl, ve vyspělých státech je běžné, že jsou určitá pravidla pro to, jak probíhá rozprava. Bohužel náš jednací řád tato pravidla nemá a do budoucna by bylo dobré se nad nimi zamyslet. Zkrátka a dobře legitimně zvolená většina v parlamentu, která byla zvolena ve volbách, nemůže přihlížet pouze na to, jak menšina několik týdnů paralyzuje projednávání klíčových zákonů pro tuto zemi. My jsme na prahu možné další ekonomické krize, potřebujeme nutně, aby tyto zákony vzešly. A my jsme povinni vůči našim voličům udělat vše pro to, aby zákony byly účinné od 1. ledna. My to neděláme jen tak z nějakého plezíru vůči opozici. My to děláme pro naše občany, protože zde máme jasný volební a hlavně jasný vládní program, který chceme prosadit. Bohužel ČSSD dál dělá svoji destruktivní politiku a neuvědomuje si, v jaké situaci ČR v rámci Evropy je. A neuvědomuje si nutnost reforem, které tato země potřebuje.

Moderátor:

Pane místopředsedo, jak můžete být na druhou stranu poškozeni omezením rozpravy, když jste skutečně ani ten čas, který jste měli, plně nevyužili smysluplným způsobem. Jak říkám i na ty recitace došlo.

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Já jsem přesvědčen, že jsme ho využili maximálním způsobem. A že 80, 90 % toho času jsme využili ne žádným memorováním, ale maximálním soustředěním se na ty zákony reformní. A já připomínám, že jsme neblokovali všechny zákony, že jsme umožnili standardním způsobem projednat státní rozpočet, návrh zákona, který se týkal veřejných zakázek. Pouze v případě zákonů, které se týkají 15 - 20 let, dlouhodobých věcí, reformních věcí, u kterých je naprosto absurdní předvádět tady tu hysterii časovou, o které mluví pan ministr. Proč? Jaký důvod spěchat i u věcí, které tady mají platit, co se týče penzí, co se týče DPH na léta, dokonce překračující toto volební období. Vůbec není jasné, k čemu tenhle pocit, že jsme to museli udělat zrovna tak rychle. A jaká byla ta údajná paralýza? Při využití maximální možnosti obstruovat to bylo 2-3 dny, kdy jsme drželi jeden zákon. To znamená, celá tady ta hysterie kolem toho, že jsme paralyzovali parlament, je naprosto nemístná.

Moderátor:

Pane místopředsedo a pane doktore, děkuji vám, na shledanou.

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS PČR a ČSSD:

Děkuji, na shledanou.

Moderátor:

A na pana ministra mám ještě dvě aktuální otázky odjinud. Pane ministře, dočasným šéfem pražských žalobců se stal Stanislav Mečl. Ale vámi odvolaný předchůdce Vlastimil Rampula přece podal správní žalobu. Má dočasné pověření Mečla oporu v zákoně?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podívejte se, paní redaktorko, já jsem zde vyhověl návrhu nejvyššího státního zástupce. Pan nejvyšší státní zástupce jako nepolitik, profesionál navrhl toto dočasné pověření. Já nemám důvod mu nevyhovět v situaci, kdy mnoho jiných vedoucích státních zástupců v minulosti v posledních 20 letech bylo dočasně pověřeno. Alespoň z počátku byla také Renata Vesecká dočasně pověřena. Několik let byla pověřena krajská státní zástupkyně paní Jahodová v Hradci. I teď máme pověřené 3 zástupce. Mě trošku mrzí, že jedna politička den před pověřením z toho udělá takovouto veřejnou debatu, místo aby třeba mě před tím řekla a upozornila na to, že má trošku jiný právní názor.

Moderátor:

Ano, máte na mysli Karolínu Peake. Jen doplňuji.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ano. Já jsem připraven. Respektuji její názor. Mě trošku mrzí, že se její stanovisko dočtu dnes v Právu, když se denně potkáváme a mohli jsme se o tom odborně pobavit…

Moderátor:

Dobře, ale co když…

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Nicméně jsem připraven…

Moderátor:

Co když Vlastimil Rampula se správní žalobou uspěje? Jak se to bude řešit? Abychom byli konkrétní.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ale paní redaktorko, právě proto pan Zeman navrhl dočasné pověření. Pokud by totiž pan Rampula uspěl…

Moderátor:

Takže by se to zase vyměnilo.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

…no, ano, v tuto chvíli lze odhadovat, jak dopadne soudní spor. Tak by pan Rampula nastoupil do funkce, kam by ho uvedl zpátky správní soud. Nevzniklo by případné dvojvládí, které hrozilo ve chvíli, kdybychom dnes jmenovali pana Mečla, a pak bychom měli 2 vrchní státní zástupce. To by byly škody mnohem větší, než když v tuto chvíli využijeme institut, který v českém právu je využíván více než 20 let.

Moderátor:

Ještě stručně na konec, druhá aktualita. Ministerstvo školství odejmulo plzeňské právnické fakultě akreditaci doktorského studijního programu. Vy jste svého času fakultu oživoval. Vnímáte to jako prohru?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já to vnímám velmi osobně. Velmi mě to mrzí, protože právě, když jsem odcházel z fakulty po ročním děkanování, tak akreditační komise pochválila naše reformy a vrátila nám právě ono doktorandské a rigorózní řízení. Takže ta škola přichází o něco, co jsem já víceméně té škole se svým týmem vrátil. Já jsem považoval za obrovský problém, že se pan děkan nedohodl s panem profesorem Eliášem a jeho týmem. Dělal jsem vše pro to, aby na fakultě byla jakási snaha o dohodu, a aby tam špičkoví experti odešli. Tím, že špičkoví experti z fakulty odcházejí, velmi se obávám, že do budoucna může být osud této školy nejistý. A říkám to velmi nerad, velmi mě to mrzí, protože je to pro mě srdeční záležitost.

Moderátor:

Pane ministře, děkuji i vám. Nashledanou.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Děkuji vám, přeji hezký večer.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/211411000371107/ 

JUDr. Jiří Pospíšil
předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr

Více o autorovi