Závěrečný projev před hlasování o důvěře vládě: Peníze lidem vzala minulá vláda. Kdyby hospodařila dobře, nemusely by se zmrazovat platy

13. ledna 2022
Závěrečný projev před hlasování o důvěře vládě: Peníze lidem vzala minulá vláda. Kdyby hospodařila dobře, nemusely by se zmrazovat platy

(www.psp.cz) Premiér Petr Fiala (ODS) ještě před samotným hlasování o důvěře vládě vystoupil před poslanci. Ve své závěrečné řeči odmítl slova šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, že nynější kabinet převzal Českou republiku ve výborném stavu. Kvůli špatnému hospodaření a krokům předchozí vlády bude nyní podle Fialy nutné šetřit. Projev ministerského předsedy přinášíme v plném znění.

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já jsem zahájil tuto dlouhou debatu včera v 9 hodin ráno a velice pečlivě jsem poslouchal všechny názory, výhrady, výtky a poznámky poslanců opozice, poslouchal jsem je celých 22 hodin, byl jsem zde přítomen po celou tu dobu, samozřejmě s nějakými limity, které vyplývají z toho, že jsem živá bytost. To, že jsem člověk, o tom jsem nepochybně přesvědčil i ty, co by o tom pochybovali, tím svým neveřejným neformálním výrokem, který byl posléze zveřejněn. Těm, kterých se ten můj výrok dotkl, se samozřejmě omlouvám. Poslouchal jsem, dělal jsem si poznámky. Oceňuji ta věcná vystoupení, která zde také zazněla, a celkově musím říct, že si vážím diskuse, že považuji demokracii za diskusi a nevadilo mně, že jste se vyjadřovali k našemu programovému prohlášení velmi důkladně a oceňuji ta vystoupení, ze kterých jsme si mohli odnést alespoň nějaké věcné postřehy k našemu programovému prohlášení a určitě je v naší další práci a v naší činnosti využijeme.

Samozřejmě, zazněla zde ale i spousta výroků, které určitě nelze považovat za pravdivé a já se aspoň k některým z nich krátce vyjádřím. Nedojde samozřejmě na všechny, to tady teď už dělat nebudu, za to se předem omlouvám, ale aspoň některé.

Nemohu se především ztotožnit s názorem opozice, podle níž předáváte zemi ve výborném stavu. Já jsem přesvědčen, že je to právě naopak. Přebíráme zemi s nejvyššími deficity v historii České republiky. Přebíráme je po vládě, která doslova prohospodařila ekonomický růst a svou nehospodárnou politikou podpořila inflaci, za kterou nás nyní úplně absurdně kritizuje.

Nemohu ani souhlasit s tezí, že jsme to byli my, kdo vzal lidem jejich peníze na zvýšení platů. Peníze lidem vzala minulá vláda. Kdyby zde hospodařila dobře jako řádný hospodář, nemusely by se zmrazovat platy lidí, kteří za váš styl rozhazovačné politiky určitě nemohou.

A připomenu vám ještě jednou vaše slova. V březnu loňského roku tehdejší ministryně financí paní Alena Schillerová do médií říkala: „Navrhla jsem, aby platy ve státní správě nerostly. V tuto chvíli si to nemůžeme dovolit“, říkala tehdejší ministryně financí Alena Schillerová. A po prohraných volbách bylo všechno jinak. Vláda Andreje Babiše zvýšila platy po prohraných volbách populisticky, přestože věděla, že na to v rozpočtu peníze nejsou a nastupující vláda to bude muset řešit.

Ano, dámy a pánové, je nutné šetřit, naše vláda to jasně říká, a je nutné šetřit i proto, že za uplynulé roky, v uplynulých letech, stát doslova bobtnal. A to nejsou nějaké mýty, to není nějaká politická proklamace, to jsou prostě fakta. A já vám ta fakta připomenu na konkrétních číslech. V roce 2017 bylo ve veřejné správě podle zákona o státním rozpočtu 445 tisíc míst. V roce 2021 to už bylo 482 tisíc zaměstnanců a pro rok 2022 plánovala minulá vláda růst dokonce na 489 tisíc. To je nárůst o 44 tisíc lidí za pět let. A tahle čísla já teď nehodnotím, to jsou prostě fakta, se kterými musíme pracovat. Ale to, co hodnotím, je srovnání objemu platů. Když se na to podíváme, tak v roce 2017 to bylo celkem 162 miliard korun, loni to bylo 239 miliard korun a na příští rok plánovala vláda Andreje Babiše dokonce 252 miliard korun. To je, dámy a pánové, nárůst o 90 miliard korun za pět let, o neuvěřitelných 56 %. A to jsou data z původního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022, tedy data Ministerstva financí.

Za minulé vlády se nabraly tisíce úředníků a zvyšovaly se platy ve veřejném sektoru a zvyšovaly se tak, že jsou v průměru vyšší než v soukromém. A to je velký problém, to všechno tlačilo na růst mezd, tlačilo na růst mezd i v soukromém sektoru a podpořilo inflační tlaky. A s tím se teď musíme vyrovnávat. To jsou jasná fakta.

Pan předseda Babiš nám vyčetl, že kvůli nám údajně v lednu skočí ceny energií o 21 %. Kvůli nám. Pravdivá odpověď je však taková, že ceny energií nestoupají kvůli nám, ale kvůli chybným krokům minulé vlády, samozřejmě i kvůli těm vnějším vlivům, to já nezpochybňuji, ale kvůli chybným krokům minulé vlády, která neměla energetickou bezpečnost jako svou prioritu, neinvestovala dostatečně do energetického odvětví a nevyjednávala včas v Evropské unii o cenách energií.

Stejně tak nemohu souhlasit s argumentem, že by situaci vyřešilo zrušení DPH. To totiž opravdu není ta adresná pomoc, která je teď potřeba, která by pomohla lidem, kteří opravdu teď pomoc potřebují. Jedná se naopak o plošné řešení, které má významný dopad na veřejné finance, na veřejné finance, které ale je potřeba použít v této době efektivně tam, kde budou opravdu pomáhat, a to případ plošné pomoci není. Zrušení DPH není řešením vysokých cen energií, vede pouze k dalšímu zadlužování veřejných financí, a to i těch občanů, kterým máme pomoci.

Andrej Babiš také řekl, jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda. To je citát. Ano, já uznávám, že minulá vláda musela řešit koronavirovou krizi a že to nebyla lehká výzva a že jste museli dělat nelehká rozhodnutí ve složitém čase. To je všechno pravda. To vás ale neomlouvá za špatný stav, ve kterém předáváte zemi. Řekněme si upřímně, byla to právě minulá vláda, vaše vláda, která nastoupila v době opravdu mimořádného ekonomického růstu, a vy jste tento ekonomický růst nedokázali využít ve prospěch občanů a k opravdovému rozvoji České republiky. A proto tu po čtyřech letech vašeho vládnutí máme veřejné finance v takovém stavu, v jakém je máme, máme tu vysokou inflaci, máme tu rekordní zadlužení, máme tu lidi, kteří se nacházejí na prahu energetické chudoby.

Naše vláda je připravena si s tím poradit. My jsme připraveni vyvést Českou republiku z této složité situace, jsme připraveni ten těžký úkol splnit, ale ten úkol je tak těžký i proto, jakým způsobem jste v uplynulých letech v této zemi vládli.

Dámy a pánové, já jsem zde uvedl jenom několik nejkřiklavějších, nejvýraznějších nepravd, které v průběhu včerejšího dne a dnešní noci tady zazněly. Nebudu vyvracet všechny další, jednu po druhé, bylo by jich tolik, že bych tady mohl mluvit další hodiny.

Ať si občané sami udělají obrázek, protože mnoho z nich sledovalo tuto debatu, ať si občané sami udělají obrázek o tom, zda je pravda to, co jste tvrdili, zda je pravda, že nově vzniklá vláda může za současnou drahotu, za problémy s řešením koronavirové krize, za nedostatek bytů a za další potíže, kterým jsou lidé v této době vystaveni a kterým čelí. Já si to nemyslím. My neseme odpovědnost za pár týdnů, kdy jsme u vlády. Tu odpovědnost plně přijímáme a bohužel musíme intenzivně řešit tíživé dědictví, které nám zanechala minulá vláda. Nebyli jsme to my, dámy a pánové, kdo byl uplynulé čtyři roky u moci. Bylo to hnutí ANO a byly to další strany, které za jejich vládnutí voliči odměnili tím, že je nezvolili do Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, já tu ale nechci řešit minulost. Jsem si vědom toho, že kvůli tomu nás občané nevolili. K minulosti jsem se vracel jenom proto, abych vyvrátil nepravdivé argumenty, které zazněly z vašich úst při probírání našeho programového prohlášení. My chceme přinést změnu, chceme dát naději občanům, chceme dát naději těm občanům, kteří podpořili strany nové vládní koalice, ale i všem ostatním. A já jsem zde hovořil o tom, v tom svém úvodním vystoupení, že nejsme populisté, nechceme planě slibovat, ale že této Sněmovně a všem našim voličům chceme za čtyři roky složit účty z toho, jak jsme pracovali a co jsme udělali a jak jsme splnili ty sliby, ke kterým jsme se zavázali. A já osobně jako předseda vlády chci jít v tomto směru příkladem, a proto jsem se rozhodl stanovit si z toho programového prohlášení šest osobních priorit, z jejichž splnění se chci voličům, občanům na konci volebního období speciálně zodpovídat. A každá z nich, z těch priorit svým způsobem reprezentuje významnou část tohoto předloženého vládního prohlášení, takže i touto formou tady teď připomenu některé klíčové věci, které občanům slibujeme.

Mojí první prioritou je zavedení daňové brzdy, která automaticky zastropuje celkovou výši daní pro naše občany a zabrání pak každé příští vládě daně neúměrně zvedat. Druhou prioritou je předložení důchodové reformy, skutečné důchodové reformy, která současným čtyřicátníkům a mladším přinese stabilní systém spravedlivých důchodů. Třetí priorita se týká energetiky, energetické soběstačnosti našeho státu a tou prioritou je zahájení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Jako čtvrtou prioritu jsem si vybral závazek postavit 200 kilometrů nových dálnic. Pátá priorita se týká vzdělání, vzdělávání a jde o revizi učebních plánů na základních a středních školách tak, abychom naše děti dokázali opravdu dobře připravit na život ve 21. století. A šestá, poslední priorita, ta je jakýmsi symbolem důležité digitalizace našeho státu. Já chci, aby zanikla povinnost nosit u sebe občanský, řidičský průkaz a další dokumenty, protože ty v tomto volebním období nahradíme jejich elektronickou podobou.

Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, před vámi leží programové prohlášení naší vlády. Já jsem vám teď představil i svých šest osobních priorit, která budu s plnou silou prosazovat a věřím, že až se za čtyři roky se budeme voličům před volbami zpovídat z toho, co jsme udělali, budu moci říci, že maximum možného z našeho programového prohlášení i z těchto priorit, které jsem teď zmínil, že maximum z toho bylo splněno. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr zopakuji to, čím jsem začal. Jménem svým i nové vlády České republiky vás v souladu s Ústavou žádám o vyslovení důvěry.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS