Usnesení Poslanecké sněmovny v nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky
14. prosince 2021

Usnesení Poslanecké sněmovny o nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky

(www.ods.cz) Usnesení Poslanecké sněmovny o nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky

Poslanecká sněmovna:

  • konstatuje, že Česká republika se přihlásila ke klimatickým závazkům obsaženým v Pařížské dohodě i v Zelené dohodě pro Evropu,
  • oceňuje, že smlouvy EU uznávají právo členských států svobodně si vybrat složení energetického mixu a že Evropská komise opakovaně potvrdila, že při hodnocení nízkoemisních zdrojů bude respektovat technologickou neutralitu,
  • zdůrazňuje, že Česká republika je vzhledem ke svým geografickým podmínkám schopna splnit výše zmíněné závazky pouze při možnosti dalšího využívání a rozvoje jaderné energetiky,
  • připomíná, že nezastupitelnou roli jaderné energetiky v dekarbonizaci hospodaření nedávno potvrdila i předsedkyně Evropské komise,
  • konstatuje proto, že jaderná energetika musí být plnohodnotně uznána jako součást řešení při dekarbonizaci ekonomiky. Nelze ji posuzovat jen jako „přechodovou“ kategorii, ale jako nástroj, který nízkouhlíkovou transformaci hospodaření „umožňuje“ a činí ji dlouhodobě ekonomicky a sociálně udržitelnou. Kritéria její udržitelnosti nízkouhlíkové transformace hospodaření mají být technologicky neutrální a nesmí rozlišovat ani podle generací jaderných zařízení, ani podle technologie reaktorů,
  • konstatuje také, že ČR hodlá využívat ve svém mixu i zemní plyn jako „přechodný“ zdroj,
  • vyzývá proto EU, aby zahrnula plyn jako přechodný zdroj a jadernou energetiku jako umožňující zdroj do taxonomie udržitelných financí ještě do konce roku 2021 tak, aby členské státy EU, které se k tomu rozhodnou, mohly do jejich rozvoje investovat finanční prostředky za konkurenceschopných podmínek,
  • je přesvědčena, že takové rozhodnutí Evropské unie vytvoří příznivější prostředí pro úspěšné vyjednávání legislativního balíčku „Fit for 55“ během nadcházejících předsednictví Francie, České republiky a Švédska v Radě EU v letech 2022 a 2023,
  • pověřuje Andreje Babiše, předsedu vlády ČR v demisi, aby toto stanovisko přednesl Evropské radě na jejím zasedání dne 15. prosince 2021.