Události, komentáře ČT24: O významu státního svátku, o udělování medailí a taky o české zahraniční politice
28. září 2021

Miloš Vystrčil: Události, komentáře ČT24: O významu státního svátku, o udělování medailí a taky o české zahraniční politice

(ČT 24) Na úvod Událostí, komentářů ČT24 rozhovor s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem /ODS/. O významu státního svátku, o udělování medailí a taky o české zahraniční politice.

Celý rozhovor s Milošem Vystrčilem můžete zhlédnout na ČT24.

Michal KUBAL, moderátor:
Den české státnosti a připomínka patrona českých zemí, svatého Václava. Hlavní oslava, Svatováclavská pouť se tradičně konala ve Staré Boleslavi. Mše se tentokrát místo na náměstí ve Staré Boleslavi uskutečnila v nově zrekonstruované bazilice svatého Václava.

Libor BULÍN, probošt staroboleslavské kapituly:
Taková bohoslužba je jednou za desetiletí a nebojím se říci za století, kdy se bazilika důkladně obnoví a kdy se znovu požehná. To se nedělá každý rok.

Michal KUBAL, moderátor:
Předseda
Senátu Miloš Zeman, pardon, Miloš Vystrčil ke Dni české státnosti vyznamenal stříbrnou medailí 15 osobností. Mezi oceněnými je lékařka Milena Černá, astronom Jiří Grygar, biochemička Helena Illnerová, architektka Eva Jiřičná, dramatik a hudebník Jiří Suchý nebo ředitel BIS Michal Koudelka.
Každý by měl mít právo na opravu, tak já mám teď právo na opravu přímo naživo,
Miloš Vystrčil z ODS, předseda Senátu. Dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer. Moje dcera říká: není Miloš jako Miloš.

Michal KUBAL, moderátor:
A je to tak. Jak těžké bylo dneska, vybírali jste 15 oceněných, jak těžké bylo dát dohromady tu sestavu?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Bylo to těžké, ale byla to práce radostná, protože jsem vlastně viděl, že v Česku máme obrovskou spoustu úžasných lidí. Měl jsem spoustu svých nominací, potom přišla celá řada dalších návrhů, tak jsme to dali dohromady a vzniklo 15 dle mého názoru výjimečných osobností, které dneska byly oceněny stříbrnou medailí předsedy
Senátu.

Michal KUBAL, moderátor:
Vy jste dneska místopředsedům děkoval za pomoc i komplikaci zároveň, nakonec jste to byl vy, kdo jste rozhodoval, nebo to byla nějaká...?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
To rozhoduju já, ale ta debata je, bych řekl, velmi otevřená a všichni tam mají stejně silný hlas. Ale potom, když těch lidí je více, a to bylo, tak to musí někdo rozhodnout. A tak to jsem já, protože ty medaile jsou medaile předsedy
Senátu a nemá to žádná formalizovaná pravidla, nevztahuje se na to žádný jednací řád, tak jsem to rozhodl já. Je to na mně.

Michal KUBAL, moderátor:
Je nějaký příběh, který byste vyzdvihl, víc inspirující, anebo je to taková opravdu jako sada, která je vyvážená ve svém celku?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
To musí posoudit jiní, každý ten člověk si nese s sebou podle mého názoru úžasný příběh a celá ta skupina, bych řekl, nese takovou velmi zajímavou a povzbudivou zprávu pro nás pro všechny, já jsem o tom mluvil, že jsou to lidé odvážní, lidé, kteří inspirují, mají vizi, kterou se snaží naplnit, a zároveň jsou hodně pevní. Ale kdybych měl říci dva, tak řeknu toho nejmladšího a toho nejstaršího, protože Jiří Suchý je úplně úžasný a jeho motto, že když všichni říkají, že je všechno v hajzlu, jak on říká, tak vlastně teprve všechno začíná a teprve je potřeba se do toho pustit a nic se vlastně nestalo a všechno se dá vyřešit. A ten druhý je velmi zajímavý mladý muž Kristián Mensa, který vlastně se sám naučil tancovat tak, že dneska je jeden z nejlepších světových tanečníků. My o něm samozřejmě v Česku moc nevíme, ale naštěstí díky mé manželce já jsem se o něm dozvěděl, a když jsem viděl, co dokázal a jak přitom se projevuje, doufám, že mu to vydrží, Kristiáne, prosím, povahově, tak jsem si říkal, že to je přesně ten vzor, ten typ lidí mladých, který by měl být představen těm ostatním.

Michal KUBAL, moderátor:
Jak narazila manželka na tanečníka break dance? Se zajímá o break dance?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Tak, že vždycky, když já nejsem doma, tak se někdy dívá na sociální sítě a tam on přece jen je trochu aktivnější než třeba my starší, a tak na něj narazila a říkala mi: hele, podívej se na to, na to se musíš podívat. Říkám: prosím tě, nech mě na pokoji, tak jsem to pustil, ten film, který napsal producent Zika, myslím, se jmenuje, a vydržel jsem u toho 50 minut.

Michal KUBAL, moderátor:
Byl to fascinující příběh, všechny z nich. Pojďme k tomu svátku. Mění se u vás v těch posledních letech nějak vnímání tohoto dnešního svátku 28. září? Posouvá se to někam?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Já si myslím, že si více uvědomujeme, že potřebujeme poznat své kořeny, vážit si svých kořenů a vědět, z čeho vycházíme. A svatý Václav k těm našim kořenům v tom dobrém i špatném patří, a my bychom si to měli připomínat a měli bychom to pro tu současnost využívat třeba tím, že upozorňujeme na další, kteří zapouští taky v té naší zemi kořínky, byť ne tak silné, a ne tak, řekněme, hluboké jako třeba svatý Václav, a tak jsme využili ty stříbrné medaile k tomu, že se o to nějak v
Senátu snažíme, jestli úspěšně, nebo neúspěšně, to musí posoudit jiní. Já za sebe jsem přesvědčen, že všichni lidé, co tam dneska byli, tak mají co říci nám všem, mohou být inspirací, mohou být vzorem a je dobře, abychom si to připomínali kvůli svému sebevědomí, protože když se podíváte na ty úžasný lidi, Marta Neužilová, já nevím, Petr Váňa, Nora Fridrichová, Jiří Grygar, to jsou lidi, kteří vzdorovali tomu osudu, v nějakým okamžiku jim někdo říkal: takhle nikdy, takhle nesmíš, uvidíš a oni to nevzdali. A to je přece smysl toho života, abych někam dospěl. Abych něčeho dosáhl, tak taky musím poznat nějakou bolest a musím překonat nějaký odpor. A to je ta zpráva. Buďte pevní, buďte odvážní, buďte inspirací. Eva Jiřičná... Tak potom jako budete jednou, řekněme, takoví, že se za ten svůj život nemusíte stydět a že třeba můžete být i pro někoho taky inspirací. A to je to hlavní poselství, ta zpráva.

Michal KUBAL, moderátor:
Vy jste mluvil o svatém Václavu, o plusech, minusech. Jeho postavu se pokoušeli v historii zneužít, kým je pro vás? Jak ho vnímáte?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Já ho vnímám jako člověka, který je patronem české země v tom dobrém, který je odvážný, statečný, který je laskavý, který pomáhal druhým, je zbožný a chránil, a to je velmi důležité, chránil naše duchovní a kulturní hodnoty. A to si myslím, že je velmi důležité. Takže já ho vnímám pozitivně. Samozřejmě v té době, ve které on žil, tak tam málokterý z vládců to měl tak, že by žil život bez hříchů nebo život, kde by se nám všechno, co udělal, líbilo. To si myslím, že neumí nikdo ani dnes, natož v té době, kdy spousta věcí byla jednoznačně té šlechtě promíjena.

Michal KUBAL, moderátor:
Pojďme k dnešku, já si dovolím superoslí můstek od té doby...


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
To jsem zvědavý, jak to uděláte.

Michal KUBAL, moderátor:
Tehdy hrálo klíčovou roli Německo. Dneska taky.


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
To je pravda.

Michal KUBAL, moderátor:
Je to dané tím, že máme vedle sebe opravdu zásadního partnera. Vnímáte německé nedělní volby jako bod obratu?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
To se teprve uvidí, protože obě možnosti jsou... Nebo těch možností je více, ale ty dvě takové nejpravděpodobnější jsou obě dvě otevřené, obě dvě poskytují těm nejsilnějším stranám poměrně slušnou většinu, tak musíme teprve počkat, jak to celé dopadne. Ale ať to dopadne buď tou koalicí SPD s FDP a Zelenými, nebo tou koalicí CDU/CSU s FDP a Zelenými, tak si myslím, že oba ty případy nebudou znamenat, že se nějak ty naše vztahy významně změní. Možná v jednom případě se bude více zdůrazňovat zelená politika, čehož se, přiznávám, trošku bojím. V tom druhém případě bude ten přístup racionálnější. Ale nechci predikovat, byl bych rád, kdybychom si nejdříve položili na stůl čísla, poté když se budeme bavit o tom, co budeme dál v Evropě dělat, a případně připustili to, že věda je důležitá a že má hrát rozhodující roli, to by určitě řekl Jiří Grygar, a pak abychom se bavili, co budeme třeba v oblasti Green Dealu dělat dál.

Michal KUBAL, moderátor:
Možná ne bod obratu, ale bod změny asi určitě, jakou změnu očekáváte v tomto? Bude to záviset právě na tom složení té koalice, anebo už jenom to, jak ty volby dopadly, naznačuje, že Německo tu změnu chce?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
První změna je, že tam odešla Angela Merkel. Odešel politik, který k nám měl, řekněme, vztah takový, že znal naši zemi. Nemyslím si, že bychom z toho nějak významně těžili, ale bylo to tak, že se osobně s některými našimi lidmi znala a toho se dalo třeba někdy i využít. Takže to je první změna, že přijdou noví lidé, se kterými nemáme tak pevné vazby nebo nastavené nějaké vazby. A co se týká těch ostatních věcí, tak já nevím, jak bude velká ta změna. Já si to za sebe opravdu v tuto chvíli netroufám říci a musíme počkat, až uvidíme ta programová prohlášení, která ty koaliční strany, pokud tam nějaká koalice bude utvořená, napíšou a potom budou prosazovat.

Michal KUBAL, moderátor:
Vy jste naznačoval vlastně to pokládání jednotlivých argumentů Green Deal pro, Green Deal proti, problémy, které tento návrh provázejí, je v tomhle trošku nadějí pro vás možná přítomnost FDP, která aspoň z toho, co jsem měl možnost v tom Německu mluvit i se zástupci této strany, tak prosazuje podobné názory jako Česko, neuspěchat to, počkat na vědecké výsledky a hlavně nestřelit se do vlastní nohy, co se týče poškození vlastního průmyslu?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Co já jsem měl možnost slyšet politiky FDP, tak mám pocit, že ten jejich přístup je velmi třeba podobný tomu, jak to vnímám já nebo jak to vnímají
občanští demokraté. To znamená, pojďme se podívat na ty důsledky, udělejme si nějaké dopadové studie a pak se bavme o tom, co bude dál. Znovu bych chtěl zdůraznit, že to není žádné popírání klimatické změny a něco takového, to je přece jasné, že to klima se mění, na druhé straně my si musíme opravdu dávat pozor, abychom s vaničkou nevylívali i dítě a nezačali vyrábět elektromobily, aniž bychom pořádně věděli, jaká je ta celková uhlíková stopa toho elektromobilu. Od začátku do konce, abychom věděli, co je s tou baterií v elektromobilu a kde se berou ty vzácné kovy a jakým způsobem je budeme získávat, pokud půjdeme do elektromobility, máme skutečně ty zdroje nějakým způsobem zajištěny, nebo ne? Neovládá je náhodou některá totalitní velmoc? A podobně.

Michal KUBAL, moderátor:
Totalitní velmoc, zdroje elektřiny, dostáváme se k Dukovanům a rád bych se dotknul dnešního prohlášení Číny, která řekla, že by byla ráda, kdyby se Praha vrátila zpátky k principům tržní ekonomiky, kdybych to měl konkrétně citovat, a tedy znovu otevřela tendr i pro ruské a čínské firmy. Berete to jako povinnou rétoriku?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Já to beru jako, já nevím, to asi tak není samozřejmě, ale to snad trochu pokus o vtip, protože my přece všichni víme, jak dumpingové ceny přichází na zboží z Číny, a přece všichni víme, že nemůže tričko stát 10 Kč nebo obal na mobil, který přišel z Číny poté, co jsme si ho objednali, 32 Kč nebo já nevím, kolik. To musí být trošku jinak. Tam někdo musí přidávat nějaké peníze, protože i kdyby ta pracovní síla v Číně stála skoro nulu, tak to někdo musí přes ten oceán dostat. A to mimochodem taky s uhlíkovou stopou. Takže já si myslím, že když někdo mluví o tržních mechanismech a o standardních tržních vztazích a zároveň sám je tím, kdo ty výrobky produkuje a případně dostává na evropské trhy, minimálně v některých případech dle mého názoru nedodržuje, tak to nemůžu akceptovat.

Michal KUBAL, moderátor:
Pojďme ještě od té velké politiky a vztahů s velmocemi ke vztahu se sousedy, důl Turów. Znepokojuje vás to dění okolo Polska?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Znepokojuje, myslím si, že jsme to měli řešit dříve, byť vím, že z naší strany aspoň podle toho, co já jsem slyšel, ty pokusy byly činěny několikrát, bohužel polská strana na to nějak nereagovala. Dneska jsme se dostali k situaci, kdy už řešíme částečně i následky soudních rozhodnutí. A já věřím, že se s tím nějak dokážeme vypořádat, protože by bylo velmi špatné, pokud by to ovlivnilo naše vlastně politické vztahy, protože tam si myslím, že zatím to docela slušně funguje a že společně máme spoustu společných problémů nebo společných věcí k řešení. Docela bych uvítal z těch reakcí, které mám, jak z polské strany, nedávno jsem tam byl na návštěvě, tak i z české strany, kdyby třeba bylo možné zapojit i regionální politiky. Protože já si myslím, že oni často vědí lépe, jak tu situaci řešit, a možná i za menších nákladů, ale to je někdy tak, že často to třeba v některých zemích chce někdo řešit centrálně, protože všechno umí nejlépe.

Michal KUBAL, moderátor:
Je pravda, že u těch posledních jednání byl
hejtman Půta a jeho protějšek z polské strany. Obáváte se, že by to mohlo nějako ohrozit spolupráci v rámci V4? Vy jste mimochodem na setkání V4 vyzýval k menšímu vymezování se a větší snaze hledat v Unii podporu pro ta společná stanoviska.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Na V4 jsme Turów neřešili, o čem se tam intenzivně bavíme, je o další roli a směřování V4. Tam já se přiznám, a podobný názor, aspoň jak já to cítím, mají slovenští kolegové nebo slovenský kolega, je, že si myslím, že bychom si měli uvědomit, že jsme součástí Evropské unie, že jsme dneska plnoprávnými členy, jsme tam poměrně dlouho, od roku 2004, a že pokud něco v Evropské unii nefunguje nebo se nám nelíbí, tak je potřeba se snažit argumentací přesvědčit ostatní členy, abychom to změnili, a ne jakoby si stoupnout mimo to území, říct: hele, nám se tohle nelíbí, ta byrokracie, to je neudržitelný. Tadyto opatření je neudržitelný. Tadyta směrnice je neověřitelná. A pak se najednou ukazuje jako v případě Green Dealu, že když se navrhovaly nějaké další kroky, tak jsme zvedli ruku, respektive náš premiér, a všechno běželo tak, jak my potom říkáme, že by běžet nemělo. Takže to si myslím, že není dobrý přístup, že musíme jako jednotliví plnoprávní členové Evropské unie ty věci měnit a navrhovat ty změny a vysvětlovat, proč je navrhujeme. Nejenom dělat zlobivé děcko, tohle se mi nelíbí, tohle já nechci a tu hračku vyhodit, aniž by vznikla jakákoliv jiná alternativa.

Michal KUBAL, moderátor:
Říká
Miloš Vystrčil. Díky za váš čas. Díky za to, že jste přišel do Událostí, komentářů. Hezký večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu a místopředseda strany /ODS/:
Děkuju za pozvání. Hezký večer.

Miloš Vystrčil
předseda Senátu PČR
místopředseda strany

Více o autorovi