Události, komentáře: Evropská komise chce vyjádření ke střetu zájmů
21. září 2021

Veronika Vrecionová: Události, komentáře: Evropská komise chce vyjádření ke střetu zájmů

(ČT 24) Evropské komise odmítla dál odkládat termín, kdy má Česko doložit, jak brání střetu zájmů. Brusel chce soupis do zítřka. Stihnou to zdejší úřady a hrozí pozastavení dotací? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro europoslankyni Veroniku Vrecionovou /ODS/.

Celý rozhovor s Veronikou Vrecionovou můžete zhlédnout na ČT24.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Evropská komise zamítla žádost tuzemských úřadů o prodloužení lhůty na odpověď ohledně kontroly střetu zájmů při rozdělování dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj tak musí do Bruselu poslat požadované informace už zítra. Podle opozice úřady hájí spíš zájmy holdingu Agrofert než Česka.


Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/:
Tato vláda nenaplňuje požadavky Evropské komise a tedy může nastat krizový scénář, kdy čeští žadatelé budou biti jenom proto, že Andrej Babiš chce peníze z evropského rozpočtu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No a co komise vlastně žádá? Česko musí informovat, například o systému řízení a kontroly anebo o opětovném ověření 12 konkrétních operací, které se týkají dceřiných firem Agrofertu. Její hloubkovou prověrku nařídila právě Evropská komise.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
My jsme se snažili odpovědět na všechno, co Evropská komise po nás žádá. Takovým tím hlavním bylo, zda MPO implementuje ten metodický pokyn, což MPO implementovalo, takže já si myslím, že nemohu odpovídat za Evropskou komisi, ale myslím si, že Česká republika odpověděla, na co měla.

Lukáš WAGENKNECHT,
senátor /Piráti/:
Je to velice jednoduché. Oslovíte vlastníka, vyžádáte dokumenty, listinu zakladatelskou, se zeptám akcionářů a je to hotové, takže to je práce možná na týden. Takže pokud paní ministryně říká, že to je komplikované, tak to komplikované není a pouze to dělat vlastně nechce.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
O tom, jestli Andrej Babiš je či není ve střetu zájmů, se vede spor prakticky od jeho vstupu do politiky v roce 2013. To se hnutí ANO poprvé dostalo do Sněmovny. Do svěřenských fondů vložil premiér své firmy Agrofert a Synbiol v roce 2017 kvůli tuzemské novele zákona o střetu zájmů. No a potom, co začala platit nová evropská pravidla, začal se Brusel o Babišův vztah k firmám zajímat. Předseda vlády písemně slíbil, že pokud bude kabinet evropské dotace projednávat, preventivně odejde za dveře. Unijní prošetřování vyústilo ve 2 audity. Ten první se zabývá dotacemi ze strukturálních fondů. V červnu 2019 zmiňuje předběžná zpráva Evropské komise, že premiér je ve střetu zájmů. Zdejší úřady tuto zprávu rozporují. Následně je audit dokončen a původní závěr taky potvrzen. Český premiér to odmítá. Letos v dubnu pak komise tuto závěrečnou zprávu zveřejnila. No a druhý audit, ten se týká zemědělských dotací. V půlce tohoto měsíce o něm zástupci zdejšího Ministerstva zemědělství jednali s Evropskou komisí ve smírčím řízení a výsledky zatím oficiálně nezveřejnili. A našimi prvními hosty jsou europoslankyně
ODS Veronika Vrecionová. Dobrý večer.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Hezký večer vám i divákům.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A ve spojení s námi je taky Jaroslav Bžoch, místopředseda zahraničního výboru sněmovny z hnutí ANO. Vítám vás.

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Dobrý večer z Teplic.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Bžochu, proč podle vás trvá českým úřadům tak dlouho, než ty požadavky Evropské komise do svého fungování zakomponují? Slyšeli jsme pana
senátora Wagenknechta, který říká, že nechápe, v čem je to složité, že je to práce tak zhruba na týden, tak se vyjádřil pro ČT24. Tak vy rozumíte té komplikovanosti?

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Já té komplikovanosti rozumím, protože se nejedná pouze o jeden resort, ale jedná se o všechny resorty. Je do toho zapojen Národní orgán pro koordinaci a Národní orgán auditní, takže to samozřejmě není tak jednoduché. My víme, že některá ministerstva s tím už pohnula a že už mají a i to, co po nás Evropská komise chce mít implementováno, ostatní bohužel ještě ne. Ale není to tak jednoduché, protože ta koordinace těch lidí a těch agend, které mají, není tak jednoduchá, jak si představuje pan Wagenknecht. Takže já pevně věřím, že na tom všichni pracují od samého začátku, co ta auditní zpráva nám přišla a byla zveřejněna, ale není to opravdu tak jednoduché a nedá se to vyřídit v rámci jednoho týdne.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A čím si vysvětlujete, že – nakonec jste to sám zmínil – že některé úřady, některá ministerstva s tím problém nemají, ale že se to týká právě Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, kde to jaksi drhne?

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Ono se to bude týkat hlavně Ministerstva průmyslu a obchodu a je to jednoduché, protože toto ministerstvo zpracovává nejvíce těchto žádostí, musí dělat nejvíce posouzení. A pokud se ministerstvo domnívá, a já s nimi souhlasím, že to, co nám nařizuje Evropská komise, je zbytečně administrativní, zbytečně byrokratické a chce to upravit, tak samozřejmě na to má nárok, ale nic to nemění na tom, že po tlaku Evropské komise a po tom, co jsme to slíbili, tak to stejně i tak splníme. Ale to, že jsme k tomu měli námitky, to si myslím, že je namístě. A pokud my všichni bojujeme proti byrokratičnosti a té administrativě, tak si myslím, že by bylo správné se ozvat. Ale ministerstvo to implementuje podle dnešních zpráv od paní ministryně Dostálové. Takže věřím tomu, že komise to ocení, stejně jako ocenila naše předešlé kroky.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní europoslankyně, podle vás bylo namístě žádat o ten odklad, nebo měly české úřady z vašeho pohledu dost času?


Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Já samozřejmě tomu moc nerozumím, protože ty informace, ty požadavky od Evropské komise přišly již před několika měsíci. Všichni jsme věděli, o co jde, a já jsem tedy přesvědčena o tom, že v podstatě tady české úřady v tuto chvíli pouze zbytečně zdržují. A je to velká škoda, protože prostě skutečně to už mohlo být dávno.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
To vy, pane
poslanče Bžochu, odmítáte, že by to mohlo vypadat jako vlastně snaha uměle oddálit ten problém? Protože ministryně Dostálová dnes vcelku jasně řekla, že se ta odpověď do zítřka prostě stihne.

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Já si nemyslím, že by to bylo oddálení jakékoliv problému, protože i eurokomisař Hahn zodpovědný za rozpočet říkal, že Česká republika schválila a přijala většinu opatření. Myslím, že z těch 15 se přijalo 11, takže nám zbývaly 4. A teď nám vlastně komise vrací pouze to, že jsme neimplantovali některou část, některou část toho potřebujeme dodělat. Ale není to tím, že bychom to brzdili. My jsme většinu věcí, co po nás komise chtěla, splnili a plníme to i nadále a samozřejmě splníme i tento požadavek, protože nikdo nechce nějakým způsobem omezit tu naši komunikaci s Evropskou komisí a chceme samozřejmě mít všechno v pořádku. Takže není to žádné oddalování, je to jen prostě, že se nám zbrzdila implementace nějakého určitého úkonu, ale nemění to nic na tom, že to stejně splníme.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že vyhověl zákonu, že Agrofert, který je ve svěřenském fondu a že to všechno je jenom politický boj. Co vy říkáte tomu načasování? Nebylo by podle vás elegantnější řešit tyhle věci třeba až po volbách?


Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Já si myslím, že je tady řešíme – sama jste již na začátku říkala – od té doby, co je Andrej Babiš, co se stal nejdříve členem vlády, ministrem financí, a poté premiérem. Vždyť je to vlastně už mnoho let, se tady tímto tématem zaobíráme. Myslím si, že to rozhodně politické téma není. Evropská komise požadovala dávno. To, že naše úřady, naši ministři vlastně to oddalují až úplně do posledního dne, protože podle mého názoru prostě pro Andreje Babiše každý den, kdy čerpá dotace, je dobrý. A prostě jeho podřízení dostali za úkol to prodlužovat, tak se dostali zase až před volby, ale za to, si myslím, že Evropská komise opravdu nemůže.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A jak vážná je podle vás ta hrozba, že pokud se situace v Česku nezlepší, tak že by Evropská komise mohla pozastavit proplácení některých dotací?


Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Já si myslím, že je bohužel velmi vážná, že prostě Andrej Babiš si takhle bere tady jako rukojmí pro celou naší republiku, bere si jako rukojmí ostatní podnikatele. A samozřejmě, že nám to hrozí, protože to, že je v konfliktu zájmů, tady vlastně ta komise už neřeší, jestli je nebo není, ale prostě už jenom od nás žádá, abychom učinili ty nápravy, ke kterým bohužel ještě nedošlo. A samozřejmě, že Česká republika v tuhle chvíli je ohrožena. Ještě bych ráda také reagovala na to, co říkal pan kolega Bžoch, který říká, že vlastně se bude zvětšovat administrativa, byrokracie, když neustále všichni mluvíme o tom, že ji potřebujeme snižovat. Ale právě kvůli chování našeho pana premiéra Evropská komise bude vyžadovat daleko přísnější kontroly, budeme muset implementovat daleko více nástrojů, budeme všichni podléhat daleko více kontrolám, a to si myslím, že je jeden z důsledků chování našeho pana premiéra, který už je tady na stole a je už jasný. Dokonce vadí i panu Bžochovi.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Právě s řečí těla pana
poslance Bžocha jsem vycítila, že možná by chtěl reagovat na některá tvrzení, která tu padla, tak teď je pro to prostor.

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Já bych začal od začátku. Tady nás paní europoslankyně straší tím, že nám hrozí nějaké zastavování dotací.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Promiňte, podle vás ta hrozba není vážná nebo není reálná?

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Není momentálně reálná, protože pokud by se jednalo pouze o střet zájmů a byl by to střet zájmů pana premiéra Babiše v souvislosti s Agrofertem, tak Agrofert nemá od roku 2017 vyplácené žádné dotace, dotace ani nežádáme proplácet u Evropské komise kromě jedné, která byla s Evropskou komisí domluvena dopředu a se kterou jednáme. Evropská komise to samozřejmě ví a my s Evropskou komisí jako Česká republika jsme v neustálém kontaktu. Takže to není nikdo z nás. Nikdo v České republice by nedovolil, aby bylo ohroženo dotací jako celku. Takže tady to je zbytečné strašení a toto nám momentálně nehrozí.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ale asi by se slušelo připomenout, že tedy ty dotace byly vyplacené z českého rozpočtu, a tudíž tedy je zaplatili čeští daňoví poplatníci.

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Ale v tuto chvíli... To už jsme také řešili. Dnes my máme právní bitvu a čekáme. Díky tomu se dohodlo s Evropskou komisí, že nechá česká vláda proplatit dotaci pro firmu Fatra, abychom měli nějaký papír v ruce a tím se mohli obrátit na soud. Pokud by došel Evropský soudní dvůr k závěru, že je to porušení, že byl ve střetu zájmů, tak samozřejmě ty finance se budou muset vybírat zpět od Agrofertu. Pokud Evropský soud k tomu závěru nedojde a řekne, že naše legislativa je v souladu s evropským právem, tak my jako Česká republika zažádáme Evropskou unii o proplacení. Takže není to tak, že by ty peníze platili daňoví poplatníci České republiky. Na 100 % se ty peníze tak jako tak budou z jedné či druhé strany vymáhat a budeme je chtít proplatit u těch dotací, které již byly proplaceny.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ale nenabízí se pak úplně jednoduchá cesta; dobrá, ať tedy politici mají podíly v komerčních firmách, ale prostě nebudou na ně čerpat dotace, nebudou si je ani nárokovat, nebudou dostávat státní zakázky. Nebylo by to úplně jednoduché takhle?

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Ale ve finále to dnes platí v těch zákonech o střetu zájmů, akorát my si tady vysvětlujeme legislativu jinak, jestli svěřenské fondy jsou pod vlivem nebo nejsou pod vlivem, a to je ten právní spor, a to může rozhodnout pouze soudní dvůr Evropské unie. To si myslím, je ten středobod toho, co nás dnes zajímá v souvislosti s panem premiérem. Já bych chtěl ještě podotknout, že v té auditní zprávě to, jak říkala paní europoslankyně, že zbytečně bude administrativa kvůli panu premiérovi, tak to také není pravda, protože ta auditní zpráva se netýká pouze premiéra, ale týká se všeobecně vyplácení dotací a všeobecně náš systém vyplácení dotací, který jsme mimochodem podědili, protože teď to čerpáme z víceletého finančního rámce, který tu byl předtím, tak ten napadá, že tam není ta kontrola, a proto se to samozřejmě zlepšuje. Ale není to pouze v České republice. Je to stejné jako s Národním plánem obnovy, kdy ty milníky, které máme, platí pro všechny úplně stejně a není to pouze kvůli nám a není to pouze kvůli jedné osoby.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní europoslankyně, chcete reagovat?


Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Já bych chtěla reagovat, že za prvé samozřejmě to nastartovalo všechno to nečestné chování našeho pana premiéra. Ale jinak bych chtěla říci, že velmi ráda od pana Bžocha slyším, že v každém případě český daňový poplatník dostane zpátky své peníze, které nyní vlastně má firma Agrofert, pokud tedy nebudou proplaceny z Evropské unie, protože ještě nedávno pan premiér vykřikoval, že se nic vracet nebude, že je všechno v pořádku. Takže já jsem moc ráda, že pan Bžoch tady připouští a pevně doufám, že i příslušná ministerstva budou žádat od Agrofertu peníze zpátky.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Když jste v červnu jako europoslanci hlasovali o střetu zájmů Andreje Babiše, tak tedy jasnou většinou europarlament konstatoval, že to existuje, bylo to 505 hlasů, ale 2 europoslanci za
ODS se zdrželi. Jan Zahradil a Evžen Tošenovský. Víte proč? Nebo ODS v tomhle nemá jednotný názor?

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Rozhodně ano. Tam totiž bylo asi 50 paragrafů, o kterých se hlasovalo, a ten jeden paragraf vlastně mluvil i o tom, že je potřeba zkoumat, jestli jej Česká republika právní stát nebo není. A musím říct, že tento paragraf vadil i mně. Žádali jsme oddělené hlasování, abychom mohli z celého toho dokumentu, aby tam tento paragraf nebyl, protože jsme nechtěli, aby kvůli panu premiérovi zase ještě se řešila Česká republika, aby Evropská unie prostě řešila to, zda je Česká republika právní stát nebo není. Kolegové se rozhodli, protože jsme byli přehlasováni, ten paragraf v tom dokumentu zůstal a kolegové se prostě rozhodli se zdržet. Já jsem se rozhodla hlasovat pro.


Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pojďme se ještě krátce dotknout jednoho tématu, kdy se Evropská komise Česka naopak zastává a tlačí na Polsko kvůli těžbě v dole Turów. Jak vnímáte, pane Bžochu, to rozhodnutí o pokutě půl milionu eur denně za pokračování těžby, ale především podle vašeho odhadu, jak ten spor skončí?

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Já pevně doufám, že ten spor skončí nějakým smírem, ale tady musím říct, že já jsem dnes poslouchal řeč pana Morawieckiho a tady já úplně nesouhlasím s tím, co říkal, že Česká republika vůbec nepřistupovala konstruktivně a nechtěla žádnou dohodu. Česká republika už několik let, protože to sahá už několik let zpátky, kdy se o toto začala zajímat, už v tu dobu vyzývala Polsko, aby se chovalo zodpovědně, že ohrožuje naše obyvatele na naší straně, na české straně, a Polsko bohužel nevyslyšelo nic takového. Proto jsme došli až do tohoto stavu a já si myslím, že to je velmi dobře. A komise nám dala za pravdu tímto, a to si myslím, že je také dobře. Mrzí mě to, protože samozřejmě v určité fázi to trošku pošramotí naše vztahy, ale já pevně věřím v to, že obě strany se budou chtít dohodnout a že k tomu smíru nakonec nějakým způsobem dojde dřív nebo později. Ale budeme si muset vyříkat spoustu věcí, protože my na jednu stranu chceme chránit naše obyvatele, vodu v krajině, na druhou stranu Polsko samozřejmě chce chránit svoji energetickou soběstačnost, což je pochopitelné, ale nemůže to jít na úkor jedné či druhé strany.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ale víte, jde mi taky o to, jestli bychom se neměli snažit třeba připomínkám, kritickým připomínkám Evropské komise, které k Česku má, vyhovět a neoddalovat je, když zároveň chceme to samé po ostatních.

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Ale my samozřejmě těm podmínkám chceme vyhovět a vyhovíme jim. I dnes paní ministryně říkala, že ta odpověď, kterou komise zítra dostane, bude pozitivní a bude tam napsáno to, co my dále děláme. A už jsem jednou zmiňoval, že i komisař Hahn toto kvitoval a sám komisař Hahn na tom slyšení, které bylo v Evropském
parlamentu, řekl, že Česká republika není rizikem pro rozpočet Evropské unie. Takže my to samozřejmě chceme. Ale musíme zase brát v úvahu to, že nejsme jediná země, která by byla v nějakém sporu s komisí. Prostě komise je orgán, který kontroluje a řídí hodně administrativy, hodně legislativy, která pochází z Evropské unie, má na to právo a samozřejmě nejsme jediná země, nejsme žádné zlobivé dítě, jediné, které by mělo nějaký konflikt. Samozřejmě komise řeší spoustu věcí s každou zemí, takže to není žádná ojedinělá věc. A my se samozřejmě snažíme a budeme postupovat tak, jako jsme postupovali doposud a budeme komisi vycházet vstříc a budeme plnit naše ty povinnosti.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní europoslankyně, ještě, prosím, váš krátký odhad vývoje kolem Túrowa.


Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Já jsem velmi nespokojena jakoby s tím, k čemu vlastně došlo. Je velká škoda, že prostě i polská strana nejednala s námi, že nás nepřizvala, že jsme se nestali, vlastně Česká republika, účastníkem těch povolovacích řízení, kdy tedy prodlužovali licenci na těžbu, protože samozřejmě se to našich občanů na Liberecku převážně velmi dotýká a může to způsobit velké problémy. Je škoda, že se to musí řešit až tímto způsobem a já pevně doufám, že dojde ke smíru a že polská strana si s námi sedne ke stolu a že najdeme společnou cestu, jak to řešit.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Paní europoslankyně, pane
poslanče. Děkuju vám, že jste byli našimi hosty. Hezký večer.

Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ODS/:
Děkuji. Děkuji, hezký večer.

Veronika Vrecionová
poslankyně EP
členka Programového týmu ODS životní prostředí a zemědělství

Více o autorovi