3. září 2021

V Plzeňském kraji je třeba vylepšit hlavně dopravní sítě

(5plus2.cz) Jedničkou kandidátky koalice SPOLU, kam patří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, do nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny bude plzeňský primátor a také poslanec Martin Baxa.

Jaké jsou podle vás v Plzeňském kraji největší problémy?

Krása Plzeňského kraje spočívá v jeho rozmanitosti. Z té ale pramení i jeden z problémů našeho regionu. Na jedné straně Plzeň jako jedno z největších měst v republice, na druhé straně řada řídce osídlených venkovských oblastí, kde je mnohem složitější poskytovat občanům dostupné služby, ať už jde o dostupnost zdravotnické a sociální péče, školství, kultury, sportu či třeba běžných služeb, jako je obchod nebo hospoda. Tato kombinace vede k tomu, že je klíčovým problémem kraje zlepšování dopravní sítě. A to jak v Plzni, kam za službami i prací jezdí lidé z celého kraje, tak ve zmíněných venkovských oblastech, kde kvalitní a bezpečné silnice reálně přibližují vše, co lidé k životu na venkově potřebují.

V čem je řešení těchto nedostatků?

Pro zlepšení dopravy a dostupnosti služeb chceme na celostátní úrovni prosazovat urychlení modernizace sítě silnic I. třídy a budování klíčových obchvatů. V Plzeňském kraji půjde zejména o spojení s dalšími krajskými centry i modernizace propojení Plzně a Klatov. Budeme usilovat o zintenzivnění přípravy vysokorychlostní železnice Praha – Plzeň – Norimberk. Toto spojení by nejenom nadále rozvíjelo přeshraniční ekonomické vztahy, ale také nás propojilo s hlavním městem, což by v našem regionu udrželo odborníky. Jako zástupci pohraničního regionu budeme bojovat také za bezproblémovou průchodnost hranice pro české občany, protože propojení s Bavorskem je pro mnoho občanů ekonomicky klíčové.

S jakými prioritami jdete do voleb do Poslanecké sněmovny?

Program koalice SPOLU je rozpracovaný dobře ve všech jeho částech. Zapojili jsme do přípravy desítky lidí a odborníků. Z pohledu aktuálních témat a situace, v jaké se Česká republika nachází, jsou klíčové části týkající se ekonomiky, zahraniční politiky a bezpečnosti. Osobně považuji za klíčovou část programu koalice SPOLU to, jak propojuje oblast vzdělávání a ekonomiky. Když zastavíme zadlužování státu a zbytečné vyhazování dotací třeba na podnikání jednoho holdingu a dáme rozpočet do pořádku, bude ve státním rozpočtu více peněz na školství. Do školství chceme v každém případě investovat více peněz a nasměrovat ho od biflování k posílení dovedností, které povedou ke vzdělané společnosti, což ve výsledku posílí celou českou ekonomiku.

Jak se na řešení problémů podílíte z funkcí poslance a primátora města Plzně, které v současné době zastáváte?

Je nedílnou součástí mé práce na radnici i ve Sněmovně tyto problémy řešit. Podílíme se jako město na státních silničních stavbách, např. nedávno otevřená část silnice v Plzni, i na posílení železniční dopravy. Jako poslanec jsem věnoval velké úsilí boji za školy, kdy je vláda hodila přes palubu a způsobila jejich neúnosně dlouhé uzavření. Podařilo se nám velkým tlakem to, že od 1. září školy otevírají jen s minimem omezení.

(Autor: Ladislav Vaindl)

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor