ODS: Jak se vypořádat s dopady pandemie? Máme plán – Brno jako příklad dobré praxe

30. srpna 2021
ODS: Jak se vypořádat s dopady pandemie? Máme plán – Brno jako příklad dobré praxe

(www.ods.cz) Život v lockdownech a nejistotě, přes třicet tisíc zemřelých a obrovské zadlužení státu – to vše způsobila nejen pandemie onemocnění covid-19, ale i chybné kroky současné vlády. Země se nyní musí vypořádat jak s ekonomickými dopady krize, tak ale i s dopady sociálními a zdravotnickými. ODS přichází s plánem, jak z krize ven.

Pandemie covid-19 obnažila nefunkčnost zastaralého systému zdravotní a sociální péče, který je nutné předělat. Více prostoru při řešení krizí i jejích dopadů by měl mít soukromý i neziskový nestátní sektor. Například rakouská zkušenost s pandemií covid-19 ukazuje výhody zapojení nestátních organizací a odborníků.

I v Brně se spolupráce s neziskovým sektorem vyplatila. Městu v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou se podařilo díky aktivní spolupráci napříč komunitou a s neziskovými organizacemi ochránit rizikové skupiny. Na rozdíl od chaotických opatření vlády se Brno zaměřilo právě na nejzranitelnější populaci tím, že okamžitě nastavilo systém kvalitního antigenního testování.

Se Společností Podané ruce začalo Brno jako první v republice společně ještě s Diecézní charitou testovat lidi bez přístřeší a lidi žijící v domech pro seniory, kde pandemie udeřila nejsilněji. Na BVV vybudovaly největší test point v celém Česku, jejich mobilní týmy naočkovaly několik stovek imobilních pacientů a nyní vyráží s očkovacími trucky po republice. Společně také zkoumají imunitní reakci po vakcinaci u seniorů. Dále se připravuje na posilující dávku pro seniory. Společnost Podané ruce již tvoří model mobilního trasování.

Výsledkem je, že Brno má nejméně zemřelých v Jihomoravském kraji a kraj jako takový má díky masivní a kvalitní prevenci nejnižší počty nakažených na sto tisíc obyvatel od začátku pandemie.

Předseda ODS Petr Fiala říká: „Stát musí hledat způsoby, jak se vypořádat s dopady covidu, ať už zdravotními, nebo ekonomickými. Vláda by mohla využít hned několik příkladů dobré praxe. Jsem rád, že právě město, kde žiji, Brno, je takovým skvělým příkladem. Brno pod vedením ODS postupovalo i v tom nejtěžším covidovém období velmi odpovědně, rozumně a akceschopně, to dokazují i čísla. Městu se společně s krajem a fakultní nemocnicí podařilo velice rychle vybudovat na výstavišti testovací centrum, záložní nemocnici, a nakonec i očkovací centrum. Za pomoci odborníků a neziskových organizací pak celou dobu probíhalo intenzivní testování občanů. A právě testovací místa, rychlé a dostupné očkování a lokální řešení ohnisek nákazy je jediná cesta, která nám v budoucnu umožní efektivní boj s covidem, aniž bychom přitom zasahovali lidem do životů a omezovali podnikání.“

Jindřich Vobořil, kandidát číslo 25 na jihomoravské kandidátce SPOLU a ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. dodává: „Společnost Podané ruce, v jejíž čele stojím, dlouhodobě upozorňuje na důležitost zapojení neziskového sektoru při boji s pandemií. Testování i očkování bude nutné ještě dlouhé měsíce, možná i léta. Je úplně nesmyslné, aby toto prováděly státní nemocnice, které mají mít svobodné ruce pro léčení. Nevládní sektor je v tomto mnohem efektivnější než velké nemocnice. Brno je názornou ukázkou toho, že zapojení neziskového sektoru je smysluplné a nese výsledky. V ODS chceme maximálně využít našich zkušeností a praxe z Brna. Jako jediná strana jsme tak schopni poskytnout občanům ucelenou a funkční strategii, jak zabránit dalšímu šíření pandemie a jejím negativním dopadům.”

Roman Kraus, předseda zdravotního výboru Senátu a bývalý šéf FN Bohunice se dokonce sám jako dobrovolník zapojil do mobilního očkování ve Veselí nad Moravou. Chtěl tak podpořit činnost neziskového sektoru v pandemii. „Očkování je zatím nejúčinnějším způsobem, jak se vypořádat se současnou pandemií. Zabrání těžkým průběhům onemocnění a případným úmrtím. Musíme se co nejdříve vrátit k normálnímu životu. Bez plošných restrikcí a lockdownů. Proto jsem, místo plamenných projevů, jako člen mobilního týmu, také pomohl,“ zakončuje Kraus.

Konkrétní kroky:

 1. Kvalitní testování přímo na místě ideálně přístrojově vyhodnocovanými antigenními testy.
 2. Zvýšit dostupnost PCR testů.
 3. Více zpřístupnit lidem možnosti zjištění protilátek.
 4. Nabídnout zranitelným možnost přeočkování třetí dávkou.
 5. Vytvořit moderní způsob trasování za využití neziskového a soukromého sektoru, nečekat na rigidní státní instituce.
 6. Vytvořit po vzoru Vídně test pointy pro lidi s příznaky.
 7. Vytvořit skutečný krizový štáb složený z odborníků z různých oborů včetně lidí z praxe a nevládního sektoru či zdravotnických zařízení. Tento štáb nebude podléhat politickým vlivům.
 8. Lůžkové kapacity nesmí být zatíženy – je potřeba vytvořit preventivní mobilní týmy, které mohou trasovat na místě za pomoci místní komunity, nevládních organizací a soukromého sektoru.
 9. Uvolnit ruce trhu a zastavit neprůhledné a zároveň limitující státní nákupy nekvalitních testů a dovolit trhu přijít s účinnými řešeními a kvalitními ochrannými prostředky.
 10. Uvolnit ruce vedení zařízení pro seniory, aby se sama rozhodovala o individuální situaci v každém jednotlivém zařízení.
 11. Školáci musí mít možnost bezbolestivých PCR poolovaných testů, alternativně kvalitních bezbolestivých antigenních testů. O možnostech a časech těchto preventivních opatření je nutné nechat rozhodovat vedení školy.

Ekonomika:

 1. Jednou z hlavních priorit ODS a celé koalice SPOLU je návrat k tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů. Je nutné zastavit zadlužování země a nastavit rozpočtová pravidla pro další roky. Součástí těchto opatření bude i zákon o daňové brzdě a rozpočtové odpovědnosti.
 2. Další lockdowny nejsou přípustné. Karanténní opatření mohou být pouze na základě místního posouzení hygienické stanice, a to vždy ve spolupráci se samosprávou. Je potřeba mít nasmlouvány společnosti a organizace schopné vytvořit dostatečné kapacity k mobilnímu trasování.
 3. Nezatěžovat zdravotní pojišťovny. Je potřeba vytvořit specifický krátkodobý státní fond, který bude řešit místní i národní ad hoc potřeby trasování, rychlého posílení zdravotnických zařízení apod. Tento fond bude otevřen také pro soukromé donory.

Záznam debaty.