13. srpna 2021

Českému školství zajistíme vyšší a cílenější investice

(www.ods.cz) Reforma českého školství není jen otázkou peněz. Rozhodně však je z velké části záležitostí ekonomickou a finanční. Bez vyšších investic prostě větší efektivity vzdělávání nedosáhneme.

Český vzdělávací systém je dlouhodobě podfinancovaný. Investice do školství dosáhly teprve nedávno 4 % HDP. Jsme tak na chvostu zemí OECD, kde průměr činí 5,2 % HDP. To je meta, na kterou se chceme dostat. Do oblasti vzdělávání chceme postupně nasměrovat finanční částky dosahující minimálně 5,2 % HDP.

Jedna věc je objem financí, druhá pak jejich nasměrování. Covidová zkušenost jasně ukazuje, kde máme největší mezery.

První ekonomickou prioritou v oblasti vzdělávání je dosažení a udržení platu učitelů na 130 % průměrného platu. Jen tak zajistíme kvalitní výuku. Stejně důležité je lepší ohodnocení školského managementu v čele s řediteli škol a také dalších nepedagogických zaměstnanců škol na všech stupních.

Druhou prioritu tvoří masivní investice do výstavby i rekonstrukce vzdělávací infrastruktury. Zejména menší obce, které ale často zajišťují vzdělávání pro velký počet dětí, nemají dostatečné rozpočty na velké investice do výstavby nebo rekonstrukce svých škol. Jednoznačně je podpoříme, stejně jako investice do rozvoje digitálního prostředí a digitální gramotnosti (IT vybavení školy, rychlý a bezpečný internet). K tomu budeme maximálně využívat evropské fondy.

Stranou nesmí zůstat ani investice do sportovních zařízení. Sport a zdravý pohyb dětí jsou základním předpokladem pro celkové zdraví. A po pandemii je tento problém ještě aktuálnější.

Samostatnou kapitolu a prioritu tvoří financování vědy a výzkumu, kterému se budeme podrobněji věnovat později. Rozhodně změníme systém financování vysokých škol, sloučíme agentury poskytující účelové podpory výzkumu a zajistíme více peněz na základní výzkum. Do systému financování vědy a výzkumu daleko více zapojíme privátní sektor.

Významnou část českého školství dnes představují soukromé a církevní školy. Pro ně zajistíme spravedlivé a srovnatelné podmínky, včetně finančních. Zavedeme daňovou uznatelnost výdajů na školné v soukromých a církevních školách.
 

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor