AntiCovid tým SPOLU: Školní rok musí začít standardně navzdory covidu
13. srpna 2021

AntiCovid tým SPOLU: Školní rok musí začít standardně navzdory covidu

(www.ods.cz) Pandemie ještě neskončila, skončí tehdy, až její konec vyhlásí WHO. Virus tady ale stále je, mutuje a jeho další chování nelze s jistotou předvídat. Přesto musí stát udělat vše pro to, aby se děti standardně vrátily k prezenční výuce s jasně připravenými opatřeními, která by regionálně řešila případné zhoršení situace. Říkáme jasné NE dalšímu plošnému uzavírání škol. Děti patří do lavic a další škody nejen na vzdělávání, ale i sociálních vazbách a zdravém vývoji dětí nesmíme připustit.

V Česku je aktuálně velmi nízký počet pozitivně testovaných, v nemocnicích je jen minimum hospitalizovaných. K úmrtím na covid-19 a komplikacím onemocnění v poslední době takřka nedochází. Výrazně roste počet obyvatel s plným očkováním, a to včetně učitelské komunity, běží též očkování dětí. Pravidelné testování na konci školního roku 2020/2021 ukázalo velmi nízký výskyt koronaviru ve školách.

Naopak zůstávají těžké škody z doby distančního vzdělávání. Přes obrovské nasazení ředitelů, učitelů i rodičů nemohla enormně dlouhá distanční výuka nahradit výuku prezenční a zejména děti žijící v komplikovaném sociálním prostředí postihly těžké dopady.

Situace může být 1. 9., kdy začíná školní rok, různá, a proto je třeba se na možné varianty připravit.

Pro koalici SPOLU jsou naprosto zásadní ve vztahu ke vzdělávání dvě priority:

 1. Aby školní i akademický rok 2021/2022 proběhl celý v prezenční formě výuky, tj. aby v žádném případě nedošlo k plošnému uzavření škol a k návratu k distanční výuce.
 2. Aby výuka ve školách byla protiepidemickými opatřeními omezována jen minimálně.

Naše zásadní priorita je, aby děti a studenti v září nastoupili do škol.

Chceme, aby prvňáčkům nic nezkazilo první školní den.

Chceme, aby škola zase byla školou.

Chceme, aby škola byla bezpečné místo, kde děti získávají znalosti a připravují se na život, ne střídání online výuky s nekonečným testováním.

Proto navrhujeme a požadujeme po vládě následující:

 1. Okamžitě provést a zveřejnit analýzu výsledků povinného plošného testování ve školách po obnovení školní výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/21.
 2. Okamžitě provést a zveřejnit analýzu aktuálního výskytu pozitivních testovaných v žákovské populaci.

Pokud výše uvedené analýzy prokáží minimální počty nakažených ve školním prostředí i uprostřed prázdnin, přijmout následující opatření pro školní rok 2021/2022:

 1. Provést pouze základní jednorázové testování na výskyt koronaviru spojené se zahájením školního roku, v prvních třídách 2. září, aby prvňáčci neměli narušený slavnostní den.
 2. Školní výuka bude probíhat v plném rozsahu, tj. bez tlaku na vytváření homogenních skupin nebo omezování některých předmětů či způsobů výuky.
 3. Vyučování bude probíhat bez povinnosti pro žáky a učitele mít nasazené roušky/respirátory.
 4. Budou obnoveny v plném rozsahu všechny další aktivity spojené s docházkou žáků do školy (školní stravování, školní družiny a kluby, školní aktivity provozované mimo budovy škol).
 5. Vyšší nároky budou kladeny pouze na základní opatření jako např. dezinfekce, větrání a zvýšená osobní hygiena.

MŠMT musí zároveň včas poskytnout školám jednoznačné právní stanovisko a jasný postup pro případ odmítnutí testování rodiči/žáky při zahájení školního roku nebo výskytu pozitivního žáka ve škole.

Co se testování týče, navrhujeme následující:

 • Pokud se bude situace nadále zlepšovat, nebude nutné plošné testování dětí realizovat vůbec. Byla by chyba vše dělat jen proto, že už stát nakoupil testy a teď je musí nějak využít.
 • Mezi regiony mohou být velké rozdíly. Pak je nutné se soustředit na testování pouze v těch regionech, kde bude situace špatná. Děti a studenti se nesmí stát součástí celonárodního experimentu tří antigenních testů. Testování musí být cílené a prováděné tam, kde to má smysl.
 • Antigenní testy jsou vysoce nespolehlivé. Odmítáme hrát alibistickou „hru na testování“. Je na místě upřednostnit PCR testy a místo tří antigenních testů provádět pouze jeden PCR test. Vláda by měla zajistit, aby byl tento PCR plně hrazen a ředitelé škol měli jasnou metodiku k možnosti jeho využití.

A obecně požadujeme, aby jakákoliv navrhovaná opatření byla s dostatečným předstihem prodiskutovaná s řediteli škol tak, aby je bylo možné posléze uskutečnit. Čas pracuje proti nám. V polovině srpna již ředitelé tyto informace měli mít. AntiCovid tým koalice SPOLU na toto opakovaně upozorňoval již v červnu. Bohužel pro ministerstvo zdravotnictví zjevně nejsou děti a bezpečná školní docházka prioritou. Jinak by ředitelé škol již dávno jasné a srozumitelné informace měli. Vyzýváme vládu a ministra školství, aby začátek školního roku bezodkladně začali řešit.