17. srpna 2012

Miliardy utopené v biopalivech nejsou řešení

Pravděpodobně se blíží další potravinová krize. Pocítí ji především země třetího světa, ale v dohledné době se nepřímo dotkne všech. Řada expertů na toto nebezpečí poukazuje už delší dobu a nedávno se k nim připojila i FAO - komise OSN pro výživu a zemědělství. Jednou z příčin problému jsou masivní subvence, kvůli kterým dávají pěstitelé místo potravin přednost technickým plodinám. To tlačí na růst cen potravin a zvyšuje riziko hladomoru především v chudých státech.

Příklad? Dotace pro biopaliva resp. biosložky do paliv. Když sečtu jejich nepřímé dopady, jako jsou deformace tržních cen, nepřímé škody na životním prostředí a zatěžování veřejných rozpočtů zbytečnou realokací peněz, je závěr jasný – takové dotace jsou možná zajímavé pro určitou lobby, ale ze společenského hlediska je to zvěrstvo. Miliardy utopené v biopalivech nepřinášejí v celkovém součtu nic pozitivního. Ví se to, a přesto dnes neexistuje snaha přístup k nim přehodnotit a ustoupit od jejich podpory. Navzdory zcela reálným faktům stále vítězí teoretická koncepce naplánovaná od zeleného stolu. Utopická vize o tom, že prostřednictvím biosložek snížíme zátěž životního prostředí a posílíme energetickou nezávislost, je blud. Studie ukazují, že na výrobu bionafty je třeba vynaložit 5x víc energie, než se získá jejím následným spálením. Je evidentní, že tudy cesta nevede. Jediným způsobem, jak tuto oblast radikálně změnit, je masivní investice do výzkumu a inovací. Nové poznatky a technologie, která následně využije a aplikuje soukromý sektor, jsou efektivním řešením. Normy, vize a cíle stanovené úředníky z Bruselu prostě realitu změnit nedokážou. Unii bude asi ještě nějakou dobu trvat, než si všimne, že i v této oblasti jede po slepá koleji. Bylo by ale záhodno změnit tuto politiku co nejdřív alespoň na naší národní úrovni. Podpořit s jasnou koncepcí výzkum na úkor nesmyslných a nekonečných subvencí by byl krok a počin přímo státnický.

Ing. Petr Fiala

předseda oblastního sdružení
krajský zastupitel

Štítky:
tisková zpráva