SPOLU zlepšíme dopravu v Plzeňském kraji. Chceme prvotřídní silnice i vysokorychlostní trať do Norimberku
16. července 2021

SPOLU zlepšíme dopravu v Plzeňském kraji. Chceme prvotřídní silnice i vysokorychlostní trať do Norimberku

(www.ods.cz) Koalice SPOLU v Plzni představila svůj recept na to, jak pomoci dopravní situaci v Plzeňském kraji. Region je specifický tím, že je tvořený jedním velkoměstem a velkým počtem malých obcí, což klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Proto budeme požadovat urychlení dostavby obchvatů měst a obcí na silnicích první a druhé třídy, které jsou zatížené velkým množstvím tranzitní dopravy. Dalším specifikem je geografická poloha našeho regionu na hranicích s naším nejvýznamnějším ekonomickým partnerem – Německem. Proto budeme iniciovat zahájení jednání o znovuzařazení našeho kraje do systému vysokorychlostních tratí na trase Praha – Plzeň – Norimberk.

„Na dopravě přímo závisí kvalita každodenního života v naší zemi. Pokud se má Česko a Plzeňský kraj dostatečně rozvíjet, neobejde se bez funkční, spolehlivé a bezpečné dopravní sítě, která bude dobře navazovat na sítě našich sousedů. Moderní dopravní infrastruktura stále více vyžaduje inteligentní dopravní systémy a touto cestou se musíme vydat i my. Už nejde o to, kolik se nám podaří ‚vylít betonu‘, ale o to, zda se dokážeme posunout směrem k promyšlenému systémovému plánování,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Nechceme megalomanské projekty, ale plošné propojení dopravní sítě

„S tím souvisí i koncepce chytrých měst, která využívají nejmodernější technologie a jsou navzájem propojena kvalitními silnicemi. Vedle toho se budeme soustředit na budování vysokorychlostních železnic a posilování nákladní železniční dopravy, což uleví silničním tahům i přírodě. Namísto megalomanského projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe chceme přispět k plošnému budování propojené dopravní sítě, to je ta nejrychlejší cesta ke kvalitnímu životu ve všech našich regionech,“ doplňuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury je zrychlení povolovacích procesů a zkrácení doby přípravy dopravních staveb, která dnes dosahuje ostudných patnáct až sedmnáct let. Další prioritou je efektivnější využívání evropských peněz na modernizaci, opravy i novou výstavbu. Česká republika je tranzitní země, kterou značně zatěžuje mezinárodní přeprava, a právě tady mohou evropské fondy smysluplně pomoci,“ uzavírá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Za alarmující považujeme fakt, že správa železnic v současné době nepočítá se stavbou vysokorychlostní železnice přes Plzeň. Proto budeme iniciovat zahájení jednání s dotčenými orgány o znovuzařazení Plzně do systému vysokorychlostních tratí. Jestliže by byla Plzeň při stavbě vysokorychlostních tratí obejita, stala by se městem druhé kategorie, kam žádný významný investor s vysokou přidanou hodnotou nepřijde. Současně vysokorychlostní spojení Plzně s Prahou a se západní Evropou považujeme za atraktivní zejména pro vysoce kvalifikovanou mladou generaci. Chceme-li dál rozvíjet přeshraniční ekonomické vztahy a udržet v regionu vysoce kvalifikované odborníky, je proto třeba plánovat zcela novou vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – Norimberk,“ říká lídr kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji Martin Baxa (ODS).

Zlepšíme silniční spojení mezi Plzní a Klatovy a postavíme obchvat Přeštic

„Ačkoliv Plzeňský kraj patří ke třem regionům, kde jsou dálnice dokončeny, značná dopravní zátěž spočívá i na navazující síti silnic první třídy. Správce státních silnic musí veškeré úsilí směřovat k jejich modernizaci, a to zejména při výstavbě obchvatů obcí zatížených neúměrně kamionovou dopravou, která trápí obyvatele dotčených měst a obcí. Za prioritní považujeme zejména propojení dvou největších měst – Plzně a Klatov a co nejrychlejší obchvat Přeštic, kudy denně projíždějí desítky tisíc aut včetně kamionů. Dále pak na Plzni-jihu obchvat Losiné, Chválenic a Želčan, na Plzni-severu obchvat Plas a Kaznějova, a při hlavní tahu do regionu Horní Falce je pak prioritou přeložka kolem Líní, Zbůchu, Chotěšova a Stodu, které jsou silně zatížené kamionovou dopravou,“ zdůrazňuje krajský lídr TOP 09 Marek Ženíšek.

„V novém programovém období nelze zapomínat na rozvoj dopravní infrastruktury v periferních územích kraje. Jednou z takových oblastí je severní Rokycansko, jehož napojení na dálnici D5 prostřednictvím přeložky silnice II/232 je po projekční a povolovací stránce připravené, ale bez zapojení evropských fondů není v silách kraje náročnou investici realizovat. Dalšími důležitými stavbami jsou severovýchodní obchvat Tachova či přeložka Chrást – Kyšice a modernizace silnice II/230 mezi Stříbrem a dálnicí D5,“ říká lídr KDU-ČSL v kraji Stanislav Šec.