90´ČT24: Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
12. července 2021

Jan Bauer: 90´ČT24: Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

(ČT 24) Hostem diskusního speciálu 90´ ČT24 o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi byl místopředseda sněmovního sociálního výboru Jan Bauer.

Celý rozhovor s Janem Bauerem můžete zhlédnout na ČT24.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Pojďme připojit další nuance plánované změny. Úřady by mohly nově lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi snížit dávky v rámci principu 3× a dost. To by se týkalo těch lidí, kteří mají nezaplacenou pokutu a dopustili se 3× přestupků proti veřejnému pořádku, majetku nebo občanskému soužití, jedná se tak například o rušení nočního klidu, ublížení na zdraví, výhrůžky nebo drobné krádeže. Stejně by úřady postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce. Při tolerování a podpoře záškoláctvím by se ale použil princip jednou a dost, tedy snížení dávky už po prvním takovém přestupku. O to mohou obce požádat i při přestupcích v rámci principu 3× a dost. V takovém případě by ale musela panovat obava, že postih jiným způsobem nevymohou a že jde o pachatele s minimální snahou se napravit. A pojďme připojit politickou debatu. Našimi hosty jsou Olga Richterová první místopředsedkyně České pirátské strany, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a
poslankyně sněmovny Parlamentu České republiky. Dobrý večer.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:

Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:

A vedle ní stojí Jan Bauer místopředseda výboru pro sociální politiku sněmovny, poslanec ODS a zpravodaj novely, o které se dnes bavíme. Pane poslanče, i vás zdravím. Dobrý večer.

Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Hezký večer, já vás jenom opravím. Já jsem předkladatel.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Děkuju moc, připodepsali se i samozřejmě i další
poslanci ODS, abychom byli úplně konkrétní a úplně přesní. A pane poslanče, prosadili stav sněmovně protiromský zákon, za který tu normu označil poslanec ČSSD Petr Dolínek?

Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Ne, v žádném případě, já se vůči tomuto názoru musím jako silně ohradit. Zákony v České republice platí plošně pro všechny obyvatele naší země. Já se za tento výrok prostě velmi zlobím na mého kolegu Petra Dolínka. On je takový salonní sociální demokrat. Já mám pocit, že prostě z té Prahy pořádně ani neví, co se v té naší zemi děje. V žádném případě s tím nesouhlasím a více se k tomu nebudu vyjadřovat, protože to je pod moji úroveň.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
No a co, když se ukáže v praxi, že ten zákon nebo změna opravdu doléhá primárně na určité etnikum, i potom byste ji hájil v tomto směru?


Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Ano, já ji budu hájit hlavně z toho důvodu, že zákony v České republice v rámci legislativního procesu, který tady máme se schvalují plošně, neplatí prostě pro jeden region a pro druhý ne. Platí pro celé území České republiky bez rozdílu nějakých sociální menšin, takže tento názor prostě zásadně odmítám.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
My to téma za chvíli opustíme, ale přesto vás, paní
poslankyně, se musím zeptat. Je to protiromský zákon?

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
Je to spíš zákon, který nebude fungovat a já bych si přála, abychom v této Sněmovně skutečně řešili problémy vyloučených lokalit, a to jak dopadají, jak na své obyvatele děti, co tam vyrůstají, to je šílené a taky na okolí. Ale tento zákon, bohužel nevyřeší a spíše situaci o něco zhorší. To je ten problém, kvůli kterému třeba já jsem ho nechtěla podpořit, protože je nedotažený a má v sobě legislativní šotky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
My to samozřejmě probereme podrobněji. Pane
poslanče, Listina základních práv svobod, která je součástí tuzemského Ústavního pořádku ve svém článku 30 odstavce 2 říká: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ Vy chcete část lidí pobírající dávky v hmotné nouzi připravit o část tohoto stát považuje za pomoc nezbytnou pro zajištění jejich základních životních podmínek, nepostupujete protiústavně?

Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Já si to v žádném případě nemyslím. Víte, už jsem v politice nějakou dobu a vždycky, když někdo s nějakým návrhem zákona nesouhlasí, tak říká, že buď je špatně legislativně připraven anebo, že by mohl být pravděpodobně protiústavní. Jediný, kdo má právo prostě se k tomu vyjádřit, je Ústavní soud a pokud to bude posuzovat, ať to posoudí. Já to samozřejmě budu plně respektovat. My jsme především splnili slib, který jsme před třemi lety dali zástupcům komunální sféry starostům a starostkám, pracovníkům prostě sociálních odborů, kteří volali po té naprosto bezvýchodné situaci, která se nachází v jejich městech nebo obcí. My jsme tímto zákonem podle mého názoru daly alespoň nějaké elementární základní nástroj té komunální sféře, aby mohli ukázat těm notorickým neplatičům těch pokut za ty přestupky, že ta míra tolerance většinové společnosti a ta solidarita v podobě, že se většinová společnost skládá na ty dávky má své nějaké hranice a že si musí uvědomit, že prostě ta odpovědnost jejich je především na jejich straně a že ta solidarita prostě není bezmezná. To byl hlavní cíl této krátké novely.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Paní
poslankyně, je ta změna protiústavní? A ještě podotázka v případě, že skutečně ta změna projde, stane se platnou, případně účinnou napadnete ji u Ústavního soudu?

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
Ta změna prolamuje velice důležitý princip, a sice aby lidem zbyly základní peníze na nezbytné přežití v rámci měsíce a je to opravdu jenom na základní jídlo, případně drogerii. A tuto změnu vlastně na ni chci upozornit, že bohužel nemohli předkladatelé připomínkovat a prodiskutovat se všemi dotčenými orgány, protože prostě to je
poslanecký návrh. A je to zásadní věc, protože tímto vlastně obecní pokuty dostanou přednost i třeba před vymáhánými dluhy na výživném, což třeba mně přijde velmi závažné. A chci ukázat, že ještě nic u nás nemělo přednost před základním obnosem na měsíční přežití. Prolamuje to i ten princip nezabavitelného minima u exekucí. A na tom chci zdůraznit, že to je opravdu velká změna a že to jde trošku jinam než využívat dobrou praxi, využívat systematickou práci na tom, co funguje. A je to prostě jenom - přinášíme tady jakousi naději na řešení, které ale řešením nebude, protože prostě lidé, když nebudou mít na jídlo, tak hrozí, že začnou, bohužel třeba víc krást, a to si myslím, že si předkladatelé ani nedomysleli.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
A váš stranický kolega mimochodem Mikuláš Ferjenčík mluvil o tom, že si Pirátská strana nepřeje, aby kvůli přijímaným zákonům někdo trpěl. Když pominu to, že sankce, která je součástí každé perfektní normy, tedy vymahatelné normy, nejspíš asi nějakou újmu má způsobit. Tak proč by lidé, kteří pobírají příspěvky hmotné nouzi neměli platit za přestupek notabene opakovaný jenom proto, že jsou v hmotné nouzi, paní
poslankyně?

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
Ten princip je stejný pro všechny a s tím naprosto souhlasím. Prostě pokuty se mají platit a těm, kdo nezaplatí pokutu, jsou započítávány, jsou strhávány v exekucích a tak dále. Co toto prolamuje, co ten zákon prolamuje je prostě to, že lidem nezbydou ty peníze na jídlo. Nebude tam to nezabavitelné minimum, jako je u exekucí. To je to, co se snažím upozornit, že prostě je rizikové. A bohužel namísto toho, aby ten zákon se snažit zlepšit a vyřešit tu situaci ve vyloučených lokalitách, tak prostě pan
poslanec za ODS Beitl skutečně napsal, aby lidé trpěli, o to nám jde, opravdu to tam jako cíl uvedl.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Paní
poslankyně, já to mám tady před sebou. On řekl, konkrétně, od našich odpůrců Pirátů a paní ministryně Maláčové jsme se dozvěděli, že tím dotyční budou trpět a o to nám jde, ať nesou následky oni a ne jejich slušní sousedé. Hájil to konkrétně na Facebooku. Pane poslanče, opravdu vám jde o to, aby někdo trpěl? Není to slovník, který tak úplně nepatří do civilizace založené na principu solidarity, založené na křesťanství, které staví na solidaritě, lásce k bližnímu?

Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Víte, já nechci komentovat nějaké komentáře. Já jsem to ani neviděl. To nebyl cíl naší krátké novely, kterou jsme předložili. Já jsem pochopil, že prostě Piráti vidí tenhle svět v téhle věci prostě trošku jinak. Já nevím, jestli prostě oni jsou připraveni říci občanům této země nebo jejich voličům, že prostě dávky se platit nemusí, protože tady jiná možnost není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Nezlobte se, teď komentujeme výrok vašeho stranického kolegy, který řekl: „Naším cílem je, aby dotyční trpěli.“ Tak je, nebo není?


Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Já říkám, že o tom ten zákon v žádném případě není. Jak jsem řekl, my chceme prostě dát smysluplný nástroj komunální sféře, aby mohli ty exemplární případy řešit. Oni mají ve svých lokalitách 2 kategorie občanů, jedni občané, kteří jsou v hmotné nouzi, kteří chodí do práce, chovají se slušně a pobírají dávky a váží si toho, že většinová společnost tyto dávky platí si toho váží a mimo jiné po boku teda té komunální sféry nás upozorní na to, že tam je prostě pár jedinců, pár firem, kteří terorizují prostě jejich okolí, kradou tam, opíjí se a oni nemůžou spát a před Městskou policií nebo před Policií České republiky roztrhají všechny blokové pokuty, protože si myslí, že jsou chráněni, protože ví, že jsou v hmotné nouzi, tak nemusí ani tu pokutu zaplatit. A my říkáme, a o tom je podstata této novely, že pokud to budou dělat opakovaně a budou to vážné přestupky, o kterých jsem před malou chvílí mluvil, že jim ty pokuty budeme moct strhnout z těch dávek, které oni si nárokují prostě od té většinové společnosti. To je prostě můj pohled na svět a já na tom nevidím vůbec špatného. Dokonce si myslím, že je chyba, že to ještě dneska v našem právním řádě nemáme a pokud si někdo prostě myslí, že oni nemají platit pokuty, tak bych dokonce doporučoval, ať děláme moratorium na to, že všichni lidé, kteří jsou v hmotné nouzi nemusí platit pokuty. To je zcestný názor.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Paní
poslankyně, není věc státu, aby v těchto případech jasně naznačil, že ani solidarita není bezmezná? Zvláště když jde i o konkrétní případy, kdy se konkrétní lidé vysmívají, jak říkal pan poslanec tomu a dávají najevo, že jsou nepostižitelní.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
Já se snažím v těch debatách upozornit, že ten zákon dává obrovsky široké možnosti a umožňuje takto strhávat peníze z pokut za utrhání na cti nebo za zakrytí turistické značky. Sám jste už uváděl předtím, že to je jednou a dost. Vlastně zavádí ten princip, že si obec zváží, zda je tam, myslím, že to cituji přesně, způsobilost k nápravě, a když ne, tak je to jednou a dost. Vlastně strhávání z těch peněz na jídlo po první pokutě, při první situaci je možné. Já se snažím upozornit, že už existují dva přestupkové zákony, byly zpřísňování a zaváděny v roce 2016 v účinnost také 2017. A tam je řada alternativních trestů. Samozřejmě od zákazu činnosti určité škodlivé přes propadnutí věci, zabavení nějaké hodnoty nebo náhrada té hodnoty, co byla třeba poškozena, až přes třeba takovou veřejnou ostudu, zveřejnění. A nezdá se to a tyto nástroje jakkoliv jsou široké a jsou tam samozřejmě i pokuty, tak jsou prostě velice málo využívány v té paletě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Paní poslankyně, promiňte, že vám do toho vstupuju, zajímá mě, jestli je to, o čem mluvíte, použitelné u lidí ze sociálně vyloučených lokalit, kteří nic nemají, kteří často mají třeba už poškozenou vlastní pověst. Tak může to, o čem mluvíte, fungovat u lidí ze sociálně vyloučených lokalit?

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
Podle toho, jak hovořím s pracovníky a odborníky na tuhle oblast, tak tam lidé mají nějaký systém cti a já uznávám, že jsou tam tací, s kterými to je velice těžké. Ale pak říkám, že tenhle zákon bohužel dává jenom takovou iluzi nějakého řešení, ale nedává obcím ty trvalé peníze, když mají velkou jaksi obtížnou situaci s řadou lidí v sociálně vyloučených lokalitách a na hmotné nouzi, aby ty obce měly prostě bonus na práci s nimi, který potřebují, aby ho měli zajištěný trvale dlouhodobě, to dneska není. Dneska to je každý rok znovu schvalovaná dotace. Další věc, aby z těch trvalých věcí jsme se maximálně soustředili na podporu dětí a na to, aby těch 1 500 dětí, co každý rok ze sociálně vyloučených lokalit prostě hapruje s tím, jestli dokončí školu, aby prostě tu školu dokončilo, a tak dále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Jenom připomínám, že ta změna prosazená ve Sněmovně má taky zajistit, aby rodiče posílali a dohlíželi na školní vzdělávání dětí. Pane
poslanče, Oldu zajímá, zda nepovede novela zákona akorát ke zvýšení kriminality. A já s dovolením dodám názor Nikoli Taragoše z organizace Romodrom, který řekl, že novela může vést paradoxně ke zvýšenému výskytu přestupků a trestných činů. Cituju: „Pokud lidé nebudou mít na nájem a zajištění základních životních potřeb, častěji se mohou uchylovat k černé ekonomice a obstarání si zdrojů například trestnou činností.“ Tak nemůže to roztočit spíš tu spirálu trestné činnosti, páchání přestupků. Nemůže to situaci zhoršit?

Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Pane redaktore, já si to nemyslím. Já doufám, že to těm lokalitám, ale i napříč republikou může spíše pomoci. Já kdybych přistoupil na logiku, kterou jste teď říkal, tak by to znamenalo, že prostě lidé v hmotné nouzi jsou natolik hájení, že nemůžou být dokonce ani zavření prostě za závažné trestné činy, protože by ohrozili svoji rodinu, a tím jsou v podstatě nepostižitelní. Takhle to skutečně nefunguje. Je to krátká novela. Je to prostě jasný signál těm notorickým, prostě to není žádná masová věc. Je to těm notorickým neplatičům, kteří se prostě vysmívají starostům, starostkám, prostě prakticky občanům této země, že si můžou dělat, co chtějí, a my jim říkáme, prosím vás, nemůžete si dělat, co chcete. Máte tři šance během jednoho roku, a prostě pokud tuhletu šanci propásne, tak ta pokuta, kterou jste dostali už od té obce, kterou tak jako tak ta obec musí vymáhat, prosím vás, my nikoho netrestáme, ta pokuta je vyměřená a bez rozdílu našeho zákona ta obec má povinnost prostřednictvím pravděpodobně exekutorů ty pokuty vymáhat, my jenom říkáme, že se to bude moci, když to bude třikrát a dost a budou to závažné věci, ne žádné parkování, to jsou prostě nesmysly, co tady paní kolegyně povídá.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
Já cituju z toho zákona, to není pravda.


Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Jasně, neskákejte mi do řeči, tak se ty pokuty mohou strhnout z dávek v hmotné nouzi, prostě je to jejich povinnost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Na druhou stranu, pane
poslanče, je tam opravdu proti veřejnému pořádku, což je opravdu široká paleta nejrůznějších přestupků. Pojďme to opustit, prosím, to téma, jedna politická otázka na závěr, poprosím jenom o stručnou odpověď, může se stát po volbách, že se vaše strany ocitnou v pozici potenciálních koaličních partnerů ve světle tohoto konkrétního střetu nad konkrétní normou. Paní poslankyně, dovedete si představit, že sedíte s ODS v jedné vládě?

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
To jsme už deklarovali mnohokrát, že koalice SPOLU je pro nás přirozený koaliční partner, jsou to prostě demokratické strany. A já věřím, že se jsme schopni shodnout na dlouhodobých systémových řešeních, která se možná hůř politicky vysvětlují, ale dlouhodobě jsou třeba. Ať už je to reforma Úřadu práce, ať už je to opravdu mravenčí podpora dětí, aby dokončily školu, to je klíčové pro celou společnost, v dětech je prostě hlavní potenciál. A potom samozřejmě ta práce obcí, aby byla zaručena i finančně, to dneska není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
A stejná otázka na
Jana Bauera, z druhé strany.

Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Já si po volbách dovedu představit prakticky úplně všechno, protože tak to v politice chodí. Já nejsem nadšený z toho, že prostě se musíme u tohoto našeho důležitého zákona prostě hádat a neshodnout se prostě s paní kolegyní, se kterou v sociálním výboru na mnoha věcech spolupracuju, a já už jsem to několikrát řekl, že prostě jsme podepsáni pod mnoha pozměňujícími návrhy, tak že na mnoho dětí máme podobné nebo trošku jiné názory, u některých věci se prostě diametrálně odlišujeme, což je prostě tento případ. A mě hrozně mrzí, že zrovna my dva jako opoziční politici tady se mezi sebou hádáme, protože ten hlavní díl viny, že se 8 let neřeší vyloučené lokality v České republice, že 8 let prostě ani tato, ani ta minulá vláda nepřišly vůbec s ničím, že se tady nehádáme s panem premiérem Babišem nebo s paní ministryní Maláčovou, protože oni jsou vinni, oni neudělali vůbec nic a nechávají to na
poslaneckých iniciativách. A myslím si, že to je především jejich odpovědnost. A souhlasím s tím, že v tom příštím volební období mimo jiné na tom poli prostě boje s chudobou nebo s vyloučenými lokalitami nás čeká hodně práce, protože to je časovaná bomba.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Jenom dodávám, že tady nemáme ani premiéra, ani paní ministryně, nemohou se v tuto chvíli hájit. Moc vám děkuji, paní
poslankyně, pane poslanče, hezký večer přeju.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /Piráti/:
A já ještě dodám, jestli mohu, že my se tomu věnujeme i v programu, jak řešit vyloučené lokality, považujeme to za jednu z hlavních výzev naší země.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Ano, zjevně máme pár měsíců do voleb, děkuju vám, hezký večer.


Jan BAUER, místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku /ODS/:
Hezký večer.

Ing. Jan Bauer
poslanec PČR
zastupitel
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi