AntiCovid tým: Nové onkologické centrum v Praze může ohrozit fungování stávajících onkologických center
8. července 2021

AntiCovid tým: Nové onkologické centrum v Praze může ohrozit fungování stávajících onkologických center

(www.ods.cz)

  • AntiCovid tým koalice SPOLU se na svém posledním jednání věnoval zejména plánu na budování nového onkologického centra v nemocnici na Vinohradech, který avizoval premiér Andrej Babiš. Tento plán považujeme za problematický. Prolít miliardy v betonu je jednoduché, ale pak je třeba mít peníze na vybavení a hlavně personál. Ten by do této nemocnice musel přejít z jiných zdravotnických zařízení v Praze, kde by tím pádem skončila onkologická péče. Zásadní problém vidíme především v radiační onkologii. Již dnes je v Praze nedostatek radiačních onkologů, fyziků a radiologických asistentů na stávajících radioterapeutických pracovištích. Ta byla přitom v rámci komplexních onkologických center (KOC) vybavena moderní technikou. Proto nepodporujeme další devastaci KOC, ale naopak jejich posílení, a to v celé republice jak přístrojově, tak personálně.
     
  • Členové AntiCovid týmu také považují za nezbytné na schůzi Poslanecké sněmovny zařadit diskuzi o pandemickém zákonu a pandemickém stavu. Existuje důvodná obava, že ministerstvo bude přes prázdniny vydávat další chaotická opatření, která vzápětí skončí u soudu a soud je označí jako nezákonná. Navíc do dnešního dne nemáme k dispozici rozbor zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných. Nevíme, zda již konečně funguje ve sto procentech případů trasování, kde dochází k šíření. Celou problematiku chceme komplexně diskutovat s ministrem zdravotnictví.
     
  • AntiCovid tým také považuje za nezbytné, aby vznikla mapa s přehledem laboratoří, které umožňují PCR testování. Je žádoucí, aby měli občané přehled o jejich dostupnosti a aby co nejvíce z nich, ideálně všechny, prováděly sekvenování. Jen díky tomu můžeme mít přehled o rozšíření mutací. PCR vyšetření musí zůstat pro pacienty zdarma.