7. července 2021

Písemná interpelace na ministryni financí ve věci podílu ministerstva na krachu opravy pláště budovy sídla ÚSTR

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3, III.

Vážená paní ministryně,

obracím se Vás opět po čase – a v tomto volebním období zjevně i naposledy – ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) při realizaci investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3, 130 00. V této souvislosti bych se opětně zeptal:

1. Změnilo se nějak hodnocení MF od podání předchozí https://www.ods.cz/clanek/20268-pisemna-interpelace-na-ministryni-financi-ve-veci-podilu-ministerstva-financi-na-krachu-opravy-plaste-budovy-sidla-ustr aktuálního stavu realizace investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3?

2. Proběhla na toto téma nějaká další jednání vedení MF se zástupci kapitoly č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů? Pokud ano, kdy se konala, kdo na nich zastupoval ÚSTR, co navrhovali?

4. O jak velké navýšení finančních prostředků na další průběh rekonstrukce ÚSTR požádal MF v rámci jednání o rozpočtu na rok 2022, a jak to zdůvodnil? Jaká byla odpověď vašeho resortu?

3. Dále žádám o doplnění minule neúplně prezentovaných údajů o finančních prostředcích z rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů vydaných na tuto „rekonstrukci“ – pronájmy náhradních prostor, stěhování majetku apod.?

4. Jaké výsledky měla avizovaná kontrola, která proběhla na ÚSTR a v jím řízeném Archivu bezpečnostních složek? Jaké zjistila nedostatky u obou organizačních složek státu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek