17. června 2021

Interpelace na ministra školství ve věci dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra školství Roberta Plagu ve věci dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy.

Jakub Janda:

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, pohybová aktivita dětí a mládeže každým rokem klesá. Dle údajů Fakulty tělesné kultury Palackého je to pouze 22 % dospívajících, kteří vykonávají doporučené množství pohybové aktivity.

Zdravotní kondice české mládeže naznačuje velký problém do budoucna. Nadváha a obezita každým rokem roste. V roce 2018 jednou z forem trpěl každý čtvrtý chlapec v České republice. To jsou velmi smutná a až děsivá čísla, která by měla vládu upozorňovat, že musí rozvoji tělesné aktivity věnovat mnohem větší pozornost. Zároveň ve Sněmovně již dva roky leží dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který má v gesci vaše ministerstvo. V tomto poměrně zásadním dokumentu se však problematice tělesné výchovy prakticky nevěnujete. Slovo "tělocvik" v něm dokonce vůbec nenajdeme.

Dočteme se pouze o doporučení vzbuzovat zájem o pohybovou činnost dětí, a to až na samém konci výčtu, dokonce až za environmentální výchovou. Pane ministře, mé otázky jsou proto následující: Jak je možné, že v takovém zásadním dokumentu není vůbec žádná zmínka o úpravě pohybových činností ve školách? Proč se ministerstvo školství více nevěnuje problematice nedostatku pohybu dětí a mládeže? Jakou strategii má vaše ministerstvo připraveno pro rozvoj a podporu pohybové aktivity mezi dospívajícími? Děkuji vám za odpověď ve lhůtě stanovené zákonem.

Jakub Janda

poslanec PČR