Senátorský klub ODS a TOP 09: Návrh stavebního zákona nepodpoříme
1. července 2021

Senátorský klub ODS a TOP 09: Návrh stavebního zákona nepodpoříme

(www.ods.cz) Osm důvodů, proč senátorský klub ODS a TOP 09 podpoří zamítnutí návrhu stavebního zákona:

  1. Postupná demontáž sloučeného modelu veřejné správy.
  2. Arogantní legislativní proces – neakceptování připomínek, prosazeno proti Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR i většiny profesních odborných sdružení.
  3. Omezení kompetencí samospráv, zejména v oblasti územního plánování, zeleně, napojení na vodohospodářskou strukturu atd.
  4. Finanční dopady, které se odhadují na cca 25 miliard korun.
  5. Personální dopady – pouze 40 % dotčených pracovníků plánuje přechod pod státní službu, naopak 75 % starostů si chce své zaměstnance udržet a nabídnout jim jiná místa.
  6. Úředníci, úřady a tím i služba se vzdálí občanovi, a to nejen kvůli zrušení stovek malých stavebních úřadů.
  7. Nebezpečí zvýšeného počtu chybných rozhodnutí a černých staveb kvůli nedostatečné místní znalosti.
  8. Zvýšené korupční riziko dané koncentrací rozhodovacího procesu.

Návrh zákona obsahuje i dobrá ustanovení. Jedná se například o zřízení specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, prohlubuje digitalizaci celého procesu nebo odstranění schvalovacího pin-pongu mezi jednotlivými úrovněmi stavebních úřadů. Tyto klady ale zdaleka nevyvažují zápory tohoto návrhu. Poslanci i senátoři ODS jsou připraveni se podílet na přípravě a schválení takové verze stavebního zákona, která stavební řízení opravdu zpřehlední, zjednoduší a zrychlí,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.