4. listopadu 2011

Odmítáme politickou hru ČSSD. Anonymní akcie omezíme v souladu s Ústavou

Dosavadní návrhy sociální demokracie na zrušení anonymních akcií byly nejen podle mého názoru protiústavní. Oproti tomu návrh ODS, potažmo koalice nabízí možnosti osvědčené například v Rakousku. Zásadním způsobem zvyšuje transparentnost akciových firem a rozkrývá jejich vlastnickou strukturu, ale současně ctí vlastnické právo vlastníků akcií, a to i těch drobných.

 
Téma anonymních akcií a jejich zrušení dnes vnesli na plénum sněmovny poslanci sociálních demokratů, a to přesto, že se jimi Poslanecká sněmovna nezabývala. Jejich právo na vyjádření názoru pochopitelně respektuji, velmi mě ale mrzí, že svými slovy vytvářejí z tématu anonymních akcií čisté politikum bez jakýchkoliv právních a odborných argumentů. Platí totiž, že když dva dělají totéž, tak to většinou nebývá totéž. Původní návrh sociálních demokratů počítal se zrušením anonymních akcií bez jakýchkoliv dalších doprovodných úprav. Z hlediska svého zpracování byl velmi nekvalitní a podle většiny expertů také v rozporu s českou ústavou. Za problematický ho označil mimo jiné profesor Dědič, přední odborník na obchodní právo, docent Havel a další experti, kteří jsou v oboru uznávanými autoritami.
 
Pokud chceme měnit vlastnickou strukturu akciových společností a zajistit její transparentnost, je třeba udělat to efektivně, ale zároveň způsobem, kterým nedojde k porušení vlastnického práva akcionářů. Zatímco minulé návrhy sociální demokracie vlastnická práva zcela ignorovaly, návrh ODS, potažmo koalice je na této filozofii postaven. Držitelům akcií umožníme zápis akcií v centrálním registru nebo jejich fyzické uložení u depozitáře, například v bance, tedy tzv. imobilizaci. Dále návrh umožňuje přeměnu listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Návrh předpokládá, že v případě,  když si akciová společnost v určitém termínu nezvolí žádnou z variant, považují se všechny listinné akcie na majitele za listinné akcie na jméno. Tato právní úprava bude kvalitní a vyloučí úvahy, že bychom nepřiměřeně zasahovali do vlastnického práva a porušovali tak Listinu základních práv a svobod.
 
Návrh na zřízení pouze jednoho registračního místa, pro který horuje ČSSD, by mohl bez dalších doprovodných instrumentů a korekce vést k tomu, že drobného vlastníka několika cenných papírů zatížíme obrovskými náklady. Za prvé za zřízení speciálního účtu, který si bude muset u centrálního registru zřídit, a za druhé náklady, které bude muset platit konkrétnímu makléři. To je třeba korektně říci, abychom si uvědomili, že vedle naplnění dobrého záměru zprůhlednit vlastnictví akcií musíme hledat řešení, které nepoškodí drobného vlastníka. Vlastníka, který má několik akcií a který by ve chvíli, kdy by prošel původní návrh ČSSD, platil obrovské částky na "údržbu" svého vlastnictví a své drobné dividendy investoval do vedení účtu a placení makléře. To je podle mého názoru protiústavní přístup, protože stát nutí občana k dalším výdajům, aniž by to bylo přiměřené účelům navrhované změny.
 
Byl bych proto velmi nerad, abychom v duchu velkých hesel a výkřiků podporovali návrh, kterým – obrazně řečeno - vylijeme z vaničky nejen vodu, ale i dítě. A přijali návrh, který sice všichni halasně podpoří, ale který poškodí miliony drobných akcionářů. 
 
Vládní koalice slíbila předložit takovou právní úpravu, která anonymní akcie obchodních společností omezí a zpřísní jejich pravidla. O takovém návrhu jsem připraven s opozicí diskutovat. Odmítám ale právní experimenty, které jdou proti Ústavě a poškozují všechny naše občany. 
JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr