11. března 2021

Interpelace na ministra školství ve věci rozvoje sportovních gymnázií

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra školství Roberta Plagu ve věci rozvoje sportovních gymnázií.

Jakub Janda:
Vážený pane ministře, dovoluji se vás dotázat na pár jednoduchých otázek týkajících se podpory velmi specifického okruhu vzdělávání, jimiž jsou sportovní gymnázia. Ačkoliv je gesce sportu svěřena Národní sportovní agentuře, Ministerstva školství se stále dotýká oblast sportovní přípravy na školách. V rozpočtu a plánech NSA se bohužel nedočteme, zda agentura v budoucnu počítá s rozvojem sportovních gymnázií, a to jak v oblasti podpory talentovaných žáků, i sportovní infrastruktury těchto škol tak, jak to bylo zvykem v dotacích Ministerstva školství v minulých letech, byť existuje příslib, že z dotačních titulů NSA budou mít možnosti čerpat příspěvkové organizace krajů. Vaše ministerstvo také snad v minulosti neformálně přislíbilo samotný dotační titul, který by byl určen pro rekonstrukce sportovního zázemí těchto gymnázií.

Moje otázky proto zní. Bude nadále Ministerstvo školství nějakým způsobem podporovat sportovní přípravu žáků? A existuje nějaký záměr Ministerstva školství pro obnovu sportovní infrastruktury na sportovních gymnáziích?

Děkuji vám za odpověď.

Jakub Janda

poslanec PČR