Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci střetu zájmu u Františka Bublana, navrhovaného za člena Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
23. března 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci střetu zájmu u Františka Bublana, navrhovaného za člena Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci střetu zájmu u Františka Bublana, bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, ministra vnitra, poslance, senátora, odpůrce vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a současného člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, navrhovaného za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Vážená paní ministryně,

v souvislosti s informacemi o Vašem návrhu ve smyslu § 7 odst. 2) zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, na jmenování Mgr. Františka Bublana za nového člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále „Etická komise ČR“), na místo bohužel uvolněné předčasným úmrtím prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc., by mě především zajímalo:

1/ kdo Vám navrhl Mgr. Františka Bublana za kandidáta členství Etické komise ČR,

2/ zda si jste vědoma střetu zájmů Mgr. Františka Bublana, coby člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, která je – stejně jako vláda ČR – jedním ze subjektů volících členy Etické komise ČR,

3/ jinými slovy řečeno, nepovažujete – stejně jako já – přece jenom za nepřijatelné, zvolit člena jednoho orgánu, který má zvláštní kompetenci vybírat členy Etické komise ČR, jiným orgánem právě za člena Etická komise ČR.

Jsem navíc osobně přesvědčen, že je to nejenom neetické volit takto člena Etické komise ČR, ale jde přímo o flagrantní střet zájmů, nepřijatelnou politizaci nejenom činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů, ale i celé problematiky odboje a odporu proti komunismu.

Pro jistotu otevřeně uvádím, že rozhodně nepovažuji Mgr. Františka Bublana, bývalého ředitele zpravodajské služby, ministra vnitra premiéra Jiřího Paroubka, politicky zodpovědného za brutální zásah proti účastníkům CZechTeku, poslance, senátora, odpůrce vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a současného člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, za vhodného nominanta ke členství do tak úctyhodného orgánu, jakým je Etická komise ČR. A to také z důvodů, které jsem již uvedl v souvislosti s jeho volbou za člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů https://www.ods.cz/clanek/18501-radni-bublane-odstupte

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi