Sputnik V může být vhodný, ale musejí to prověřit farmaceuti, nikoli prognostici
16. března 2021

Alexandr Hrabálek: Sputnik V může být vhodný, ale musejí to prověřit farmaceuti, nikoli prognostici

(FORUM 24) Účinnost léků a vakcín nezávisí na tom, jestli máme rádi EU, ruského prezidenta či ruskou kulturu. Zarytým apriorním odpůrcům vakcíny Sputnik V vzkazuji, že se dost možná mýlí a mají si počkat na připravované expertní posudky nezávislých (evropských či českých) farmaceutů. O to silněji však varuji prognostiky z Vysočiny i odjinud před jejím unáhleným použitím na Češích jako pokusných králících pro většinu světa.

Vývoj každého nového léku či vakcíny přináší především mnoho slepých uliček a jen občasný úspěch. Právě proto bývají léky tak drahé. Jen pro zajímavost – vývoj nové molekuly od okamžiku, kdy její struktura napadne farmaceutického chemika, až po okamžik, kdy se objeví na táře lékárny, stojí přibližně 2 miliardy dolarů. Drahá většinou není chemikálie (účinná látka), ze které jsou léky vyráběny. Vysoká je cena za stovky až tisíce prováděných testů připadajících v přepočtu na jedno úspěšně vyvinuté léčivo.

Když přitom mluvím o slepých uličkách, nemám tím vůbec na mysli, že má výsledný lék ošklivou barvu nebo nepříjemnou chuť. Mám tím na mysli zejména celý komplex vlastností nových látek. Nedostatečně prozkoumaná léčiva mohou nezvratně poškodit orgány nebo způsobit otravu a smrt. Takových případů bychom v historii hledání nových léčiv našli celou řadu. Vakcína Sputnik sice vypadá nadějně, ale její schválení v Ruské federaci pravděpodobně proběhlo pod politickým tlakem Putinova režimu.

Je vinou ruského výrobce, že vakcína nebyla urychleně přihlášena ke schválení v EU. I kdyby na případné vedlejší účinky zemřel třeba „jen“ jeden očkovaný ze sta tisíc, nestojí to za to. Nebo mají mít lidé alespoň informace o rizicích spojených s očkováním, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda riziko podstoupí. Nemám tím ale na mysli informace z televizního kanálu Rossija-1, nýbrž od expertů z českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) či obdobného, dejme tomu německého či britského, lékového ústavu, který však vychází z výsledků zkoumání lékového ústavu evropského.

Zvykli jsme si, že jsme zejména v dětství očkováni spoustou vakcín a nezanechalo to na nás žádné negativní následky. Byla tak prakticky vymýcena celá řada dříve běžných hrozivých nemocí. Ale prezident Zeman by neměl zapomínat, že všechny ty vakcíny, které nám byly jako dětem nebo v průběhu života vpíchnuty či jinak „dopraveny“ do těla, jsou bezpečné jen a jen díky tomu, že byly vybrány z desítek či stovek návrhů. A byly vybrány právě proto, že úspěšně prošly pečlivými sériemi testů a kontrol.

Prezident naší republiky vyvíjí odporný (nebojím se to tak nazvat) nátlak na ředitelku SÚKL a ministra zdravotnictví, když je viní ze smrti českých pacientů, neumožní-li okamžité očkování vakcínou Sputnik V. Musím říct nahlas, že tady sám přijímá morální odpovědnost za všechna případná úmrtí způsobená touto neschválenou vakcínou. Je nepřípustné ji použít ještě před ukončením nezbytných testů a jejich vyhodnocením!

Náš Státní ústav pro kontrolu léčiv není zlaté tele, které nikdo nesmí kritizovat. Můžu vám, svým spoluobčanům, však jako člověk z branže garantovat, že jsou v této instituci odborníci, kteří mají své předpisy, a především, kteří vědí, co mají dělat. Zároveň jsem přesvědčený, že v současné mimořádné situaci je tento ústav (i obdobné evropské ústavy) pod enormním odborným i veřejným tlakem, aby neztrácel ani minutu a co nejvíce urychlil všechny potřebné testy. V tomto případě tedy jistě nehrozí žádné zbytečné prodlení.

Vhodnost vakcíny nezávisí na tom, jestli je ruská. Budete se divit, ale nezávisí dokonce ani na tom, jestli je v Rusku monarchie s přátelskými vztahy s USA, nebo je u vesla Putin či Brežněv. Její případná úspěšnost v boji s epidemií tkví jedině v profesionalitě a také v notné dávce štěstí jejích tvůrců. Jestli štěstí měli a opravdu vyvinuli úspěšnou a použitelnou látku, však musejí pečlivě prokázat nezávislí odborníci. Do té doby si nebudeme moci být dostatečně jistí její použitelností v lepším případě my, potenciální zákazníci a v horším případě dokonce ani samotní výrobci. Zdá se, že existuje jediný člověk na světě, který už teď může předvídat výsledky všech testů. A to jen díky tomu, že je to celoživotní prognostik.

Komentář vyšel na serveru Forum24.cz.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor statutárního města Hradec Králové

Více o autorovi