4. března 2021

Interpelace na premiéra ve věci vládních kompenzačních programů

(www.psp.cz) Ústní interpelace předsedy ODS a místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Fialy na premiéra Andreje Babiše ve věci vládních kompenzačních programů.

Místopředseda PSP Petr Fiala:

Vážený pane premiére. Dnes dopoledne jsem spolu s kolegy z koalice Spolu absolvoval tři jednání se zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů a v této souvislosti bych se vás rád zeptal na věci, týkající se odškodňování. Ta první otázka je, proč vaše vláda se brání odškodňovacímu zákonu, který na jedné z těch posledních schůzí prošel prvním čtením. Je to podle nás jediný způsob, jak nastavit systém, kdy podnikatelé a firmy budou jasně vědět, na jaké kompenzace jim v případě uzavření nebo omezení podnikání vzniká nárok. Nebudete muset vyhlašovat pořád další a další programy, které někdy i podléhají schvalování Evropské unie. Navíc i vicepremiér Havlíček už přiznal, že není možné vlastně vymyslet program pro každé odvětví, a s tím já naprosto souhlasím.

S tím souvisí také moje následující otázka: Proč vaše vláda stále nepřišla s obnovou programu nebo s návrhem obnovy programu Antivirus C, tedy odpuštění sociálních odvodů a mezd zaměstnanců malých a středních podniků do 50 zaměstnanců a taktéž s odpuštěním minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. A nepřišli jste s tím i přesto, že vás k tomu vyzvala Sněmovna svým usnesením z 11. února tohoto roku. Tyto dva programy - to jenom připomínám - se velice osvědčily před rokem v první vlně. A když mluvím s podnikateli, tak právě odpuštění sociálních odvodů je to, co zmiňují jako opravdu velkou a důležitou pomoc.

Pokud třeba z nějakého důvodu nechcete tady ty návrhy předložit, tak my máme ty tři potřebné novely v podstatě připraveny. Když se domluvíme, tak je můžeme schválit prakticky okamžitě.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:

Děkuji za slovo. Reagoval bych na to následovně. Ministerstvo financí každý měsíc aktualizuje přehled schválené pomoci, pomoci, která již byla poskytnuta. Využívá přitom stejnou strukturu, kterou k tomu vykazování aktuálně aplikují ostatní země a odborná pracoviště. Jedná se o členění do třech základních kategorií, a to je přímá podpora, odklad daní a odvodů a záruční schémata. Díky tomu je možné vládou schválenou pomoc jednoduše srovnat s ostatními zeměmi. I toto srovnání jasně ukazuje, že Česká republika patří mezi země, která na podporu své ekonomiky uvolňuje v poměru k HDP nejen ve srovnání se zeměmi EU rozhodně nejvíce. A mám tady na to i graf.

Co se týče přijatých opatření, ta již dosáhla celkem 1429,7 mld. korun, z toho přímá pomoc 528 mld. Poskytnutá pomoc k 28. únoru 2021 dosáhla 328,7 mld., z toho přímá pomoc 221 mld. korun. Postupně se rozdíl mezi čísly schválené a poskytnuté pomoci snižuje. To je zcela logické, protože jednotlivá opatření nabíhají postupně, jsou čerpána průběžně, například po měsících. Ošetřovné se vyplácí po měsíci a není překvapivé, že jeho příjemce nedostane celý balík dejme tomu na půl roku dopředu. Stejně tak u liberačního balíčku v oblasti daní, který umožňuje poplatníkům pozdější úhradu daně, je přeci zřejmé, že bude narůstat v čase podle toho, jak si občané a firmy o tuto možnou budou či nebudou žádat. Dokonce i kompenzační bonus, který i podle vyjádření opozičních politiků funguje pružně, je vyplácen postupně tak, jak si o to a o něj živnostníci žádají.

Naproti tomu celková kvantifikace dopadů zahrnuje kompletní dopady, které jsou rozloženy do delšího časového období.

Žádný rozpor mezi plány a skutečností tím nevzniká. Rozdíl mezi oběma čísly se potom postupně snižuje. Je zcela logické, že dokud běží poměrně masivní přímá pomoc v programech přímé pomoci, tak podnikatelé nejdřív čerpají je. Záruční úvěrová schémata tu zůstávají jako určitá záchranná síť v okamžiku, kdy přímé programy skončí a podnikatelé budou chtít úvěr se státní zárukou využít třeba k investičním účelům. Připomínám, že to čerpání záručních schémat v současnosti odpovídá čerpání třeba v Německu.

Co se týče dalších výhledů v této pomoci, platí záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí na změnu Covid pomoci pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné. Mimo jiné se zvýšil kompenzační bonus, na který nově dosáhnou všichni, kterým klesly tržby o 50 % a více. Prodlouží se program Antivirus, zavede se příspěvek 370 korun pro lidi v karanténě a všechny specializované Covid dotační programy se sloučí do jednoho. Nový systém přinese nejen rychlejší pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují, ale hlavně více peněz pro poškozené živnostníky a podnikatele.

Konkrétní programy na podporu podnikatelského prostředí, které jsou realizovány, jsou. Kompenzační bonus od Ministerstva financí je 1 000 korun na den. Covid - Gastro-uzavřené provozovny, Covid - Nájemné - to je všechno Ministerstvo průmyslu, program Ošetřovné pro OSVČ - 400 korun den, také MPO, program Záruka Covid III - MPO, Covid - Kultura - také Ministerstvo průmyslu a kultury, program Covid - Ubytování 2 - MMR, Antivirus byl prodloužen do konce dubna - MPSV, Covid - Sport III Lyžařská střediska - Národní agentura sportu, MPO, Agro Covid - Potravinářství - Ministerstvo zemědělství.

Takže já myslím, že ty programy fungují, jsou průběžně upravovány a teď bude uplatňován parametr poklesu tržeb. To znamená srovnání rozhodných období rok 2019 a 2020 a to s cílem zasáhnout širší okruh podnikatelů, kteří byli zasaženi omezeními v důsledku pandemie covid-19.

Místopředseda PSP Petr Fiala:

Pane premiére, já se obávám, že jste mi úplně neodpověděl, protože já jsem se ptal na odškodňovací zákon a na program Antivirus C, což je věc, ke které vaši vládu vyzvala i Poslanecká sněmovna. Ale to nechám na těch, co nás sledují. Já jsem z toho pochopil, že plánujete jít dál tou cestou nekonečných kompenzačních programů, tak položím doplňující otázku v tomto směru.

Pokud jde o tu přípravu dalších kompenzací, tak se chci zeptat, jestli vaše vláda půjde i nadále cestou toho ukazatele počtu zaměstnanců, což nedává úplně smysl, anebo začnete alespoň respektovat pohled podnikatelských svazů, ale třeba také usnesení hospodářského výboru ze dne 17. února, které říká, že mají být zohledněna objektivní ekonomická kritéria - pokles tržeb, příjmů, nebo obecně nějaký soubor nákladů.

Pokud mám dobré informace, tak pro toto usnesení hospodářského výboru hlasovali i někteří vládní poslanci, tak je to určitě něco, co by vláda měla respektovat. 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:

K tomu odškodnění. My jsme o tom vedli debatu v rámci toho pandemického zákona. Myslím, že tam jsme našli shodu a že jsme to vyřešili. A ohledně toho, jestli počet zaměstnanců nebo náklady. No tak samozřejmě to je potom - a já vnímám tu debatu mezi ministrem Havlíčkem a například - já jsem byl přítomen té debatě - s prezidentem Dlouhým. Samozřejmě pan Havlíček se potom ptá. A co všechno je v těch nákladech? Jestli jsou tam skutečně i věci, které tam možná nepatří.

Takže my tu debatu povedeme dál. A samozřejmě jsme rádi, že opozice má vždycky nějaké návrhy. Ale ty návrhy vlastně mají dopad do rozpočtu a potom, když předkládáme rozpočet, tak vy s tím rozpočtem nesouhlasíte. Takže pokud je nějaký návrh, je potřeba taky říct, kolik to stojí a kdo to vlastně zaplatí. A tam tu odpověď vlastně nikdo nedostaneme od vás.

Petr Fiala

předseda ODS