8. března 2021

Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu

(www.ods.cz) Vláda dnes projedná „Strategii rovnosti žen a mužů“, která zakotvuje konkrétní úkoly k dosažení rovnosti obou pohlaví pro státní správu a samosprávu do roku 2030. Podle Jitky Chalánkové materiál obsahuje některá prospěšná a rozumná opatření, současně však předvídá razantní a pochybné zásahy do zákonů, které vláda veřejnosti vůbec nepředstavila. Za nejvíce závažný považuje návrh na zahrnutí genderové ideologie do vzdělávání dětí. Upozorňuje také, že vláda schválením materiálu hodlá navýšit financování genderových neziskových organizací, které se mají na jeho naplňování podílet. Jen pro rok 2022 se mají dotace navýšit o 11 milionů korun. V době, kdy se země ocitá v krizi a ve státním rozpočtu chybějí zdroje na její řešení, to Chalánková považuje za naprostý výsměch.

„Vládní strategie je podvod na veřejnosti. Zaštiťuje se lepší ochranou žen v pracovněprávních vztazích nebo důslednějším potíráním domácího násilí, pod pláštěm rozumných opatření ale otevírá stavidla pro čistou genderovou ideologii, která směřuje k unifikaci pohlaví a stírání přirozených rozdílů mezi ženami a muži,“ přibližuje obsah vládního dokumentu senátorka Jitka Chalánková a pokračuje: „Na jedné straně tento plán požaduje investice do školek, podporu částečným úvazkům nebo volá po vyšších platech pro zdravotní sestry. Na druhé straně chce zákonem nařizovat větší podíl žen ve vedoucích pozicích a v politice, nutit samosprávu najímat lidi, kteří budou řešit hledisko rovnosti žen a mužů, anebo platit reklamu na nesmyslné projekty jen proto, že byly financované z evropských či Norských fondů.“

Podle ní Strategie obsahuje i řadu perliček: „Co si mají občané představit například pod úkolem začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do agendy ochrany životního prostředí a dopravní politiky?“ ptá se Chalánková.

Senátorka ostře kritizuje také fakt, že Strategie úkoluje Českou republiku ke schválení velmi problematické Istanbulské úmluvy a současně znovu požaduje ratifikaci sporné a snadno zneužitelné Úmluvy Mezinárodní organizace práce o omezování násilí a obtěžování při práci. Úmluvou se přitom vláda zabývala již v únoru a rozhodla, že úkol připravit Českou republiku na její ratifikaci do roku 2025 vypustí. Nyní se tento úkol se stejným termínem vrací, pouze v jiném materiálu.

„Vysvětlení je několik a ani jedno není uspokojivé. Buď vláda otevřeně klame veřejnost, že tuto spornou Úmluvu dopadající na zaměstnavatele i běžné zaměstnance ratifikovat nechce, anebo klame vládu zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která materiál předkládá,“ říká k tomu Chalánková a dodává: „Pokud chce vláda přijímat pravidla, která budou určovat život ve společnosti v příštích letech, měla by přiznat barvu a říct, zda zahrnování genderové ideologie do českých zákonů odmítá, anebo podporuje. A podle toho se také chovat. Zatím se zdá, že vláda plíživý pochod genderové ideologie institucemi toleruje a nic proti němu nedělá.“

Jitka Chalánková

senátorka PČR