8. února 2021

Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci nového systému znalecké činnosti

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci nového systému znalecké činnosti.

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás ve věci nového systému znalecké činnosti. Přesněji se mi jedná o problematiku vymezení znaleckých odvětví ve znaleckých oborech podle vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví č. 505/2020, kde například odvětví ve znaleckých oborech „Zbraně a střelivo“ a „Pyrotechnika, munice a výbušniny“ nejsou podle dostupných informací vymezena správně.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. V jakém časovém horizontu předpokládáte, že bude plně funkční nový systém znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a jeho prováděcími předpisy, účinnými od 1. ledna 2021?
  2. Považujete stávající vymezení znaleckých odvětví ve znaleckých oborech podle vyhlášky č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví za správné?
  3. Bylo podle Vás vymezování znaleckých odvětví při přípravách zmíněné vyhlášky dostatečně řešeno s odbornou veřejností a byla vedena odpovídající odborná diskuse? Mám informace, že např. odvětví ve znaleckých oborech „Zbraně a střelivo“ a „Pyrotechnika, munice a výbušniny“ nejsou vymezena správně. Je tomu tak?
  4. Byla jste v uplynulých 3 měsících informována o disproporcích a chybách ve vymezení nových odvětví ve znaleckých oborech „Zbraně a střelivo“ a „Pyrotechnika, munice a výbušniny“ podle vyhlášky č. 505/2020 Sb.? Pokud ano, jakým způsobem jste tento problém vyřešila?
  5. Jakým způsobem a kdy hodláte toto, podle dostupných informací, chybné vymezení odvětví novelizací vyhlášky č. 505/2020 Sb. odstranit a zjednat nápravu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2